Representació catalana al Campionat d'Espanya 2018: sub-8 a sub-18

Els criteris de classificació, que vénen donats per les classificacions del passat Campionat de Catalunya d’edats 2018, es poden consultar a la circular CAT/EBA 08/2018.

La llista dels esportistes que formen part de l’expedició són els classificats i els integrants del grup de tecnificació (no els alumnes de tutoria ni classes obertes) de la FCE i es pot consultar a l’enllaç. Aquests esportistes podran gaudir del suport tècnic dels entrenadors i no és obligatori que s’inscriguin acompanyats d’un major d’edat. El delegat/da només es farà càrrec de l’esportista un cop arribi a l’hotel i tingui reserva a l’hotel oficial.

MOLT IMPORTANT: cal que tots els esportistes omplin el corresponent formulari d'inscripció per acreditar que volen participar en aquesta competició.

 

EXPEDICIÓ CATALANA

La Federació Catalana d’Escacs coordinarà l’apartat de la inscripció de les diverses expedicions que es desplaçaran a Salobreña (Andalusia) a l'Hotel Best Western Hotel Salobreña Ctra. Málaga-Almería Km 323. 18680 Salobreña (Granada). La FCE mantindrà durant totes les competicions dels Campionats d’Espanya d’edats un o dos entrenadors i un/a delegat/da. La FCE no es farà càrrec del desplaçament dels esportistes i les seves famílies.

L’entrenador atendrà prioritàriament la preparació escaquística i tècnica dels esportistes seleccionats que apareixen a l’enllaç i els/les delegats/des seran els o les responsables logístics de l'expedició marcaran el règim disciplinari de l’expedició. A tots els efectes vetllaran pel benestar dels esportistes que formin part de l'expedició de la FCE des de l’arribada a l’hotel.

Pels esportistes que no estiguin en el llistat anterior i vulguin un entrenador, la Federació en posarà un a disposició, en el cas que hi hagi un mínim de 4 esportistes interessats. El cost d’aquest entrenador serà de 350 € per esportista. És per això que s’haurà d’indicar en el formulari d’inscripció si s’està interessat. Aquest entrenador no serà el responsable de cap esportista.

AMPLIACIÓ: Els esportistes del llistat enllaçat (alumnes de tutoria que han participat en alguna de les 2 primeres concentracions) poden optar a entrenador pagant la quantitat de 175 €. Ho poden demanar en el mateix formulari d’inscripció.

 

AGENDA DE LA COMPETICIÓ

Campionat

Sub-8

Sub-10

Sub-12

Sub-14

Sub-16

Sub-18

Data arribada de participants

27-06

01-07

08-07

15-07

22-07

29-07

Primera ronda

28-06

02-07

09-07

16-07

23-07

30-07

Darrera ronda

01-07

07-07

14-07

21-07

28-07

04-08

Data de sortida

01-07

07-07

14-07

21-07

28-07

04-08

 

Els delegats i entrenadors només es faran càrrec els dies de competició del Campionat d’Espanya de la categoria (ritme clàssic).

 

INSCRIPCIONS

Tant els esportistes de l’expedició, els classificats i de tecnificació, com la resta de la Delegació de la FCE, han de fer la inscripció abans del dia 15 de maig a les 19 hores.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 

Podran participar en els Campionats d’Espanya individual Sub-8 a Sub-18 els esportistes que compleixin els requisits i hagin participat al Campionat de Catalunya d'edats i els integrants del grup de tecnificació, independentment de la seva classificació. La inscripció en modalitat oberta ha d’anar acompanyat d'un adult que no sigui jugador i les despeses aniran a càrrec seu. Els criteris per poder participar són: 

1. A la categoria Sub-8 i Sub-10: haver participat en la Final de Catalunya d’edats.

2. A les categories Sub-12, Sub-14, Sub-16 i Sub-18: haver participat en la Final de Catalunya d’edats i haver assolit:

Nois

5,5 punts si han participat més de 70 jugadors

5 punts si han participat menys de 70 jugadors

Noies

5 punts si han participat més de 70 jugadors

4,5 punts si han participat menys de 70 jugadors

3. El jugador que estigui dins els quinze primers d’elo català de la llista de l'1 d’abril de l'any en vigor de la categoria i la jugadora que estigui dins les cinc primeres noies d’elo català de la llista de l'1 d’abril de l'any en vigor de la categoria.

4. Haver quedat entre els vint primers classificats del Campionat d’Espanya Sub-12 a Sub-18 de l’edició anterior.

5. Els esportistes que estiguin en tecnificació i que no hagin assolit la puntuació mínima en la Final de Catalunya d’edats.

6. Els esportistes que assoleixin mèrits esportius reconeguts per la FCE.

7. En casos excepcionals, com germans de participants de la mateixa categoria, i no haver aconseguit els punts mínims requerits, es podrà sol·licitar, sempre i quan vagin com a mínim acompanyats per un dels dos pares al Campionat d'Espanya. La Comissió d'Escacs de Base estudiarà la petició i comunicarà la decisió.

8. En cap cas es podrà jugar el Campionat d'Espanya en una categoria superior sense haver jugat la de l'edat corresponent. 

 

RESPONSABILITATS

Caldrà que tots els participants en el Campionat d’Espanya per edats facin arribar a la FCE abans del 15 de maig una carta signada pels seus responsables legals declinant responsabilitats segons el model que s’adjunta amb aquesta circular.

 

Model d’autorització

 

ALLOTJAMENT

 

La FCE no es farà càrrec de les reserves dels esportistes. Els classificats amb subvenció podran fer directament la reserva a la FEDA (administracion@feda.org) indicant si està classificat o no.

 

Enguany la reserva s'ha de fer a la FEDA (administracion@feda.org) enviant el document de reserva. Només el full 3.

 

Document per fer la reserva a la FEDA

 

Atesa la limitació d’habitacions a l’hotel i el canvi de reservar allotjament de la pròpia Federació Espanyola, recomanem que se segueixin els terminis marcats a la circular de la FEDA respecte les reserves. La FEDA només garanteix la reserva dels inscrits amb classificació dins del termini establert (veure taula del termini d'inscripció). La resta d’esportistes que vulguin allotjar-se a l’hotel oficial, recomanem que ho facin el més aviat millor per evitar quedar-se sense habitacions.

En el cas que algun esportista classificat o de tecnificació, que no cal que vagi acompanyat d’un responsable, no tingui company d’habitació, la Federació li assignarà un esportista català. Si fos el cas que no hi hagués cap que es pugui ajuntar, se li assignarà algun esportista d’alguna altra comunitat.

La FCE, només en el cas dels classificats, no garanteix allotjament al mateix hotel a partir del dia 15 de maig. Tot i així, la reserva l'ha de fer l'interessat.

Si algun esportista classificat o de tecnificació no té allotjament a l’hotel oficial, el delegat/da de la Federació no es farà càrrec d’aquest esportista fora de la sala de joc.

La subvenció del 100% dels esportistes només serà en concepte d’allotjament. En cap cas es tindrà cap ajuda en concepte de desplaçament ni d’inscripció.

 

PAGAMENT

Per considerar la inscripció completament realitzada dels participants, estiguin classificats o no, hauran d’abonar els imports de 33 € per a la categoria Sub-8 o de 49 € per a la resta de categories (quota d'inscripció de la Feda) al compte corrent de la Federació Catalana d’Escacs a Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant ESP + Nom Complet esportista.

El pagament s’ha de fer amb data límit del 15 de maig. 

Els campions de la classificació general de cada categoria estan exempts de fer el pagament de la inscripció de la seva categoria. 

Tots els esportistes hauran de portar al campionat: Autorització signada pels pares o tutors de l’esportista, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i targeta sanitària i original del DNI.

 

TERMINI INSCRIPCIÓ PER A LA FEDA

La FEDA ha publicat les dates de la finalització d’inscripció, on s’indica a la taula adjunta:  

 

Campionat

Sub-8

Sub-10

Sub-12

Sub-14

Sub-16

Sub-18

Data límit d’inscripció de classificats

16-05

17-05

25-05

31-05

07-06

14-06

Data límit d’inscripció general

31-05

01-06

08-06

15-06

22-06

29-06

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Circular FEDA