1.ANTECEDENTS.

En la circular CAT/EBA 29/2018 s’estableixen els CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE PLACES PER A LES FASES PRÈVIES DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS (sub-8 a sub-18).

Amb aquesta Circular s’estableix el desenvolupament d’aquests criteris per a la determinació de l’organització per part dels Clubs i/o Entitats d’aquestes Fases Prèvies per a l’any 2019, en representació de la seva Comarca, Agrupació de Comarques o Partició de Comarques.

Atenent a la situació econòmica actual, fins que no es disposi d’una resolució ferma de les assignacions econòmiques que rebrà aquesta FCE per part de la Generalitat de Catalunya, no es poden garantir els valors percentuals de les places classificatòries que estan indicats en la circular CAT/EBA 29/2018, tant per a les places nominatives com per a les assignades a través de la taula que en ella surt; de forma que el número de places es continuaran mantenint, però els percentatges assignats seran comunicats per una nova circular un cop es disposi d’una assignació pressupostària confirmada.

 

2. PARÀMETRES PRINCIPALS I COMARQUES I AGRUPACIONS DE COMARQUES CANDIDATES.

 

a. COMARQUES I AGRUPACIONS DE COMARQUES ADJUDICADES.

En base al número de llicències federatives que es disposa per cada tram d’edat corresponent a la llista publicada per la FCE en el mes de juny d’aquest any, i tenint en compte criteris de territorialitat i de promoció de la participació, la FCE ha realitzat la següent distribució de Territoris per a les Fases Prèvies del 2019:

BARCELONA:

 • Agrupació de Comarques del Baix Llobregat, per a totes les categories d’edats, organitzant el campionat l’Associació de Clubs del Baix Llobregat i en la comarca del Baix Llobregat.
 • Partició de la comarca del Barcelonès, per a totes les categories d’edats, en “Barcelona (Barcelona ciutat i "Barcelonès sud” i “Barcelonès Nord”. L’organització del campionat de “Barcelona” recaurà en el Consell Esportiu Escolar de Barcelona (CEEB). I la zona del “Barcelonès Nord”, per a totes les categories d’edats, organitzat pels Clubs de la comarca i del Consell Esportiu. Aquestes dues particions no podran coincidir en horaris de competició, i ambdues restaran obertes a la inscripció de qualsevol esportista del territori del Barcelonès.
 • Partició de la comarca del Vallès Occidental per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14 en “Vallès Occidental” i “Zona Sabadell”. L’organització del campionat del “Vallès Occidental” recaurà sobre l’Agrupació de Clubs del Vallès Occidental, i la “Zona Sabadell” sobre el Consell Esportiu Sabadell Nord i en el club Colon Sabadell Chessy, i aquest últim només es podrà disputar a la ciutat de Sabadell. Aquestes dues particions no podran coincidir en horaris de competició, tenint preferència la zona “Vallès Occidental”, i ambdues restaran obertes a la inscripció de qualsevol esportista del territori del Vallès Occidental.
 • Comarca del Vallès Occidental per a les categories sub-16 i sub-18, organitzant el campionat l’Agrupació de Clubs del Vallès Occidental.
 • Agrupació de Comarques del Vallès Oriental, Osona i Maresme, per a totes les categories, organitzant el campionat la Comissió d’Escacs del Consell Esportiu del Vallès Oriental i en la comarca del Vallès Oriental.
 • Comarques de l’Alt Penedès i Garraf i per a totes les categories d’edats, organitzant el campionat l'Agrupació de clubs de les dues comarques.
 • Agrupació de comarques de l'Anoia, Bages i Berguedà, per a totes les categories, organitzant el Consell Comarcal del Bages.

 

GIRONA:

 • Agrupació de Comarques Gironines (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany i La Selva), per a totes les categories, organitzant el campionat la delegació territorial de Girona.

 

LLEIDA:

 • Agrupació de Comarques Pirinenques (Andorra, Alt Urgell, Pallars Sobirà i la Cerdanya de Girona), per a totes les categories. En el cas que no hi hagi prou participació en una categoria, es regirà el que indica el conveni signat.
 • Agrupació de Comarques del Pla de Lleida (Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès i Urgell), per a totes les categories; organitzant el campionat la delegació territorial de Lleida.

 

TARRAGONA:

 • Agrupació de Comarques de Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta), per a les categories sub-8, sub-10 i sub-12; organitzant el campionat la delegació territorial de Terres de l’Ebre.
 • Agrupació de Comarques del Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès) per a les categories sub-8, sub-10 i sub-12; organitzant el campionat l’agrupació de Consells Esportius del Camp de Tarragona i la delegació territorial de Tarragona.
 • Agrupació de totes les comarques tarragonines, per a les categories sub-14, sub-16 i sub-18, organitzant el campionat la delegació territorial de Tarragona.

 

Enguany els esportistes sub-18 no estan obligats a participar a les fases prèvies per poder participar a la Final de Catalunya d’edats individual.

La FCE i les seves territorials podran admetre propostes alternatives d’alguna distribució comarcal que comportin una millora territorial a la proposada i que estiguin consensuades per un col·lectiu de Clubs significatiu en el territori afectat.

 

b. PLACES NOMINATIVES.

Les places nominatives són les següents:

Sub-8 (a l’any 2018):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Álex Villa Tornero (Vallès Oriental).

Sub-10 (a l’any 2018):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Daniel Salinas Tomas (Vallès Occidental)
 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Júlia Pinyol Llorà (El Barcelonès)

Sub-12 (a l’any 2018):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Roger Bernadó López (Vallès Occidental).

Sub-14 (a l’any 2018):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Carles Martin Barceló (Baix Llobregat).
 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Vinyet Palau Barrufet (Pla de Lleida).

Sub-16 (a l’any 2018):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Guerau Masagué Artero (Pla de Lleida).

Sub-18 (a l’any 2018):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Gerard Ayats Llobera (Vallès Oriental).

 

c. PLACES ADJUDICADES

La distribució de les places que s’adjudicaran per a cada fase prèvia de l’any 2019 venen determinades en la taula de l’apartat 7 del Criteris de Distribució de Places que surt publicada a la circular CAT/EBA 29/2018. Per als percentatges indicats en el quadre del punt número 10, cal tenir en compte la nota posada als antecedents d’aquesta circular.

 

d. CALENDARI DE COMPETICIÓ.

Per la realització d’aquestes fases prèvies s’establirà un Calendari de Competició, marcat per un període que anirà des del divendres 16 de novembre de 2018 fins el dissabte 9 de març de 2019, ambdós inclosos; i cada territori s’organitzarà com més s’adeqüi a la seva idiosincràsia de competició.

Quan s’iniciï la Lliga Catalana de 2019, no es podrà organitzar aquesta competició en diumenges, i quedarà a criteri dels organitzadors, junt amb el vist-i-plau de la FCE, permetre la coincidència amb el calendari dels dissabtes de Divisió d’Honor.

 

3. CONVENI.

Els Clubs i/o Entitats dels Territoris indicats, a excepció dels territoris que ja ve marcat que organitzen les delegacions territorials corresponents, caldrà que confirmin l’acceptació de l’organització d’aquests campionats.

L’organització en cada territori d’aquestes fases prèvies serà a les categories que s’indiquen en cada una d’elles, i s’haurà d’organitzar un campionat per a cada tram d’edat sense barrejar-ne les edats.

El Club o agrupacions de Clubs, i les Entitats determinades per a cada territori, signaran un conveni amb la Federació Catalana d’Escacs, en el qual s’especificaran els drets i deures de cadascuna de les parts, així com s’aprovarà el reglament específic de cada fase prèvia.

En cas que als territoris indicats es generés una vacant d’organització d’aquestes fases, serà la corresponent delegació territorial de la FCE qui assumirà l’organització d’aquesta fase prèvia i determinarà on i com es realitzarà aquesta.