Definició de les funcions de l'entrenador oficial i participants de la Federació Catalana d'Escacs, en els Campionats d'Espanya.

 

1) Diferents situacions que ens trobem i com actuarem:

1.1 Designació d'entrenadors oficials.

L'entrenador oficial designat per la FCE atendrà als esportistes classificats i els integrants del grup de tecnificació (no els de les classes obertes) de la FCE, que en principi seran els que millors opcions esportives tindran. En el cas de que algun esportista Open, estigui fent un bon torneig els entrenadors i delegats valoraran la incorporació d'aquest esportista a l'entrenament.

1.2 Coordinació amb altres monitors.

Alguns participants (siguin classificats, tecnificació o en mode Open) assisteixen amb monitors personals com a suport, és una cosa positiva que hem d'aprendre a coordinar, ja que la descoordinació i falta d'instruccions al respecte ha ocasionat en el passat perjudicis i/o confusions, en comptes d'ajudar al participant.

 

2) Reglament i funcionament dels entrenadors i delegats:

2.1 El delegat/s dins la sala es faran càrrec de tots els nens/es catalans, tant siguin tecnificació, classificats o open. Un cop fora de la sala els delegats només es faran càrrec dels esportistes que tenen al seu càrrec.

2.2 Acordar un horari i un lloc d'entrenament estàndard amb els esportistes al seu càrrec. El lloc ha de ser privat, habitualment l'habitació del propi entrenador.

2.3 Preparació tècnica de les partides. En una jornada doble l'entrenador podrà decidir no preparar alguna de les partides en què no hi hagi informació rellevant dels rivals, perquè l'esportista pugui descansar.

2.4 Anàlisi tècnica de les partides. S'analitzaran les partides de tots els participants catalans, siguin de tecnificació o no, sempre que el temps ho permeti. En una jornada de ronda doble, l'entrenador podrà decidir no analitzar si les partides s'allarguen, perquè l'esportista pugui descansar.

2.5 Resoldre els dubtes tècnics dels esportistes al seu càrrec al llarg de tota la competició.

 

3) Assignació d'entrenament:

3.1 Si un participant assisteix en modalitat Open sense monitor personal, no té dret a entrenador oficial. No obstant això, el delegat i entrenadors, estaran pendents de la seva participació i podran decidir la seva incorporació en funció dels seus resultats.

3.2 Un esportista amb dret a entrenador oficial, en el cas de tenir un mal campionat, es pot deixar de preparar, per poder atendre amb més temps els esportistes que tenen opcions.

3.3 Si un participant assisteix en modalitat Open amb entrenador personal, no té dret a entrenador oficial.

3.4 Si un esportista classificat o de tecnificació assisteix amb entrenador personal, es considerarà que renúncia a l'entrenament oficial i s’intentarà arribar a una entesa de com ajudar-lo entre els entrenadors.

3.5 Si un esportista ha fet el pagament per tenir un entrenador de la FCE, gaudirà d’assessorament tècnic totes les rondes del Campionat.

 

4) Enfrontaments entre catalans:

4.1 Per regla general, en el cas que es produeixi un enfrontament entre esportistes de la Delegació Catalana, l'entrenador oficial s'inhibeix de preparar a cap dels esportistes, ja siguin classificats, de tecnificació o esportistes Open.

4.2 En cas d'enfrontament entre dos catalans i que un d'aquests dos esportistes tingui el seu entrenador personal present al campionat, l'esportista classificat o de tecnificació, sí tindrà dret a entrenament amb l'entrenador oficial.

 

5) Consells per millorar el rendiment:

5.1 En el cas de consultar entrenadors particulars via on-line o telefònica, s'aconsella no contradir l'entrenament obtingut per l'entrenador oficial. Millor aprofundir amb la preparació obtinguda. En cas contrari seria motiu suficient per quedar fora de l'entrenament amb l'entrenador oficial.

5.2 És molt important que les jornades de descans, tot i fer turisme, platja, piscina, etc..., es tingui en compte que els nens han de tenir estones de relaxació.

5.3 Es recomana que les jornades de descans no s'aprofitin per jugar a ràpides, ja que això no és cap benefici per l'esportista.

5.4 És molt important l'ajuda dels familiars per obtenir un bon rendiment i funcionament de tota l'expedició.

 

Comissió d’Escacs Base

Federació Catalana d’Escacs