La present circular modifica parcialment la Circular CAT 12/2013. Informes, registres i avaluació de torneigs a partir del 15 d’abril de 2013.

A TOTS ELS CLUBS, ORGANITZADORS I ÀRBITRES DE LA FCE

Durant els dies 30 de setembre i 10 d’octubre de 2013 es va celebrar a la localitat de Tallinn (Estonia), el 84è Congrés de la Federació Internacional d’Escacs (FIDE).

Durant el congrés es van discutir diferents modificacions reglamentaries relacionades amb l’obligatorietat de tenir llicència FIDE per poder jugar proves vàlides per ELO Internacional. Tot i que a dia d’avui la FIDE encara està realitzant modificacions i es desconeix quin serà el text definitiu, l’obligatorietat de llicència FIDE ja s’està aplicant.

EN CONSEQÜÈNCIA, I FINS A NOU AVÍS:

Tots els participants en torneigs avaluats per la FIDE hauran de tenir llicència i codi FIDE en vigor. En cas que un jugador no tingui llicència i codi FIDE abans del començament del torneig, es procedirà de la següent forma; segons sigui el cas:

 • 1. Jugadors espanyols (ESP) que encara no tinguin codi FIDE
 1. Han de tenir llicència FEDA i podran ser admesos, però el responsable de l’informe (Àrbitre Principal) haurà de demanar a la FEDA el codi del jugador tal i com s’estableix a la Circular FEDA 03/2013. Informes y Evaluación de Torneos 2013.
 • 2. Jugadors estrangers sense codi FIDE
 1. És responsabilitat del jugador sol·licitar la llicència i codi FIDE a la seva federació d’origen abans del començament del torneig.
 2. Aquests jugadors no poden ser admesos fins que no tinguin codi assignat, o el torneig no serà avaluat.
 3. Si el jugador estranger mai ha tingut llicència i codi FIDE i està d’acord en donar-se d’alta com a jugador espanyol (ESP), haurà de tenir llicencia FEDA i podrà ser admès. En aquest cas el responsable de l’informe (Àrbitre Principal) haurà de demanar a la FEDA el codi del jugador tal i com s’estableix a la Circular FEDA 03/2013. Informes y Evaluación de Torneos 2013.
 • 3. Jugadors estrangers expatriats, amb residència fora del seu país d’origen (donats de baixa per la seva federació d’origen)
  1. El jugador pot optar per tramitar una llicència FIDE provisional a través de la Federació Espanyola. Aquesta llicència te un cost de 60 € i serà vàlida únicament fins el 30 de juny següent.
  2. En cas contrari, haurà de sol·licitar la llicència i codi FIDE a la seva federació d’origen (Veure punt 2. Jugadors estrangers sense codi FIDE)
  3. Aquests jugadors no poden ser admesos fins que no tinguin codi assignat, o el torneig no serà avaluat.

 

Aquesta circular entrarà en vigor el mateix dia de publicació - 30 d’octubre de 2013 – i serà d’obligatori compliment per tots aquells torneigs oficials o homologats que comencin amb data posterior.

Barcelona, a 30 d’octubre de 2013.