A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

 

Benvolgut amic/amiga:

És un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició: 

Copa Catalana - Fase Barcelona

Lloc:  

Cotxeres de Sants 79, Barcelona.

Dates:                        

18 de gener de 2015

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

3 Àrbitres auxiliar

240 €

160 €

100 €

Dietes:

15 € en concepte de dinar.

Fi de la licitació:

6 de gener de 2015

 

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascun dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aqueta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del dia marcat a cada licitació.

 

Barcelona, a 23 de desembre de 2014.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.