Representació catalana al Campionat d'Espanya 2017: sub-8 a sub-18

Els criteris de classificació, que vénen donats per les classificacions del passat Campionat de Catalunya d’edats 2017, es poden consultar a la circular CAT/EBA 10/2017.

La llista dels esportistes que formen part de l’expedició dels becats de la FCE es pot consultar a l’enllaç. Aquests esportistes podran gaudir del suport tècnic dels entrenadors i no és obligatori que s’inscriguin acompanyats d’un major d’edat. El delegat/da només es farà càrrec de l’esportista un cop arribi a l’hotel i tingui reserva a l’hotel oficial.

MOLT IMPORTANT: cal que tots els esportistes omplin el corresponent formulari d'inscripció per acreditar que volen participar en aquesta competició.

 

EXPEDICIÓ CATALANA

La Federació Catalana d’Escacs coordinarà l’apartat de la inscripció de les diverses expedicions que es desplaçaran a Salobreña (Andalusia) a l'Hotel Best Western Hotel Salobreña Ctra. Málaga-Almería Km 323. 18680 Salobreña (Granada). La FCE mantindrà durant totes les competicions dels Campionats d’Espanya d’edats un o dos entrenadors i un/a delegat/da. L’entrenador atendrà prioritàriament la preparació escaquística i tècnica dels  esportistes seleccionats que apareixen a l’enllaç i els/les delegats/des seran els o les responsables logístics de l'expedició, marcaran el règim disciplinari de l’expedició i a tots els efectes vetllaran pel benestar dels esportistes que formin part de l'expedició de la FCE des de l’arribada a l’hotel.

Entrenadors:                  

                                      sub-8    Jordi Morcillo

                                      sub-10  MC Daniel Leiro

                                      sub-12  MI Michael Rahal

                                      sub-14  GMI Jordi Magem

                                      sub-16  GMI Jordi Magem

                                      sub-18  GMI Jordi Magem 

Pels esportistes que no estiguin en el llistat de becats i vulguin un entrenador, la Federació pot fer les gestions de buscar-ne un en el moment de finalitzar el termini d’inscripció al Campionat. Les despeses de l’estada i el desplaçament d’aquest entrenador es dividirà a parts iguals d’entre tots els sol·licitants de la categoria. És per això que s’haurà d’indicar en el formulari d’inscripció si s’està interessat. Aquest entrenador no serà responsable de cap esportista.

La FCE no es farà càrrec del desplaçament dels esportistes i les seves famílies.

                                                                                                                         

AGENDA DE LA COMPETICIÓ

Campionat

Sub-8

Sub-10

Sub-12

Sub-14

Sub-16

Sub-18

Data arribada de participants

28/29-06

02-07

09-07

16-07

23-07

30-07

Primera ronda

29-06

03-07

10-07

17-07

24-07

31-07

Darrera ronda

02-07

08-07

15-07

22-07

29-07

05-08

Data de sortida

02-07

08-07

15-07

22-07

29-07

05-08

 

Els delegats i entrenadors només es faran càrrec els dies competició del Campionat d’Espanya de la categoria (ritme clàssic).

 

DELEGACIÓ DE LA FCE

Només podran participar en els campionats d’Espanya individual Sub-8 a Sub-18 els esportistes que hagin participat al Campionat de Catalunya d'edats.

Tant els esportistes de l’expedició de classificats, com la resta de la Delegació de la FCE, han de confirmar la seva participació abans del dia 15 de maig a les 19 hores.

La Federació Catalana d’Escacs només admetrà la inscripció en modalitat oberta (acompanyat d'un adult) amb les despeses al seu càrrec per participar en els campionats d’Espanya individual Sub-8 a Sub-18 dels esportistes que acompleixin algun del següents criteris: 

 

1. A la categoria sub-8 i sub-10: haver participat en la Final de Catalunya d’edats.

2. A les categories Sub-12, Sub-14, Sub-16 i Sub-18: haver participat en la Final de Catalunya d’edats i haver assolit:

Nois

5,5 punts

Noies

5 punts (4,5 per a la categoria SUB-18)

3. El jugador que estigui dins els quinze primers d’elo català de la llista de l'1 d’abril de l'any en vigor de la categoria i la jugadora que estigui dins les cinc primeres noies d’elo català de la llista de l'1 d’abril de l'any en vigor de la categoria.

4. Haver quedat entre els vint primers classificats del Campionat d’Espanya Sub-12 a Sub-18 de l’edició anterior.

5. Els esportistes becats que no hagin assolit la puntuació mínima en la Final de Catalunya d’edats.

6. Els esportistes que assoleixin mèrits esportius reconeguts per la FCE.

7. En casos excepcionals, com germans de participants i no haver aconseguit els punts mínims requerits, es podrà sol·licitar, sempre i quan vagin com a mínim acompanyats per un dels dos pares al Campionat d'Espanya. La Comissió d'Escacs de Base estudiarà la petició i comunicarà la decisió.

8. En cap cas es podrà jugar el Campionat d'Espanya en una categoria superior sense haver jugat la de l'edat corresponent.  

 

RESPONSABILITATS

Caldrà que tots els participants en el Campionat d’Espanya per edats facin arribar a la FCE abans del 15 de maig una carta signada pels seus responsables legals declinant responsabilitats segons el model que s’adjunta amb aquesta circular.

 

ALLOTJAMENT

Com es va indicar a la circular CAT/EBA 10/2017, la FCE no es farà càrrec de les reserves dels esportistes. Els classificats amb subvenció podran fer directament la reserva a l’Hotel oficial del Campionat indicant si és becat o no.

Atesa la limitació d’habitacions a l’hotel, recomanem que es facin les reserves com més aviat millor.

En el cas que algun esportista becat o classificat, que no cal que vagi acompanyat d’un responsable, no tingui company d’habitació, la Federació li assignarà un esportista català. Si fos el cas que no hi hagués cap que es pugui ajuntar, se li assignarà algun esportista d’alguna altra comunitat.

La FCE, en cap cas, a partir del dia 15 de maig garanteix allotjament al mateix hotel.

Si algun esportista becat o classificat, que no cal que vagi acompanyat d’un responsable, no tingui habitació en l’hotel oficial, el delegat/da de la Federació no es farà càrrec d’aquest esportista.

La subvenció del 100% o al 50% dels esportistes només serà en concepte d’allotjament. En cap cas es tindrà cap ajuda en concepte de desplaçament ni d’inscripció.

Circular FEDA

 

PAGAMENT I DADES D’INSCRIPCIÓ

Per considerar la inscripció completament realitzada dels participants, estiguin classificats o no, hauran d’abonar els  imports de 33 € per a la categoria Sub-8 o de 49 € per a la resta de categories (quota d'inscripció de la Feda) al compte corrent de la Federació Catalana d’Escacs a Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant Nom Complet esportista+ Ct. Espanya.

El pagament s’ha de fer amb data límit del 15 de maig. 

Els campions de la classificació general de cada categoria estan exempts de fer el pagament de la inscripció de la seva categoria.

 

FORMULARI

 

Tots els esportistes hauran de portar al campionat: Autorització signada pels pares o tutors de l’esportista (Model d’autorització), Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i targeta sanitària i original del DNI.

 

TERMINI INSCRIPCIÓ PER A LA FEDA

La FEDA ha publicat les dates de la finalització d’inscripció, on s’indica a la taula adjunta:  

Campionat

Sub-8

Sub-10

Sub-12

Sub-14

Sub-16

Sub-18

Data límit d’inscripció

29-05

02-06

09-06

16-06

23-06

30-06

 

Per considerar la inscripció completament realitzada, s’haurà d’abonar 33 € per a la categoria Sub-8 o de 49 € per a la resta de categories al compte corrent de la Federació Catalana d’Escacs a Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant Nom Complet esportista+ Ct. Espanya.