Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs del any 2015.

 

Competició: 

Torneig de partides llampec de parelles mixtes

Lloc:  

Cotxeres de Sants 79, Barcelona.

Dates:                        

17 de gener de 2015

Places

Àrbitre principal

Carles Otero

Àrbitre adjunt

Cristina Vidal

 

 

 
 

Altres sol·licituds

Jordi Chalmeta

Sergio De Las Heras

 

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament a l'àrbitre principal i adjunt designat fins que l’informe hagi estat validat per la Federació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascú dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

 

Uppsala, a 8 de gener de 2015.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.