El passat 17 de maig es va publicar la circular d'inscripció del Campionat d'Espanya d'Escacs d'edats de 2021 organitzat per la FEDA.

Les especials circumstàncies a conseqüència de la situació sanitària derivada de la pandèmia del COVID-19, fan que l'organització de la representació dels esportistes d'escacs catalans continuï sent diferent a anys anteriors. Per aquest motiu, i a través de la present circular, s'estableixen les pautes d'actuació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE) i que es dirigeixen als esportistes que vulguin participar i pertanyin a la nostra federació.

Enguany les places classificatòries s’han atorgat amb les dues edicions del Campionat de Catalunya d’edats (setembre 2020 i març-abril 2021). Així doncs, la FCE acceptarà la inscripció dels esportistes participants en aquestes anteriors edicions i que vulguin participar en els campionats d'edats de la FEDA. Com s'explicarà més endavant, aquesta inscripció serà formalitzada, directament pels pares o tutors del menor en la pàgina oficial de l'organització de la FEDA. Mitjançant aquesta inscripció, els pares o tutors acceptaran la seva responsabilitat, les bases i el compliment de les obligacions que planteja l'organització.

Els menors que acudeixin al campionat hauran d'estar acompanyats d'un adult responsable. Si no es tracta del pare/mare o tutor de l'esportista, l'adult responsable haurà de tenir una autorització signada del pare/mare o tutor.

Durant la disputa del torneig, la FCE designarà setmanalment un delegat que serà present en el lloc on es realitza el torneig, i al qual podran adreçar-se els pares, tutors o responsables dels participants, per a recaptar assessorament o perquè pugui servir com a nexe de comunicació amb l'organització.

Per als esportistes catalans que decideixin participar en aquests campionats, la FCE oferirà assistència tècnica online (gratuïta o no), tal i com s’explica en l’apartat oportú dins d’aquesta circular.

Finalment volem expressar la nostra satisfacció per la possibilitat que tenen els nostres esportistes de participar en aquest campionat. Esperem que tot el desenvolupament del campionat gaudeixi de la major normalitat possible i desitgem molta sort tant als esportistes catalans, que decideixin participar amb l'esperança que obtinguin uns excel·lents resultats, com a l'organització.

 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Pel que fa a l’assistència tècnica dels entrenadors, aquests només faran preparació als esportistes subvencionats o els que pertanyin al programa de Tecnificació de la FCE. Aquesta assistència s’ha de demanar expressament a través del correu electrònic a federacio@escacs.cat i es donarà en els casos que no es combini amb un entrenador privat.

En el cas que algun altre esportista participant vulgui aquest servei, ho haurà de demanar per escrit a federacio@escacs.cat i haurà d’abonar la quantitat de 150€.

El límit per demanar aquesta assistència tècnica és el dia 7 de juny del 2021.

Els horaris dels entrenaments s'organitzaran un cop se sàpiga el número d’esportistes interessats de cada categoria.

 

PLACES SUBVENCIONADES

D’acord amb el conveni amb la FEDA, la FCE té un número de places subvencionades d’allotjament a l’hotel oficial designat per la FEDA per a cada categoria de sub-10 a sub-18. Els participants de la categoria sub-8 tenen l’allotjament gratuït a l’hotel oficial, segons la circular de la FEDA.

Les places comprenen la despesa d’allotjament de l’esportista de les dates estipulades per al Campionat de la seva categoria, sempre que estigui allotjat a l’hotel oficial.

Recordem que hi ha places que atorga la FEDA per als campions de cada categoria de l’any 2020 i els campions sub-7, sub-9 i sub-11 del mateix any amb l’estada i manutenció de l’esportista.

En cap cas es compensaran les despeses de les places subvencionades per altres conceptes.

Els esportistes amb plaça subvencionada són els que han guanyat la plaça en les diferents edicions del Campionat de Catalunya d’edats individual al setembre 2020 i al març-abril 2021. En cas de tenir alguna plaça vacant, s’atorgaran als alumnes de tecnificació. Podeu consultar-los en el llistat següent.

 

LLISTAT D’ESPORTISTES SUBVENCIONATS

 

AGENDA DE LA COMPETICIÓ

La FEDA ha publicat la circular amb les dates de joc per a cada categoria: 

CIRCULAR FEDA 15/2021

Adjuntem el calendari publicat a la circular de referència: 

INSCRIPCIONS

Podran participar els esportistes que hagin participat en almenys una de les dues anteriors edicions del Campionat de Catalunya d’edats individuals (setembre del 2020 o març-abril del 2021). En aquest cas, cada esportista haurà de fer la inscripció directament al web de la FEDA, http://ajedrez.gefe.net/torneo_individual i introduir les dades que se li demanin.

La FCE anirà validant les inscripcions que vagin entrant dels esportistes catalans a la pròpia pàgina de la FEDA. Serà la FEDA la que finalitzi el tràmit de la inscripció en el moment que estigui tot correcte.

Tots els participants han de fer el pagament de la inscripció al Campionat tal i com indica la circular de la FEDA (exceptuant els que indica la FEDA) i els campions de la classificació general del Campionat de Catalunya d’edats individual de les dues edicions 2020 i 2021. El compte bancari on s’ha de realitzar el pagament és el de la FEDA i s’haurà de fer abans de finalitzar el termini que s’indiqui. Les úniques excepcions de fer el pagament seran aquelles que exposi la FEDA a la seva circular.

 

 

ALLOTJAMENT

La FCE no es farà càrrec de les reserves dels esportistes, estiguin subvencionats o no. La reserva de participants i acompanyants s'ha de fer directament a la FEDA (contacto@feda.org) enviant el document de reserva que es pot trobar a la seva circular. Només el full 4. Els subvencionats i els premis especials de l’hotel, hauran d’indicar en el document si tenen subvenció per part de la FEDA o de la FCE.

Document per fer la reserva a la FEDA

Per evitar problemes d’allotjament, recomanem que se segueixin els terminis marcats a la circular de la FEDA respecte les reserves. La FEDA només garanteix la reserva dels inscrits amb subvenció dins del termini establert (veure taula del termini d'inscripció a la circular FEDA). La resta d’esportistes que vulguin allotjar-se a l’hotel oficial, recomanem que ho facin el més aviat millor per evitar quedar-se sense habitacions, ja que les reserves aniran per ordre d’arribada.

La subvenció del 100% dels esportistes classificats només serà en concepte d’allotjament a l’hotel oficial que indica la FEDA. En cap cas es tindrà cap ajuda en concepte de desplaçament, allotjament a un altre tipus d’hospedatge ni d’inscripció.

 

MÉS INFORMACIÓ

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.