Es publica el curs de Tècnic de Nivell I en escacs a la localitat de Barcelona. Segons la normativa de l'Escola Catalana de l'Esport, publiquem conjuntament les 3 parts del curs (bloc comú, específic i pràctiques).

A la Federació Catalana d'Escacs us heu de matricular dels blocs específic i de pràctiques, mentre que del bloc comú us haureu de matricular i pagar a qualsevol dels cursos que fan als diferents centres de Catalunya autoritzats (no necessàriament el que surt publicat en aquesta convocatòria). Podeu consultar-los en l'enllaç que hi apareix, ja que en fan diversos al llarg de tot l'any. Recordeu que en el moment que hagueu de començar a fer les pràctiques haureu d'estar matriculats en un bloc comú.

Les inscripcions del bloc específic i les pràctiques s'acceptaran per rigorós ordre de recepció a la FCE a través del formulari d’inscripció.

 

PREMATRICULA

Per tal de reservar la plaça al curs, s’haurà de fer un pagament de 50 €, sense retorn en cas d’anul·lar la inscripció.

La plaça no serà en ferm, fins que es faci efectiu l’import total de la inscripció.

En cas de no realitzar el curs, es retornarà el total de la inscripció.

Tota la documentació original (fotocòpies compulsades) AIXÍ COM LA INSCRIPCIÓ AL CURS s’ha d’enviar a la Federació Catalana d’Escacs; la podeu portar personalment o per correu certificat a l’adreça de les oficines de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Informació curs

Formulari d'inscripció al Bloc Específic

Formulari d'inscripció al Bloc Comú

 

Horari

 

Informació a la pàgina web de l'Escola catalana de l'Esport