A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionat:

Competició: Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips
Lloc:   Calaf
Dates:                     28 de setembre de 2014
Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitres adjunt

2 Àrbitres auxiliars

225 €

140 €

100 €

Desplaçament: El preu de les dietes es fixarà en una propera circular

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascún dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aqueta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs federacio@escacs.cat o a la Comissió Delegada d’Àrbitres arbitres@escacs.cat de la FCE abans del proper 10 de setembre de 2014.

Barcelona, a 8 d’agost de 2014.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.