TRÀMIT I PREUS DE LLICÈNCIES 2020

TERMINI

El període de tramitació de les llicències 2020 començarà el dia 4 de novembre de 2019, llevat de les llicències de 16 mesos que es poden tramitar des del dia 1 de setembre de 2019. La data límit per tramitar les llicències del 2020 i canviar de club és el 30 de desembre de 2019. Després d'aquesta data les llicències es podran tramitar igualment, però tindran un recàrrec de 7,00 € que s’afegirà al preu de la llicència. Aquest recàrrec no afecta les llicències de nova creació, ni als jugadors/res que no haguessin tramitat llicència la temporada anterior, només a les renovacions.

PAGAMENT

Per poder tramitar les llicències és obligatori el pagament del deute acumulat en el moment de fer la tramitació, en cas contrari, la tramitació no es podrà efectuar i aquesta funció del programa informàtic quedarà bloquejada. Els clubs podran consultar el seu estat comptable des del Portal de Gestió Administrativa. 

El pagament es pot fer a qualsevol compte de la Federació:

Banc de Sabadell:   ES33 0081 0191 9800 0132 5540

La Caixa            :   ES28 2100 0804 3002 0084 8216

BBVA                :   ES13 0182 0206 3702 0005 2858

Encara que la funció de tramitació de llicències estigui bloquejada, el programa permet que els clubs puguin fer la preparació de les llicències i actualitzar les dades.


PREUS DE LES LLICÈNCIES 2020

LLICÈNCIES JUGADORS

TEMPORADA 2020

16 MESOS

     

Llicències sènior

38,00€ 

50€

Llicències de gent gran (+65)

24,00

35

Llicències de jugadors S16

24,00

35

Llicències de jugadors S14

12,00

18

Llicències de jugadors S10

6,00

9

 Llicències d'un dia                                     2,00 (només per torneigs de ràpides individuals)  

QUOTA

TEMPORADA 2020

 
     

Club

195,00

 
     

LLICÈNCIES ARBITRES

TEMPORADA 2020

 
     

Llicències arbitres

37,00

 
     

LLICÈNCIES MONITORS

TEMPORADA 2020

 
     

Llicències monitors

37,00

 

LLICÈNCIES ÀRBITRES (àmbit estatal subjectes al preu marcat per la FEDA)

Llicències àrbitres Internacionals, FIDE i Nacionals

90,00 €

Llicències àrbitres Catalans + quota FEDA

90,00 €

LLICÈNCIA D’ÀRBITRES

Els Àrbitres Catalans, si volen arbitrar com a Àrbitres principals un torneig vàlid per ELO FIDE, han de tenir la llicència d’àmbit estatal de 90 euros. El conveni permet que àrbitres catalans arbitrin tornejos vàlids per ELO FIDE, amb les limitacions reglamentàries que comporta. Si no s’ha pagat la llicència de 90 euros i es vol arbitrar un torneig vàlid per ELO FIDE més endavant, caldrà pagar la diferència.

Nota: Els preus de les llicències queden pendents de ratificació a l'assemblea de clubs, quan es presenti el pressupost de la temporada 2020.

LLICENCIA DE MONITORS

Tots els monitors / entrenadors contractats per la FCE han d’estar obligatòriament en possessió d’aquesta llicència.

La llicència de Monitor / Entrenador / Tècnic caldrà tramitar-la abans de l’1 de maig del 2020. Les llicències tramitades i/o pagades fora de termini tindran un 20% de recàrrec.

LLICÈNCIA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Els jugadors amb discapacitat del 33% o superior poden guadir d'una llicència amb descompte del 50% del seu preu. Cal demanar-ho a la Federació, presentant per e-mail un document que certifiqui la discapacitat.

RECÀRRECS

Les llicències dels jugadors/res hauran de pagar-se abans del 31 de gener de 2020, en cas contrari tindran recàrrec.

Els clubs tindran tot el mes de gener del 2020 per pagar el deute acumulat sense cap recàrrec. 

Les llicències pagades entre l’1 de febrer i el 30 d’abril del 2020, tindran un recàrrec del 10%

Les llicències pagades l’1 de maig i fins al 30 de juny del 2020, tindran un recàrrec del 15%

Les llicències pagades a partir del dia 1 de juliol del 2020, tindran un recàrrec del 20%

La llicència arbitral caldrà tramitar-la abans de l’1 de maig del 2020. Les llicències renovades i/o pagades fora de termini tindran un 20% de recàrrec.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS CLUBS

Totes les llicències de jugadors es tramitaran per Internet a través de la Gestió Administrativa de cada club. Caldrà, en cas que estiguin equivocades o que manquin dades, corregir, actualitzar i completar les dades del jugador/ra, incloure la nacionalitat, el telèfon, e-mail, l’adreça o qualsevol altra dada que no estigui actualitzada o estigui equivocada.

Les noves llicències o canvis de club, s'hauran de sol·licitar per Internet des del portal de Gestió Administrativa de cada club. Una vegada confirmades per part de la Federació Catalana quedaran tramitades de manera definitiva.

Els clubs no hauran de presentar cap imprès de llicència, però hauran de tenir en el seu poder l’imprès de sol·licitud de llicència signat per cada jugador/a. Es pot reutilitzar l’imprès de sol·licitud de l’any anterior, fent firmar sota la nota -renovació 2020.

OBLIGACIÓ D’INCORPORAR FOTO DEL DNI DE CADA JUGADOR I CORREU ELECTRÒNIC

Els clubs hauran de facilitar a la FCE una foto de la part davantera del DNI dels seus jugadors/res. Aquests documents (DNI) en format digital els clubs ho incorporaran a la fitxa de cada jugador/a obligatòriament per renovar o donar d'alta una llicència. Els documents DNI, i en el cas d’estrangers NIE o passaport, caldrà pujar-los a la fitxa que cada jugador té al portal de gestió del club.

Serà obligatori omplir el camp "correu electrònic" de cada jugador/ra per poder tramitar la llicència. 

Així mateix es demana l'actualització de telèfons dels jugadors, que en molts casos estan incomplets o desfasats.