Barcelona, 24 de novembre de 2012
Al local Social de la Federació Catalana d’Escacs, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona després d'haver estat legalment convocada d'acord amb els actuals estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, en segona convocatòria, s'ha celebrat la sessió corresponent a l'Assemblea General Extraordinària de Clubs, amb el contingut de la qual s'aixeca la següent acta.
Hora  : 16,30 hores
Lloc  :  Local social de la Federació Catalana d’Escacs
Membres assistents els senyors:  Jaume Grau (Cerdanyola Vallès), Jordi Morcillo (Catalunya), Josep Chalmeta (Sant Boi), Alfonso Jerez (Foment), Joan Ant. Pérez (Llinars),  Joan Miranda (Barberà), Arturo Vidarte (Montcada),  Jordi Capellades (Peona i Peó), Félix Romero (Sant Andreu), Miguel Ángel Murillo (Sant Joan Despí), Eduard Arilla (Sant Martí), Joan Emili Cabello (Tres Peons), Pere Casajuana (Barcelona UGA), Jaume Bosch (ONCE),  Frederic Andreu (Congrés), Abel Segura (Escola Escacs de Barcelona), Pablo Díaz-Flores (Badalona), Elias Muratet (Banyoles), Carlos P. Fernández (Cadena), Albert Pueyo (Colònia Güell), Enrique Zeballos (Cornellà), Ramir Artigas (Espiga de les Corts), Josep Lloveras (Gran Penya), Josep Peñarroya (Incresa), Agustí Calvo (La Lira), Francisco Fernández (Mollet), Juan Quero (Prat), Pere Reginaldo (Colón Sabadell), Manell Triquell (Sant Josep de Badalona), Albert Reginaldo (Sant Llorenç), Xavier Masclans (Vall d’en Tenes), Jaume Ventura (Villa Olímpica),  i Jaume Parramon (Vallfogona).
Assistents membres de Junta Directiva de la FCE els senyors:  Antoni Ayza,  Víctor Pont, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Jordi Capellades, Josep M. Camell, Joan Antoni Pérez, Davide Vega, Francesc Fernández, Elias Muratet,  Imma Montoliu  i Antoni López com a Gerent.


O R D R E  D E L  D I A

INFORME DEL PRESIDENT
Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu corresponent al 2013.
  2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2013.
  3. Ratificació de nous càrrecs de la Junta Directiva de la FCE.
  4. Propostes de la Junta Directiva. Afiliació a l'Assemblea Nacional de Catalunya i a la FIDE.
  5. Propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats i que tinguin entrada a la Federació amb 40 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia (Art 23.i dels estatuts).
  6. Torn obert de paraula.

En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.
NOMENAMENT DE DOS INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA
Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Frederic Andreu Termes i Joan Emili Cabello Llopis.

INFORME DEL PRESIDENT
Benvinguts a l’assemblea de la Federació Catalana d’Escacs
Aquesta és la primera Assemblea de la Federació, que fem a la nova seu de Sant Andreu. Estem molt satisfets de com han anat les obres, i de tenir una seu com aquesta, on ja s’estan celebrant competicions i on podem prestar un millor servei als clubs.
Vull felicitar al vicepresident Victor Pont per haver dirigit aquest projecte dins del paràmetres econòmics que havíem previst. Les obres estan pagades i les subvencions cobrades. Varem obrir una línea de crèdit, que ja està tancada i que no hem hagut d’utilitzar, gracies a la bona salut econòmica de la Federació. També vull agrair l’ esforç dels treballadors en tot el trasllat de la Federació.
On tenim dificultats és en el pla per llogar l’antiga seu de la Gran Via, que com sabeu es propietat de la Federació. La situació econòmica actual fa molt difícil  trobar un llogater que pagui un preu raonable. Mentrestant els costos de mantenir el local els hem de suportar amb el pressupost federatiu. És per això que us avanço que estem considerant la possibilitat de vendre el local, si trobéssim un comprador.
Aquesta decisió seria posada a consideració de l’Assemblea, que ho hauria d’autoritzar amb una majoria qualificada de dos terços.  Els diners de la venda es posarien a termini, i només es podrien gastar els interessos. Per poder disposar del capital de la inversió caldria l’acord d’assemblea amb una majoria qualificada de dos terços.
La crisi econòmica, que cada cop és més profunda i afecta més a moltes administracions, està marcant el pas de totes els federacions, que es finançaven de manera significativa  a través de les ajudes públiques. També està afectant en bona mida als clubs que reben ajudes dels seus ajuntaments.
Cada cop més, si el signe de l’economia no canvia substancialment, les federacions s’hauran de autofinançar amb els  ingressos propis, i adaptar els seus pressupostos a la nova realitat si no volen entrar en fallida. Recomanem als clubs que també facin aquest exercici de realisme i adaptin els seus pressupostos a la nova situació econòmica.
Les noticies que tenim,  diuen que el proper any podem patir una davallada de les subvencions de un 20%, el pressupost que presentem a l’Assemblea ha previst fins a un 25% perquè volem ser  prudents.
El pressupost manté tota l’estructura de competicions i serveis encara que en tots els àmbits  es notarà la baixada de pressupost.
Es important mantenir el que tenim, encara que estigui pitjor dotat de recursos, perquè el que es deixa de fer, després costa molt de recuperar.
També afectaran les retallades al personal de la FCE, suprimim els tres secretaris territorials, tota la gestió de campionats de les territorials s’assumirà des de la central i cada territorial arbitrarà el seu mètode de com prestar el material als clubs.
Però no tot són males notícies, el passat 11 de setembre mots ciutadans del nostre país, convocats per l’Assemblea Nacional de Catalunya, van sortir al carrer per manifestar la seva voluntat de decidir el seu futur. La Federació Catalana, no pot estar indiferent davant d’aquest moviment social i per això proposarem a l’Assemblea la nostra adhesió a L’Assemblea Nacional Catalana.
També volem que la Federació es pronuncií sobre la nostra voluntat de ser membres de la Federació Internacional, institució  a la que varem pertànyer de 1925 al 1929. La entrada a la FIDE no serà un camí fàcil, i segurament haurà d’esperar a un canvi del  estatus de Catalunya en el concert internacional, però en aquest impàs volem donar passes endavant, i volem informar ja a la FIDE de la nostra voluntat.
La sol•licitud formal no la farem fins que no tinguem possibilitats de ser admesos, però volem estar preparats per què quant sigui possible, siguem de les primeres federacions catalanes en aconseguir-ho.
Aquest posicionament  és un dels factors que ha portat a que els tres membres de la junta de la Federació que érem membres de la junta de la FEDA, haguem presentat la nostra dimissió al president de la Federació espanyola, dic que és un dels factors perquè un altre ha estat la nostra divergència en com la FEDA afrontarà la crisi de subvencions. Ja ens han avançant que pujaran les taxes de tornejos al 2013 i ens temem que aquest es només el primer pas per incrementar les llicències al 2014.
Aquestes receptes econòmiques no són les que creiem mes adients per augmentar el número de jugadors i l’activitat dels escacs federats, ja hem vist en l’ economia del país com actuen els augments d’impostos generals, actuen constrenyint el mercat en èpoques de crisi, nosaltres creiem que la manera de augmentar els ingressos és augmentar el nombre de llicencies i clubs i no el preu per sobre del IPC.
La FEDA hauria de fer una reestructuració de la seva estructura de gestió reduint despeses, però no sembla que tinguin aquesta intenció.
Des de la Federació Catalana, durant el temps que  haguem de dependre de la FEDA, no donarem suport a aquestes propostes d’augment d’ingressos a costelles dels que tenen mes federats o dels que organitzen mes tornejos, i arbitrarem els mesures per tal de que aquests increments no tallin el creixement dels escacs a Catalunya.
Vull donar algunes dades:
Si els catalans som el 16% dels habitants d’Espanya, i el nostre PIB es del 19%, en el món dels escacs representem el 31% dels jugadors i paguem, el 35% del que recapta la FEDA de les federacions.
Al 2003 la FEDA tenia 27.000 jugadors i Catalunya 6.400, avui ells tenen menys de 23000 i nosaltres 7319.
La FEDA paga a la FIDE el màxim dels grans països 23.000 euros any.  Nosaltres li pagarem a la FEDA al 2013 prop de 50.000€.
En quant a l’activitat de la Federació s’ha escollit en eleccions al nou representant del col•lectiu arbitral, Davide  Vega, per al que després demanarem la ratificació de l’Assemblea. Vull agrair la feina de l’anterior delegat, Enric Chalmeta, i la del Jordi Chalmeta que va agafar la responsabilitat quant el seu pare va marxar a viure fora de l’àrea de Barcelona.
I ara us donaré la millor notícia que he donat en una Assemblea de la Federació des de que soc president:
Estem encetant amb la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona, un programa pilot, que pot portar a la introducció dels escacs en horari escolar a  primària i secundària. En aquests moments s’estan formant 30 mestres dels 15 primers instituts que començaran a impartir a primer de primària a partir del mes de  gener els escacs com a eina didàctica. L’idea és anar estenent el programa a tot Catalunya i a tots els cursos de primària i secundaria.
Les 15 escoles que formaran part del programa pilot són 5 de l’àrea de Valls, 5 de l’àrea de Granollers i 5 de l’àrea de Girona. Aquest programa s’avaluarà  a final de curs i si els resultats són satisfactoris s’anirà estenent a tot el territori.
No ho hem presentat públicament perquè la convocatòria d’eleccions no ho permet, però un cop hagi pres possessió el nou govern, es farà una roda de premsa per presentar aquesta iniciativa.
Si el programa avança tots els nens i nenes de Catalunya sabran jugar a escacs i això pot incrementar de forma molt notable el número de practicants del nostre esport en el futur.
Podem esperar un creixement important de classes en horari extraescolar per als més interessats i també una major afluència de nens i nenes a les classes dels clubs.
Hem creat una nova vocalia a la junta que portarà el nom de Formació i didàctica i que coordinarà tot aquest programa, i que serà responsabilitat del Josep Serra.
Vull agrair finalment al Josep Serra i a la Marta Amigó totes els gestions que han fet durant la negociació d’aquest programa, que estic segur que pot marcar en positiu el futur de la nostra Federació.
L’àrea de veterans serà responsabilitat del Jaume Bosch, que ho portarà sense ser oficialment membre de junta directiva
Felicitem a tots els jugadors i clubs que han obtingut resultats destacats aquests darrers mesos, les seleccions catalanes de sub-14 i sub-16 van aconseguir els dos títols de campions d’Espanya de la Joventut, els nostres nois i noies van portar 6 medalles dels Campionats d’edats, Miguel Muñoz es va proclamar campió de Catalunya absolut i subcampió d’Espanya. Le SCC Sabadell i l’Escola d’Escacs de Barcelona van aconseguir l’ ascens a la Divisió d’Honor espanyola. I El Barberà es va proclamar campió per equips de ràpides a la Festa Catalana de Ponts.
Fa poques setmanes  hem pogut gaudir d’una nova edició del Magistral Ciutat de Barcelona, on els nostres millors jugadors tenen una bona ocasió de competir amb grans jugadors internacionals. Vull agrair un any més al Jordi Parayre la seva magnífica gestió, com a director del Magistral.
El Circuit català l’ha guanyat el GM peruà Emilio Cordova, sent el millor català el GM Josep Oms. Malgrat les dificultats, 27 tornejos continuen acudint puntualment a la seva cita amb els afeccionats. No em cansaré d’agrair a tots als clubs que organitzen activitats, tant del circuit com de fora del circuit, perquè son el motor del nostre creixement.
No és un tòpic afirmar que l’Assemblea que celebrem avui pot ser una assemblea històrica de la Federació Catalana, el futur truca a la nostra porta i estic convençut que l’hem de deixar entrar, si aconseguim estendre els escacs a l’escola, si aconseguim malgrat la crisi mantenir la nostra oferta de competicions i si reafirmem la nostra voluntat de prendre les nostres decisions i caminar cap a la plena sobirania de la nostra Federació, podem estar segurs que els escacs tindran una salut de ferro al nostre país.
Moltes gràcies per la vostra atenció.

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU DEL 2013

El Vicepresident de la FCE, Sr. Víctor Pont, va  explicar el Calendari Esportiu per a l’any 2013. La fase regular del Campionat de Catalunya per Equips acabarà abans de Setmana Santa, per aquest motiu la Final de la Copa Catalana  es disputarà amb posterioritat al Campionat d’Equips, el dia 7 d’abril de 2013.
Les dates de les fases prèvies del Campionat d’edats es van modificar  i es disputaran del 16 de novembre del 2012 al 2 de març del 2013.
La fase final del Campionat d’edats sub-8 s’integrarà amb la resta de categories durant la Setmana Santa. El Campionat Intergeneracional es consolida en la data 1 de maig.
El dia 15 de desembre es farà una reunió del circuit per començar a planificar el calendari del 2013.
 
El  calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2013 va ser aprovat per 25  vots a favor i 1 abstenció i 1 en contra.

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2013

El tresorer de la FCE, Sr. Josep M. Camell va fer un presentació del projecte de pressupost 2013. Va presentar un quadre de les subvencions rebudes des del 2011 per part de la Generalitat, on es veu clarament la davallada.
Els preus de les llicències experimentaran una pujada mitjana del 4,2%. Per contra, la quota anual dels clubs es mantindrà en180€, igual que al 2012.
La llicència sènior queda en  32 €,  la de veterans 18,40 €, la  Sub-16 18,40 €, la Sub-14 6,70 € i la  Sub-10 2 €.
L’increment proposat de les quotes d’inscripció al Campionat per Equips és de 3,9 %.
Hi ha una disminució del total pressupostat que el 2012 era de 816.749 € al 2013 i  serà de  721.050 €, al 2013, amb un decreixement del 11,70 %.
Es farà només un butlletí en paper anualment, com a resum de la temporada. El digital es seguirà fent un cop al mes aproximadament, depenent de la quantitat d’informació que hi hagi per publicar.

El pressupost va ser aprovat per 26 vots a favor i 5 abstencions.

RATIFICACIÓ DE NOUS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

El Sr. Davide Vega va estar ratificat com a nou membre de la Junta Directiva, encarregat del Comitè d’Àrbitres, per 25 vots a favor, 2 en contra i 4 abstencions.
El Sr. Jaume Bosch serà el nou responsable del Departament de Veterans, però no formarà part de la Junta Directiva de la Federació.

ADHESIÓ A L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA I AFILIACIÓ A LA FIDE

El president de la FCE, Sr. Toni Ayza va explicar que l’Assemblea Nacional Catalana havia demanat a la FCE la seva afiliació i que per això estava a l’ordre del dia.
Pel que fa a l’afiliació a la FIDE ha dit que no seria fàcil, que s’iniciava un procés que no se sabia quan s’acabaria i que s’enviaria un dossier de presentació de la FCE  a la FIDE per anar preparant el camí d’entrada.
El president del Sant Martí ha dit que creia que les dimissions del membres de la Junta de la FCE a l’espanyola s’havien d’haver fet després d’aquesta assemblea i no abans i que tenia dubtes sobre si en el tràmit d’ingrès a la FIDE els jugadors i equips catalans podrien seguir jugant Campionats d’Espanya.
El Sr. Frederic Andreu del Congrés ha dit que els clubs tenien poca informació sobre el tema, que dins un club hi ha jugadors de diferents ideologies, que l’entrada a l’Assemblea Nacional Catalana era una opció política i que no era una tasca del clubs d’escacs, i que proposava deixar el tema per a la propera assemblea.
El Sr. Cabello ha dit que no podia votar en representació de tota la seva entitat, ja que aquesta  no s’havia pronunciat.
El Sr. Viñas ha contestat que la dimissió a la FEDA havia estat a títol personal per dos motius: sobretot per la gestió econòmica amb una filosofia contrària a la de la FCE, que es basava en incrementar les taxes les federacions autonòmiques, en comptes d’augmentar el nombre de jugadors federats com feia la FCE. També ha dit que els clubs havien tingut més de 30 dies per preguntar als seus afiliats sobre el tema.   
El president, Toni Ayza, ha dit que les 66 federacions catalanes de la UFEC havien signat un manifest a favor pel dret a decidir com a suport d’una proposta del Parlament de Catalunya, i que això és el que havia sortit al diari.
El Sr. Josep Chalmeta ha dit que al seu club sí que ho havien discutit i que l’Assemblea Nacional Catalana només pretenia fer un referèndum a la societat civil.
El Sr. Fernández, del Mollet, ha dit que ells havien fet una assemblea extraordinària de socis per parlar sobre el tema.
Finalment l’afiliació a l’Assemblea Nacional Catalana es va aprovar  per 20 vots a favor, 4 en contra i 7 abstencions.
El permís de l’Assemblea per iniciar els tràmits d’afiliació a la FIDE, es va aprovar per 27 vots a favor,  4 abstencions i cap vot en contra.

PROPOSTES DE LA FEDERACIÓ I DELS CLUBS

REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS
El vicepresident segon de la FCE, Jordi Parayre, va presentar les propostes de la Junta Directiva de modificació de Reglaments.
La primera proposta parlava de la modificació de la normativa de canvi de club. Caldrà l’autorització del club titular de la llicència del jugador i que el nou club del jugador pagui un altre cop la fixa. Si el jugador ha jugat una competició oficial per equips amb un club, no podrà jugar amb un altre campionat per equips amb el nou club.
Aquesta normativa es refereix a quan el canvi es fa fora del període autoritzat per fitxar per un altre club.

REGLAMENT DE TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
MODIFICACIÓ ART. 2.7
2.7 (Modificat per acord d'assemblea de 26 de març de 2011)  Un jugador podrà canviar de club, sempre i quan tingui per escrit l’autorització del club que té el dret de la seva llicència. El canvi de club implicarà que el nou club ha de tornar a pagar a la FCE la llicència del jugador i el seu anterior club no recuperarà aquest import. Tanmateix, si un jugador ja ha participat en una competició oficial per equips en nom d’un club, dintre d’una mateixa temporada, no ho podrà fer, en cap cas, per un altre club.

La modificació de l’art. 2.7 va ser aprovat per 25 a favor i 5 abstencions.

La següent modificació reglamentària de la FCE,  feia referència a la possibilitat de què un Torneig Obert o un Torneig Tancat valgui per Elo, malgrat no complir el límit del 60 % de jugadors d’un mateix club. En aquest cas no valdrien per norma de MC i no serien subvencionats per la FCE. El motiu d’aquesta proposta és afavorir els Campionats Socials, l’activitat als clubs, i facilitar la celebració de torneigs homologats en zones geogràfiques amb pocs jugadors.

NORMATIVA DE TORNEIGS HOMOLOGATS
MODIFICACIÓ ART. 3.2
3.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En cas que no es compleixi aquest tant per cent, el torneig es podrà avaluar  igualment, però no valdrà per normes de MC, ni serà subvencionat per la FCE.

4.2   No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club, en cas contrari el torneig podrà ser avaluat, però no valdrà pera aconseguir norma de MC, ni serà subvencionat per la FCE avaluat.

Les modificacions dels articles 3.2 i 4.2 del Reglament de Torneigs Homologat es va aprovar per 26 vots a favor 3 en contra i una abstenció.

PROPOSTES DE CLUBS
PROPOSTA DEL CLUB ESCACS CONGRES DE MODIFICACIÓ DEL RITME DE JOC DEL CAMPIONAT PER EQUIPS
El Sr. F. Andreu del C.E.  Congrés, va defensar la seva proposta del canvi de ritme de joc al Campionat per Equips de Catalunya. Va explicar que calia més temps per pensar per fer partides de més qualitat. D’altra banda va dir que els jugadors tenien necessitats fisiològiques que per exemple feien interrompre de vegades partits de tennis. Però finalment va dir que posposava la votació de la seva proposta per la propera assemblea de maig perquè els clubs tinguin temps a debatre-la entre els socis. El Sr. Andreu demana que els clubs diguin el nombre de partides que superen les 40 jugades durant el Ct. per Equips o altres torneigs homologats.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL NOMBRE D’EQUIPS A LA DIVISIÓ D’HONOR
Proposta de modificació de la Divisió d’Honor per al 2014
Augmentar a 16 equips la categoria de Divisió d’Honor a l’any 2014.
Disputar la competició en dos grups de 8 equips formats amb criteris esportius.
Fer una fase final amb els 4 millors equips de cada grup. La resta d’equips lluitarien per eludir el descens.
De la Primera Divisió pujarien els dos primers equips de cada grup al 2013.
Al 2013 no baixaria directament cap equip. L’equip classificat número 11 disputaria un partit al seu domicili amb el pitjor tercer classificat dels dos grups de la Primera Divisió a un sol partit. El guanyador del partit jugaria l’any següent a la Divisió d’Honor. L’Equip classificat en dotzena posició disputaria un partit al domicili del millor tercer de la Primera Divisió, també a un sol partit. El guanyador seria equip de la Divisió d’Honor a l’any següent.
A partir de la temporada 2014 baixaran 3 equips de la Divisió d’Honor i pujarà el primer de cada grup de la Primera Divisió i els segons jugaran un play-off, com fins ara.
El Reglament complet d’aquesta reforma es presentaria per a la seva aprovació a la primera Assemblea General de l’any 2013, al mes de maig.
El quadre d’ascensos i descensos de la resta de categoria serà comunicat en el moment de fer-se públic el sorteig del Campionat al desembre del 2012. Però en tot cas pot afectar de forma positiva amb més ascensos i menys descensos en algunes categories.
ASCENSOS I DESCENSOS AL 2013
Descens de divisió d’honor i primera divisió: segons proposta
Descens de primera divisió a segona divisió: baixen els dos últims de cada grup
Ascens de segona divisió a primera divisió: pugen els dos primers de cada grup
Descens de segona divisió a preferent: l`últim classificat de cada grup
Ascens de preferent a segona divisió: el primer de cada grup
Els moviments d’ascens i descens de la resta de categories es faria segons taula en funció dels equips de cada territorial que baixessin de segona divisió a preferent.

La Federació va convocar una reunió el dia 20 de novembre per parlar d’una proposta del SCC Sabadell. Després de debatre aquesta proposta es va acordar amb els clubs assistents fer una proposta alternativa perquè el nombre de participant de la Divisió d’Honor passés a ser de 16 equips.
El Secretari General de la FCE, Sr. Viñas va explicar que segons els estatuts de la FCE, la Junta Directiva de la FCE podia incloure a l’ordre del dia una proposta, sense cap limitació de temps previ, sempre que es complís que:

  1. Es fes una votació prèvia per veure si es discutia la proposició presentada per la FCE fora de termini.
  2. Fos un tema urgent,
  3. Fos aprovada la proposta per 2/3 dels votants.

El Sr. Muratet, com a Delgat de Girona, ha explicat que a la seva Delegació s’havia decidit que el darrer equip d’un grup sempre havia de baixar. Per tant, estava en contra que al 2013 el darrer equip de Divisió d’Honor no baixés directament.
El  Sr. Joan Antoni Pérez ha dit que estava a favor de què baixés directament el darrer equip de la màxima categoria el 2013, tal com havia exposat Elias Muratet i que per compensar la competició potser caldria crear un tercer grup de Primera Divisió.
El Sr. Arilla del Sant Martí ha dit que amb més equips a la Divisió d’Honor baixaria el nivell escaquístic dels participants i que hi hauria molt desnivell entre uns equips i uns altres.
El Sr. J. Chalmeta ha dit que l’argument de més clubs a la Divisió d’Honor crearia més despesa.
El Sr. Pablo Díaz-Flores ha dit que hi haurien més vacants i incompareixences a les categories inferiors.
El Sr. Ayza ha respost al representant del Sant Martí que qualsevol proposta tenia avantatges i inconvenients i que un dels inconvenients és que baixaria el nivell dels participants, però que actualment ja existien aquestes diferències.
Responent al representant del C.E. Badalona ha dit que hi havia més de 380 equips cada any que jugaven el Campionat de Catalunya Per Equips i que només es proposava un increment de 4 a la màxima categoria, la qual cosa no era significativa respecte el nombre total d’equips en joc. També va dir que s’havien pres mesures com que a la Segona Categoria aquest proper any hi haurà només 6 jugadors per equip.
Es van produir dues votacions: una per si s’aprovava l’augment de 12 a 16 equips a la màxima categoria, i l’altra per veure si el 2013 el darrer equip de DH baixava directament o no.
Finalment es va aprovar que la DH passés de 12 a 16 equips, per 22 vots a favor, 7 en contra i 5 abstencions. 
El Sr. Pepo Viñas ha dit que les abstencions no s’havien de tenir en compte per complir els 2/3 que demanaven  els Estatuts en aquesta votació.
Ha guanyat la proposta de que el darrer equip de Divisió d’Honor no baixi directament al 2013, sinó que faci un Play-off amb el millor tercer de Primera Divisió. La votació ha estat 9 vots a favor, 8 abstencions i 7 en contra.
 
TORN OBERT DE PARAULA
En el torn obert de paraules el Sr. J. Chalmeta va dir que encara que no es podia modificar aquest any, s’havia d’evitar pel 2014 que diversos equips filials juguessin al mateix grup de Primera Divisió. Toni Ayza li ha respost que a la propera assemblea es farà una esmena al reglament perquè això no torni a passar.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 19,30 hores.

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAODINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2012

En Joan Emili Cabello Llopis , major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.
En Frederic Andreu Termes i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.
Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Extraordinària de 24 de novembre de 2012 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

Joan Emili Cabello Llopis                                        Frederic Andreu Termes


Antoni Ayza i Casamitjana     PRESIDENT               
Josep C. Viñas i  Racionero  SECRETARI

Barcelona, 26 de novembre de 2012