ORGANITZA

La Federació Catalana d’Escacs.

 

DATES

El campionat es durà a terme durant els dies 12, 13 i 14 d’octubre.

 

LOCAL DE JOC I ALLOTJAMENT

El campionat se celebrarà a la localitat de Tossa de Mar (La Selva).

Hotel**** Don Juan de Tossa, Carrer Barcelona 22, -17320- Tossa de Mar (La Selva).

 

INSCRIPCIONS I RESERVES DELS EQUIPS, ESPORTISTES I DELEGATS

Les inscripcions, per a tots els equips que vulguin participar, s’han de formalitzar mitjançant presentació d’equip abans del dimarts, dia 2 d’octubre, a les 19:00 hores.

 

FORMULARI

 

La quota d’inscripció és:

 

 

Allotjats a l'hotel oficial

No allotjats a l'hotel

Categories SUB-8 i SUB-18

55,00€

90,00€

Categories SUB-10, SUB-12,  SUB-14 i SUB-16

70,00€

120,00€

 

Es considera un equip allotjat a l'hotel si té el 70% de l’equip allotjat (2 esportistes a SUB-8 i SUB-18 i 3 a la resta de categories).

Les inscripcions es carregaran al compte del club.

Si un club o escola inscriu a dos equips a la mateixa categoria els haurà de nomenar començant per la lletra A i successivament.

La FCE publicarà la llista oficial d’equips inscrits el divendres, 5 d’octubre, a les 13:00 hores. S’admetran reclamacions fins el dilluns, 8 d’octubre, a les 19:00 hores. El dimarts, 9 d’octubre, a les 19:00 hores es publicarà el rànquing definitiu de cada categoria.

Els aparellaments es publicaran desprès de la reunió de delegats.

 

RESERVES HOTEL

Les reserves d'hotel es podran fer a partir del primers de setembre (publicarem l'enllaç a les reserves)

 

Annex

Enllaç a reserves

 

PARTICIPACIÓ

Poden participar jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular.

El torneig es dividirà en sis categories:

a) Categoria Sub-8, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

b) Categoria Sub-10, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.

c) Categoria Sub-12, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

d) Categoria Sub-14, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

e) Categoria Sub-16, equips formats esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

f) Categoria Sub-18, equips formats esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

Els equips en la categoria sub-8 i sub-18, estaran formats per 1 delegat/da, tres esportistes titulars i els suplents que es vulgui.

Els equips en les altres categories, estaran formats per 1 delegat/da, quatre esportistes titulars i els suplents que es vulgui.

 

BASES TÈCNIQUES

Cada equip podrà inscriure tots els esportistes que vulgui. Cada esportista només podrà jugar en un equip.

Un esportista pot jugar per la seva escola o pel seu club. Un esportista només pot representar al club en el que té la llicència federativa en vigor.

El termini de presentació davant del tauler serà de 20 minuts.

Els equips que no es presentin, sense causa justificada, a una de les rondes de joc seran eliminats.

En cas que falti un esportista a l'inici de la partida, aquest serà sempre el quart escaquer, si són dos el quart i tercer. Per poder iniciar un encontre, l'equip ha de tenir la meitat dels seus integrants presents a la sala de joc.

L'esportista no podrà ésser substituït una vegada començada la partida fins a la ronda de joc següent.

Els punts de l’equip que descansa serà de 2 punts per a la categoria sub-8 i sub-18 i 2’5 per a la resta.

 

RITME DE JOC

Partides a 45 minuts més 30 segons per jugada. Els esportistes estan obligats a anotar tota la partida.

 

SISTEMA DE JOC

La puntuació a les categories SUB-8, SUB-10 i SUB-12 serà olímpica. Per a la resta de categories (SUB-14, SUB-16 i SUB-18) la puntuació serà per matx (2 punts victòria, 1 punt empat).

El campionat es jugarà segons el número d’equips a cada categoria a un màxim de 7 rondes.

Els sistemes de joc poden ser:

per Sistema Suís

una lliga
una lliga amb sistema play-off
L’organització es reserva la possibilitat d’anul·lar o agrupar alguna de les categories si el número d’equips inscrits no arribés a 6.

 

ORDRE DE FORCES

L'ELO de la Federació Catalana d’Escacs determinarà l'ordre de forces de cada equip. Només es podrà alterar la composició de l’ordre dels jugadors si la diferència d’elo català és de 25 punts d’elo o menys. Els esportistes d’elo igual o inferior a 1700 poden ser alineats lliurament entre ells, tindran la consideració de 1700 tots els esportistes amb un elo inferior a aquest.

Qualsevol canvi d’esportista en un equip respecte l’imprès de la presentació d’equips s’haurà de comunicar a la reunió de delegats, abans d’iniciar la competició. Només es podran realitzar dos canvis per equip en relació a la llista presentada a la inscripció.

El rànquing dels equips serà la mitjana d’ELO dels quatre components titulars de l'equip i tres per a la categoria sub-8 i sub-18.

L'ordre de forces serà mantingut durant tota la competició.

 

DELEGATS/DES

Cada equip haurà d’acreditar un delegat/da, que serà el responsable de l’esportista i l'equip durant tota la competició a tots els efectes, i haurà d'omplir i signar l’Acta de cada encontre. És obligatori que el delegat/da sigui major d’edat i no participi com a jugador de cap equip. Una mateixa persona pot fer de delegat/da en dos equips diferents. L’organització de la competició es reserva el dret d’acceptar la inscripció d’un delegat/da en aquesta competició. En cas que no sigui acceptat, l’escola o club haurà de proposar un nou delegat.

És imprescindible que el delegat/da, si no ha va fer a la Final individual de Vila-seca, enviï a la Federació el Certificat de Delictes Sexuals per poder ser acreditat. A la reunió de delegats que tindrà lloc el divendres, 12 d’octubre, a les 10:30 hores, se li atorgarà una credencial que haurà de portar visible durant la ronda de joc.

Les possibles reclamacions que puguin existir durant el campionat, només les podrà fer el delegat titular de l’equip reclamant.

 

IDENTIFICACIÓ DELS ESPORTISTES

Tots els participants hauran de presentar la documentació: el DNI i/o Llibre de Família.

 

DIRECTOR/A DEL TORNEIG

El Director del Torneig serà el Director Tècnic Jaume Gayoso.

 

DESEMPATS

En cas d’empat a la finalització de la competició, es resoldrà:

Categories SUB-8, SUB-10 i SUB-12

En cas d’empat en el sistema suís olímpic, a la finalització de la competició, es resoldrà:

1er.: Puntuació per matx.

2n.: Resultat particular entre els equips empatats

3r.: Buchholz.

Categories SUB-14, SUB-16 i SUB-18

En cas d’empat en el sistema suís amb punts de matx, a la finalització de la competició, es resoldrà:

1er: Puntuació Olímpica.
2n: Resultat particular entre els equips empatats
3r: Buchholz.
En el cas d’empat en el sistema de lliga, es resoldrà:

1er: Sonneborn-berger per equips
2on: Número de matxs guanyats.
En el cas d’empat en el sistema de play-offs, es resoldrà per Sistema Holandès (Consisteix a sumar 4 punts per una victòria al primer tauler, tres punts per victòria al segon tauler, dos punts per victòria en el tercer tauler i un punt per victòria al quart tauler).

Si segueix l’empat guanyarà l’equip que hagi obtingut la victòria al primer tauler. Finalment, si totes les partides han estat taules, guanyarà l’encontre l’equip que ha jugat al primer tauler amb peces negres.

En cas que hagi un empat entre més de dos equips en la classificació del torneig, un cop aplicat un desempat, el següent sistema de desempat només s’aplicarà als equips que continuïn empatats. Els sistemes ja utilitzats per desfer un desempat no tornaran a fer-se servir encara que siguin favorables per un dels que continuïn empatats.

En el cas que després de tots els desempats en alguna categoria fes falta un desempat definitiu per decidir alguna de les places de podi, es faria Armaggedon. És a dir, es faria una partida llampec entre un integrant de cada equip empatat. El ritme de joc serà de 6 minuts pel blanc i 5 minuts pel negre a finish i en cas de taules guanyen negres.
Primer es sortejaran els colors entre els dos equips i un cop conegut el color en que es jugarà, cada equip alinearà un dels seus integrants.

 

HORARIS

Divendres 12 d’octubre

Reunió de Delegats: 10:30, es farà a la sala de joc.

1a ronda: 11:15
2a ronda: 16:00


Dissabte 13 d’octubre

3a ronda: 10:00
4a ronda: 16:00


Diumenge 14 d’octubre

5a ronda: 10:00
6a ronda: 15:30

Cloenda: 18:30 a la sala de joc.

En cas d'haver de disputar-se una setena ronda en alguna de les categories, aquesta es faria el dissabte a les 18:30 h., i quedaria confirmada en la reunió de delegats.

 

PREMIS

Trofeu per als tres primers equips classificats de la categoria sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 i sub-18.

Diploma per al millor 1er, 2on, 3er, 4art tauler i tauler reserva de cada categoria.

Premi de 350€ repartits ens inscripcions a tornejos d'escacs (oficials o homologats) o activitats que organitzi la federació entre els jugadors de l'equip guanyador. El jugador/a disposarà d'un any per fer-lo servir, un cop passat l'any es perd la part que quedi. Quan el jugador vulgui gastar aquests diners haurà d'escriure un correu a la federació i aquesta farà el pagament directament de l'activitat o el torneig a l'organització i serà descomptat del seu crèdit pendent.

 

AVALUACIÓ

La prova serà avaluada per ELO Català a totes les categories.

 

IMPORTANT

L’àrbitre haurà de confirmar la caiguda de bandera. Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables per no impedir el desenvolupament normal de la competició, no obstant, si hi ha reclamacions seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats.

Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’aparell electrònic i dispositiu mòbil a la sala de joc. En el cas que es tingui possessió d’un i, a més, soni o es faci ús, perdrà la partida en joc.

 

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats/des, l’acceptació d’aquesta Circular.

L’organització de la competició es reserva el dret de publicar fotografies i/o vídeos dels participants en els mitjans de comunicació.

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.

 

Barcelona, 28 d'agost de 2018