Assistents:

Ivan Marina, com a delegat de la Territorial de Barcelona, Raül Arza, Carles Costas, Carlos Fernández i Manel Arellano (fase prèvia de Barcelona), Jordi Pellicer (fase prèvia de Vallès Oriental), Miguel Ángel Murillo, Jose Antonio Garcia i Joan Barnet (Fase prèvia de Baix Llobregat), Antoni Ferret (Fase prèvia Alt Penedès i Garraf) i Juli Pérez (Fase prèvia Bages, Anoia i Berguedà).

 

S’inicia la reunió a les 10:30 hores i l’Ivan Marina, delegat de la territorial de Barcelona, agraeix la presència dels assistents i comença amb l’ordre del dia de la reunió indicat a la circular BCN 08/2022. El motiu de la reunió és solucionar el possible solapament del calendari esportiu de la territorial amb les fases prèvies d’edats d’aquesta i homogeneïtzar les fases prèvies en diferents aspectes.

L’Ivan va proposar tres possibles solucions per fixar les dates de les fases prèvies i evitar solapar-ho amb el calendari esportiu de la FCE. Una solució era mitjançant un drive compartit amb els responsables de les fases prèvies i anotar allà les dates tant del calendari esportiu de la FCE com les diferents fases. Una segona solució era mitjançant un grup de Whatsapp amb els mateixos responsables o a través del correu electrònic, tot i que en aquest cas és més farragós.

L’Ivan Marina comença el seu discurs indicant que a la reunió no es decidiran temes d’escacs base, que això és potestat de la comissió d’escacs base, però que si hi ha peticions o queixes ho traslladarà a aquesta.

El Joan Barnet va exposar que, en la seva experiència, fer les fases prèvies amb el Consell esportiu és un error. Els del Baix Llobregat negaven la participació a esportistes amb elo FCE i a més, feien pagar quotes i de més augmentant inscripció. A més, demana l’eliminació del nou format de fases prèvies, amb la seva fase final entre dues fases prèvies, i així donar més places a la final de Catalunya.

L’Ivan reitera que això ho traslladarà a la Comissió d’Escacs de Base, però que no es pot decidir res en aquesta reunió sobre aquest tema. El Joan Barnet segueix reclamant que hi hagués algú de la Comissió en aquesta reunió, però l’Ivan Marina segueix recordant que no és una reunió d’Escacs de Base sinó de posar en comú temes de les fases prèvies.

Miguel Angel Murillo mostra l’acceptació a fer grup de Whatsapp i a tenir les dates límits per a organitzar les fases prèvies. Aprofita per dir que les seves dates seran les mateixes que aquest any 2022. A més, vol saber qui ha decidit aquesta nova estructura de fases prèvies per a la Delegació de Barcelona. L’Ivan Marina contesta que la Comissió d’Escacs de Base i que es parlarà en la reunió de junta que es faci sobre escacs de base.

L’Antoni Ferret es queixa de que la nova estructura ha fet que augmentin els costos que assumeixen els clubs organitzadors. Demana votar la supressió de les noves fases finals i anar a la Junta Directiva amb aquesta votació, però l’Ivan Marina respon que no seria just per a les organitzacions que engloben a molts clubs.

Es passa al segon punt de l’ordre del dia, les normatives. L’Ivan Marina fa un resum de totes les fases prèvies de la Delegació de Barcelona. El Raül Arza es queixa dels preus que posa el CEEB per a les inscripcions. Els preus són molt diferents. Han retallat dies de competició i d’altres i és paga molt. A més, paguen llicència de CEEB que fa augmentar preu.

Ivan Marina respon que cada fase prèvia posa el preu de la inscripció i ell, en aquest aspecte no s’hi vol posar. Passant a un altre tema, exposa que ell està d’acord en donar el premi femení, mentre que d’altres fases prèvies no estan d’acord, ja que quedar la 20 i donar-li un premi no és estimular-los.

El Carles Costas defensa la discriminació positiva i alhora diu que a Barcelona no hi ha estimulació cap als esportistes per part de l’organització.

Per al tema dels desempats, la majoria de fases prèvies fan els mateixos desempats i es demana unificar els desempats per a totes les organitzacions. El Vallès Oriental explica que ells tenen les amonestacions que seria una mena de desempat, a més d’afegir punts amb altres valors que volen destacar com el respecte a les persones, a les normes i al material. Es demana al nou comitè d’àrbitres que es miri les normatives i digui quines són les millors per poder unificar-ho. En aquest cas, el Vallès Oriental es mostra contrari i diu que si no poden seguir amb els valors no garanteix estar a les fases prèvies.

Es passa a la votació i s’aprova per 4 vots a favor i 1 en contra.

Es parla de les rondes dobles de les fases prèvies que es fan, a excepció de Badalona i el Vallès Occidental, on finalment es demana fer menys rondes i més dobles. Es parla que el més recomanable és fer les fases prèvies en 3 o 4 dies.

En Jordi Pellicer demana que no hi hagi coincidència de calendaris, entre fases prèvies, Lliga Catalana i d’altres torneigs i, en tot cas, proposa que s’elimini el requisit de jugar la fase prèvia.

També es demana unificar el ritme de joc, sobretot que totes les fases prèvies tinguin increment de temps.

S’obre el torn de paraules i ell Raül Arza demana a la Comissió d’Escacs de Base que intenti parlar amb CEEB i es pugui eliminar la llicència del CEEB, ja que comporta molta feina i hores. Només fer 1 llicència, la FCE.

En Miguel Angel Murillo mostra la seva disconformitat en que hi hagi esportistes que tinguin llicència del Consell i no de la FCE, amb la posterior participació a la Final de Catalunya. Se li contesta que a la Final tots els esportistes han de tenir llicència per un club i no pel Consell ja que el torneig és vàlid per elo FIDE i no poden jugar esportistes sense club. Només ho poden fer els sub-8, ja que el seu torneig només és vàlid per elo FCE.

Ivan Marina tanca la sessió de la reunió confirmant que farà el grup de Whatsapp per poder posar el calendari i aixeca la sessió a les 12:42.