1.- Es convoquen les següents fases territorials, per guanyar-se la classificació a la Final oberta del Campionat de Catalunya de Veterans de 2023:

    • Un grup per cadascuna de les Delegacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
    • La Federació podria convocar altres grups de fases prèvies en altres zones, però en aquest cas només es concediria una plaça per categoria i el mínim seria que 10 esportistes juguin totes les rondes del torneig.
    • Les fases prèvies han d’acabar, no més tard, 20 dies abans de l’inici de la Final.

2.-A efectes de competició, la FCE considerarà jugador/a veterà +50 aquell que faci o hagi fet, dins l’any natural de la competició convocada, l’edat de 50 anys (a efectes de les fases prèvies corresponen a l’any de la Final, no quan es juguen). De la mateixa manera, la FCE considerarà jugador/a veterà +65 aquell que faci o hagi fet, dins l’any natural de la competició convocada, l’edat de 65 anys (a efectes de les fases prèvies corresponen a l’any de la Final, no quan es juguen) La FCE es reserva el dret de fer un o diferents grups en funció de l’edat i del nombre d’inscrits a les competicions.

3.- Podran participar-hi jugadors/es amb llicència federativa per la Federació Catalana d’Escacs de la temporada en què es jugui la fase prèvia.

4.- Cada esportista només podrà participar en una fase territorial.

5.- Com a norma general, el mínim de participants per organitzar una fase prèvia és de 6 persones d'una mateixa delegació. La Comissió Esportiva i el Departament de Gent Gran de la Federació Catalana d’Escacs podrien autoritzar menys esportistes en casos especials.

6.- Els criteris generals de classificació per la Final catalana, pels grups de les Delegacions de Girona, Lleida i Tarragona, són d’una plaça per a cada categoria, +50 i +65 anys. Per la Delegació de Barcelona, per motius de nombre total de jugadors, seran dues places per cada categoria, +50 i +65. El total de places per la Final catalana serà de deu.

Si en alguna Delegació Territorial de la FCE no té cap classificat, en alguna de les dues categories, per a la Final (conseqüència de poca inscripció a les prèvies), aquesta territorial tindrà dret a designar un representant amb una plaça gratuïta amb les condicions que indiqui la circular de la Final de Veterans. Les propostes s’hauran de fer arribar a la Federació Catalana d’Escacs com a màxim 20 dies abans de l’inici de la Final de Catalunya del Campionat de Veterans.

7.- Les classificacions per a la Final són personals i intransferibles. Les renúncies a la final, entre els classificats, no es cobriran.

8.- A les fases prèvies el ritme de joc serà de 90 minuts per jugador, més 30 segons per cada jugada. Les partides seran vàlides per a Elo segons indiqui la circular de convocatòria.

9.- Inscripcions seran dirigides a la Federació Catalana d’Escacs, segons indiqui la convocatòria mitjançant l’imprès, publicat a la convocatòria.

10.- Les places classificatòries queden condicionades a que la Federació rebi la subvenció prevista de la Generalitat de Catalunya.