A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició: Final del Campionat Catalunya per edats (sub-8 a sub-18)
Lloc:   A determinar
Dates:                         12 al 17 d’abril de 2014
Places

1 Àrbitre principal

2 Àrbitres adjunts

5 Àrbitres auxiliars

450 €

325 €

250 €

Desplaçament: El preu de les dietes es fixarà en una propera circular

 

Competició: Campionat de Catalunya Femení Individual
Lloc:   Federació Catalana d’Escacs. Barcelona
Dates:                         18 al 21 d’abril de 2014
Places 1 Àrbitre principal 350 €
Desplaçament: El preu de les dietes es fixarà en una propera circular

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascún dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aqueta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 9 de març de 2013.

Barcelona, a 10 de febrer de 2014.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.