A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs del any 2013.

Competició: Campionat de Catalunya d'Escacs Actius d'Edats. XI Festival d'Escacs Memorial David Garcia Ilundain 2013 Escacs de Base
Lloc:   Cotxeres de Sants (Barcelona)
Dates:                         14 de desembre de 2013
Places Àrbitre principal Daniel Leiro
Àrbitre adjunt Sergio de las Heras
Àrbitres auxiliars
 • Elisa Martínez
 • Roger Cervelló
 • Ramon Chalmeta
 • Jaume Gallart
 • Joshua Solaní
Altres sol·licituds
 • Albert López
 • Beatriz Alfonso
 • Carlos Ruiz Arenas
 • Jesús Caballero
 • Joan Carles Vila
 • Jordi Chalmeta
 • Marco Campos
 • Ramon Cassasas
 • Lluís Las Heras
 • Roger Rogriguez
 • Toni Viñas
 • Xevi Vilalta
Competició: Torneig d'Escacs “Memorial David Garcia Ilundain 2013”
Lloc:   Cotxeres de Sants (Barcelona)
Dates:                         15 de desembre de 2013
Places Àrbitre principal Manolo Navarro
Àrbitre adjunt Roger Rodriguez
Àrbitre auxiliar Ramon Cassasas
Altres sol·licituds
 • Albert López
 • Beatriz Alfonso
 • Carles Otero
 • Carlos Ruiz Arenas
 • Daniel Leiro
 • Elisa Martínez
 • Jaume Gallart
 • Jesús Caballero
 • Joan Mora
 • Marco Campos
 • Miguel Ramos
 • Ramon Chalmeta
 • Sergio de las Heras
 • Vladimir Zaiats

 Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament als àrbitres principals i adjunts designats fins que l’informe hagi estat validat per la federació.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem. 


Barcelona, a 29 de novembre de 2013. 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.E.