A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:


Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs del any 2013. Competició: Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips

Lloc:Barcelona

Dates: 29 de setembre de 2013

Places
Àrbitre principal: Ricard Gonzalez
Àrbitre adjunt: Ramon Cassasas
Àrbitres auxiliars: Teo Campos, Marc Piquer

Altres sol·licituds: Albert López, Beatriz Alfonso, Carlos Ruiz Arenas, Gabino Expósito, Jaume Gallart, Jesús Caballero, Joan Carles Vila, Jordi Chalmeta, Jordi Lladó, Lluis Las Heras, Marco Campos, Miguel Ramos, Ricard LLerins, Roger Rodriguez, Roger Cervelló, Sergio Las Heras

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament als àrbitres principals i adjunts designats fins que l’informe hagi estat validat per la federació.
Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Barcelona, a 15 de setembre de 2013.

Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.