CIRCULAR 75è CAMPIONAT FEMENÍ DE CATALUNYA 2017

 

ORGANITZA 
Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club d’Escacs  LA COLMENA.

 

DATES
Del 14 al 17 d’abril de 2017.

 

LOCAL DE JOC

El local de joc serà al local del Club d’Escacs LA COLMENA: C/ Francesc Viñas, 5 de Santa Coloma de Gramanet, 1r pis

Pròxim a la parada de metro Santa Coloma (L1), sortida Pl de La Vila.

 

RITME DE JOC

90 minuts per jugadora més 30 segons d’increment per jugada.

 

HORARI 

Reunió de benvinguda: dia 14 d’abril a les 10:00 h.

 • RONDA 1: dia 14 d’abril a les 10:30 h.
 • RONDA 2: dia 14 d’abril a les 16:30 h.
 • RONDA 3: dia 15 d’abril a les 16:30 h.
 • RONDA 4: dia 16 d’abril a les 10:00 h.
 • RONDA 5: dia 17 d’abril a les 9:30 h.


SISTEMA DE JOC

El torneig es disputarà per sistema suís a 5 rondes. La Federació es reserva el dret de modificar el número de rondes del campionat en funció del nombre de participants al torneig. En el cas de ser més de 20 participants, es faria una sisena ronda el dia 16 d’abril a les 16:30h.

Els aparellaments es realitzaran amb l'ajuda d'un programa informàtic. Només s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats durant una hora des de la publicació dels mateixos.

La jugadora que no es presenti a la primera ronda restarà eliminada de la competició. La jugadora que no es presenti a una ronda de joc sense causa justificada no tornarà a ser aparellada.

No es permetrà que una jugadora sol·liciti no ser aparellada, llevat de causa justificada.
El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la ronda.

 

DESEMPATS

 • Resultat particular
 • Numero de partides guanyades
 • Tall de Buchholz -1 [amb ajustament FIDE]
 • Buchholz total [amb ajustament FIDE]
 • Sorteig

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (FIDE Competition Rules. Annex 3: Tie-Break Regulations. FIDE Handbook.)

 

ELO
El torneig serà vàlid per a Elo català, Elo FEDA i Elo FIDE.

 

INSCRIPCIÓ DE LES PARTICIPANTS

Totes les jugadores que vulguin participar en aquesta prova (tant si estan classificades com si no ho estan) hauran de confirmar la seva participació, mitjançant l’enllaç abans del dia 1 d’abril de 2017 a les 19:00 hores.

ENLLAÇ

 

ALLOTJAMENT I CONDICIONS ECONÒMIQUES

HOTEL

L’hotel oficial és l’Hotel IBIS Santa Coloma (Avenida Pallaresa 73-79, HB004484, 08924 SANTA COLOMA DE GRAMENET).

Les jugadores classificades que visquin fora de l’àrea metropolitana de Barcelona tenen les despeses d’allotjament pagades en habitació doble des de l’entrada a partir de les 12 hores del dia 14 d’abril a l'esmorzar del dia 17 d’abril.

En cas de ser menors d’edat (estiguin classificades o no), les participants han d’anar acompanyades per un/a adult responsable. Si l’adult no és el pare, mare o tutor ha d’entregar una autorització signada per un d’aquests. La Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret d’admissió de l’acompanyant.

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES PER A JUGADORES DE FORA  DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I QUE NO ES VULGUIN QUEDAR A L’HOTEL

Aquelles jugadores classificades residents fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, que no vulguin allotjar-se a l’hotel oficial, disposaran de 150€ nets amb retenció d’IRF del 15%.

 

DIETES PER DINAR I TRANSPORT PER A TOTES LES JUGADORES CLASSIFICADES

Totes les jugadores classificades (excepte les residents fora l’àrea metropolitana que no s’allotgin a l’hotel oficial) tindran dret a una dieta total de 75€/jugadora, per cobrir les despeses dels àpats i el transport.

 

PREUS D’HOTEL PER A JUGADORES NO CLASSIFICADES 

Les jugadores no classificades que vulguin allotjar-se a l’hotel ho hauran de comunicar en el mateix enllaç de la inscripció, esmentat a l’apartat anterior.

El preu de l’allotjament de l’habitació doble amb esmorzar buffet lliure des de l’entrada a partir de les 12 hores del dia 14 d’abril a l'esmorzar del dia 17 d’abril és de 270€ (preu per dues persones). El preu de l’habitació individual és 265€(preu per una sola persona).

 

QUOTES D’INSCRIPCIÓ

La quota d’inscripció del torneig és:

·        Gratuït: jugadores classificades.

·        20€: Jugadores que van assistir a les dues concentracions obertes d’escacs femenins del 2016

·        25€: Jugadores que van assistir a una concentració oberta d’escacs femenins del 2016

·        30€: la resta

Els acompanyants hauran d’omplir l’imprès corresponent a l’estada des de l’entrada a partir de les 12 hores del dia 14 d’abril a l'esmorzar del dia 17 d’abril. El preu de l’habitació doble és de 270€ (per a dues persones). En cas de compartir habitació el preu serà la meitat, o sigui: 135€(per persona) amb esmorzar buffet lliure inclòs.

 

 

 

PAGAMENT TANT DE LA QUOTA D’INSCRIPCIÓ COM DE L’HOTEL

Tipus de jugadora

Només inscripció

Inscripció i allotjament

classificades

0€

0€

Assistents dues concentracions del 2016

20€

155€

Assistents a una concentració del 2016

25€

160€

resta

30€

165€

Aclariment de la quantitat a pagar, considerant habitació doble a compartir

 

El pagament d'inscripcions i allotjaments s'ha d'efectuar mitjançant ingrés al compte de la Federació Catalana d'Escacs a LA CAIXA ES28 2100 0804 3002 0084 8216  indicant nom i cognoms de la jugadora + femení.

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ

El Comitè de competició estarà format pel delegat federatiu i dues jugadores escollides entre les participants majors d’edat en la reunió de benvinguda que es farà el dia 14 d’abril a les 10:00 hores a la sala de joc. També s’escolliran dues suplents entre les participants majors d’edat.

 

PREMIS

 • 1a classificada:  250 € + trofeu + Títol de Campiona Absoluta de Catalunya + Participació al Campionat Absolut de Catalunya 2017 + Participació al Campionat Femení Absolut d’Espanya 2017.
 • 2a classificada: 175 € + trofeu + Participació al Campionat Femení Absolut d’Espanya 2017
 • 3a classificada: 100 € + trofeu + Participació al Campionat Femení Absolut d’Espanya 2017
 • 4a classificada: assistència gratuïta a totes les concentracions que es realitzin durant el 2018
 • 5a classificada: descompte del 50% en les concentracions que es realitzin durant el 2018

El lliurament de premis tindrà lloc el dia 17 d’abril després de la darrera partida, a la mateixa sala de joc.

MOLT IMPORTANT: Els premis en metàl·lic, les dietes i resta de condicions econòmiques serà pagats, un cop finalitzat el torneig, per transferència bancària, amb la retenció fiscal corresponent.

La Federació enviarà a cada jugadora, per correu electrònic,  el rebut corresponent. Per rebre la transferència del premi o dieta caldrà el següent:

1.     Enviar per e-mail a la federació (federacio@escacs.cat) el DNI escanejat.

2.     Enviar per correu ordinari, missatger, o en propi mà, l’original signat del rebut que prèviament haurà enviat la Federació (no val el document escanejat, ha de ser l’original).

3.     Indicar un número de compte bancari on vol rebre la transferència. Un cop rebuda tota la documentació a la Federació es procedirà a efectuar el pagament.

 

 

 

 

PROPERES CONCENTRACIONS

Les jugadores que participin en aquest Campionat Femení de Catalunya 2017 tindran un descompte del 20% en les concentracions que es realitzin durant el 2018.

 

PLACES PER AL CAMPIONAT FEMENÍ DE CATALUNYA DE L’ANY 2017

Podran participar com a jugadores classificades (amb totes les despeses d’allotjament, com a mínim en habitació doble, i d’inscripció pagades) al Campionat Femení de Catalunya 2017 les següents jugadores:

 • La Campiona de Catalunya de l’edició anterior.
 • Per a les territorials, les places vindran marcades per la circular vigent CIRCULAR referent a les places del femení de Catalunya (4 de Barcelona, i 2 de Girona,Tarragona i Lleida). La Campiona de Catalunya de l’edició anterior no ocupa plaça de la territorial a la que pertanyi.
 • Les 2 primeres jugadores de la mitjana d’elo català de les llistes des del 1 de juliol del 2016 fins a 1 de febrer del 2017.

PLACES PER AL TORNEIG FEMENÍ D’ESPANYA DE L’ANY 2017

La primera, segona i tercera classificada tindran les despeses d'estada, com a mínim en habitació doble, a càrrec de la Federació en l'establiment que s'indiqui i inscripció al Campionat Femení d’Espanya 2017

 

NOTA IMPORTANT

Les condicions econòmiques (estada, viatges, inscripció, etc.) de les jugadores classificades per futures competicions (Femení de Catalunya, d’Espanya i Absolut) estan condicionades als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya.

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de la jugadora, d’aquestes normes.

 

 

ANNEX: DEFINICIÓ DELS DESEMPATS

 • Resultat particular: En cas que tots els jugadors empatats s’hagin enfrontat entre ells, decidirà la suma de punts d’aquests enfrontaments.
 • Numero de partides guanyades: Suma de les partides guanyades (les partides no disputades no es tindran en compte)
 • Tall de Buchholz -1 [amb ajustament FIDE]: suma de les puntuacions finals obtingudes pels seus adversaris, exceptuant la més baixa
 • Buchholz total [amb ajustament FIDE]: Suma de les puntuacions de tots els oponents del jugador
 • Sorteig: llançament de moneda.

 

ANNEX: AJUST FIDE AMB OPONENT VIRTUAL

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.05.F Handling Unplayed Games for Calculation of Buchholz – FIDE Handbook]. Aquest es calcula de la següent forma:

Si un jugador no ha disputat una o més partides, a efectes de desempat es considerarà que a totes elles el jugador ha jugat contra un oponent virtual.

1. Els punts de l’oponent virtual per aquella partida es calcularan com la suma de:

a. Els punts del jugador al inici de la ronda de la partida no jugada.

b. El resultat que ha obtingut l’adversari del jugador la partida no jugada.

c. Mig punt més per cadascuna de les rondes restants.

2. Per els adversaris del jugador, l’oponent virtual tindrà la meitat dels punts possibles a la competició.