A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

Competició: Copa Catalana (Fase Prèvia Territorial Barcelona)
Lloc:   Cotxeres de Sants. Barcelona
Dates:                         19 de gener de 2013
Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

3 Àrbitres auxiliars

240 €

160 €

100 €

Dietes: 15 € en concepte de dinar

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Si tens intenció d’arbitrar alguna d’aquestes proves, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 30 de desembre de 2013.

Barcelona, a 5 de desembre de 2013.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.E.