ORGANITZA  

La Federació Catalana d’Escacs.

 

DIES DE JOC

Per a la categoria sub-8 del 8 al 10 d'abril de 2017.

Per a la resta de categories, de sub-10 a sub-18, del 8 al 13 d'abril de 2017.

 

PARTICIPACIÓ 

Poden participar esportistes amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular.  

Tots els participants de SUB-8 a SUB-18 hauran de tenir assignat un Delegat/da que sigui el seu responsable durant la competició a tots els efectes. 

El torneig es dividirà en sis categories:

 1. Categoria Sub-8, esportistes que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 2. Categoria Sub-10, esportistes que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 3. Categoria Sub-12, esportistes que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 4. Categoria Sub-14, esportistes que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 5. Categoria Sub-16, esportistes que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 6. Categoria Sub-18, esportistes que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

Els esportistes que vulguin participar han de complir els criteris de la circular CAT/EBA 40/2016

 

LOCAL DE JOC 

El campionat se celebrarà a la localitat de Vila-seca (La Pineda).

Totes les categories jugaran a l’hotel ***** Gran Palas Experience, Carrer de la Sèquia Major, 5, 43480 La Pineda, Tarragona

 

DIRECTOR DEL TORNEIG 

El Director del Torneig serà el senyor Jordi Capellades. 

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions dels esportistes s’hauran de formalitzar en el portal web d'inscripcions del Campionat d’edats de sub-8 a sub-18 abans del diumenge, dia 26 de març, a les 13:00 hores. L’imprès d’inscripció s’ha d’omplir un cop feta la reserva, amb totes les dades que es demanen, incloent-hi el número de reserva, en el cas que hi hagi.

Les places per als participants estan limitades i s'agafaran per ordre d'inscripció.  

Els esportistes classificats amb percentatge de classificació han de confirmar la seva participació omplint el formulari d’inscripció abans del diumenge, dia 26 de març, a les 13:00 hores. En cas de no rebre la confirmació, s’entén que renúncia a la seva plaça. Les renúncies no es cobriran atès que són places nominatives.

Enllaç a la inscripció

Esportistes amb percentatge de classificació: els que tenen el 100 % de la classificació, tenen les despeses d’allotjament pagades en una habitació mínima per a dues persones a l'Hotel**** Palas Pineda, Hotel*** Medplaya Calypso o Apartaments Golden. Els participants que tenen un percentatge diferent hauran de pagar la part proporcional que correspongui.  

Els esportistes de la categoria sub-8 han d'estar acompanyat mínim per un adult (no participant) a la mateixa habitació.

Tots els esportistes hauran de fer el pagament de la inscripció per poder participar a la final:

 • esportistes sub-8 amb percentatge de classificació: 15 €
 • esportistes sub-8 sense percentatge de classificació: 35 €
 • esportistes de la resta de categories (amb percentatge de classificació): 35 €
 • esportistes de la resta de categories (sense percentatge de classificació): 70 €

Al web de la final (ENLLAÇ) es poden consultar les classificacions i els percentatges de totes les fases prèvies. 

 

ESTADA

L'hotel de l'estada es podrà escollir entre diferents allotjaments que la Federació ofereix.

Enllaç a les reserves. Ja no queden habitacions lliures a l'hotel**** Palas Pineda.

LES RESERVES D'ALLOTJAMENT SÓN LIMITADES I PER ORDRE DE RESERVA, ja que la FCE garanteix que disposarà de places d’allotjament fins esgotar existències. Els esportistes classificats no tindran l'allotjament reservat si no fan la reserva mitjançant l'enllaç de reserves.

El preu que es reflexa a l’imprès de la reserva NO CONFIRMADA no és vàlid. En pocs dies, rebreu un correu electrònic amb la quantitat a abonar. 

Quadre de les modalitats de pagament dels esportistes, acompanyants i delegats.

 

A l'Hotel**** Palas Pineda es disposaran d'habitacions (màxim per a 4 persones) i apartaments (per a 5 o 6 persones). Enguany no es disposa del tipus d'habitació duplex.

El preu és per persona i compren l'estada, els àpats (amb l'aigua inclosa) i la taxa turística:

 

 

DOBLE

ALTRES TIPUS

Esportista Sub-8*

70 €

50 €

Esportista Sub-10 i Sub-12**

160 €

110 €

Esportista Sub-14 i Sub-16 **

160 €

135 €

Esportista Sub-18** (taxa turística inclosa)

170 €

140 €

     

Delegat** (taxa turística inclosa)

210 €

210 €

     

Acompanyant 2 Nits (taxa turística inclosa)

94 €

94 €

Acompanyant 5 Nits (taxa turística inclosa)

210 €

210 €

     

Acompanyant menor de 12 anys fets no jugador 2 Nits

75 €

55 €

Acompanyant menor de 12 anys fets no jugador 5 Nits

175 €

135 €

 

*L'estada dels esportistes de sub-8 ha de ser de tots els dies (les 2 nits) que comprèn l'entrada per dinar dia 8 d'abril i sortida després de dinar el dia 10 d'abril.

**L'estada dels esportistes de sub-10 a sub-18 i delegats ha de ser de tots els dies (les 5 nits) que comprèn l'entrada per dinar dia 8 d'abril i sortida després de dinar el dia 13 d'abril.

L'estada de dues nits és la que correspon a l'entrada per dinar dia 8 d'abril i sortida després de dinar el dia 10 d'abril.

La reserva d’habitació individual per a delegats o acompanyants de més de 18 anys tindrà un suplement de 20 € per cada pernoctació. Un esportista inscrit al campionat no pot reservar cap habitació individual.

En una habitació de més de dues persones, sigui de l'edat que sigui, dues pagaran com habitació doble i la resta la quantitat que pertoqui.

 

Hotel***** Gran Palas Experience. En aquest hotel***** es farà la pernoctació. Els àpats es farà a l'hotel**** Palas Pineda.

El preu és per persona i compren l'estada, els àpats (amb l'aigua inclosa) i la taxa turística:

 

INDIVIDUAL

DOBLE

ALTRES TIPUS

Estada d'1 Nit (taxa turística inclosa)

110 €

85 €

75 €

Estada de 2 Nits (taxa turística inclosa)

208 €

158 €

140 €

Estada de 5 Nits (taxa turística inclosa)

515 €

390 €

335 €

       

Estada menor de 12 anys fets 1 Nit

---

48 €

48 €

Estada menor de 12 anys fets 2 Nits

---

84 €

84 €

Estada menor de 12 anys fets 5 Nits

---

195 €

195 €

 

En una habitació de més de dues persones, sigui de l'edat que sigui, dues pagaran com habitació doble i la resta la quantitat que pertoqui.

 

Hotel*** Medplaya Calypso (Pompeu Fabra, 54-62, Salou). Tots els àpats es fan al mateix hotel Calypso.

El preu és per persona i compren l'estada, els àpats (sense beguda) i la taxa turística:

 

DOBLE

ALTRES TIPUS

Estada de 5 Nits (taxa turística inclosa)

185 €

148 €

     

Estada menor de 12 anys fets 5 Nits

185 €

60 €

 

La reserva d’habitació individual per a més de 18 anys tindrà un suplement de 20 € per cada pernoctació. Un esportista inscrit al campionat no pot reservar cap habitació individual.

En una habitació de més de dues persones, sigui de l'edat que sigui, dues pagaran com habitació doble i la resta la quantitat que pertoqui.

Apartaments Golden (a 100 metres de l'hotel**** Palas Pineda, edifici II). Les pensions completes es faran a l'hotel**** Palas Pineda.

El preu és per persona i compren l'estada, els àpats (amb l'aigua inclosa) i la taxa turística:

 

PREU TOTAL

Estada de 5 Nits

210 €

Estada menor de 12 anys fets 5 Nits*

155 €

 

*Sempre que estigui acompanyat totes les nits amb dos adults.

DELEGATS

Els delegats són els responsables de l’esportista durant tota la competició a tots els efectes i han de ser majors d'edats. En aquest cas, cap participant en el Campionat pot ser delegat d'un altre esportista.

El delegat/da de les categories de sub-8 a sub-18 que tingui assignat un o més participants classificats gaudirà del 10 % de descompte per participant sobre el preu total. El delegat només pot tenir un màxim de 5 jugadors al seu càrrec. El descompte total es retornarà, un cop finalitzat el campionat, mitjançant l'abonament al club de l'esportista.

 

Participant classificat amb plaça classificatòria

10% de descompte per al delegat

Participant sense percentatge de classificació

No hi ha descompte per al delegat

 

Un delegat s'ha d'allotjar a l'hotel oficial tants dies com els que s'allotgin els esportistes al seu càrrec.

En el cas que el delegat tingui esportistes al seu càrrec i estiguin allotjats als establiments hotelers oficials, aquest haurà de fer la reserva a través de la FCE al mateix establiment que els esportistes. Si tots els esportistes al seu càrrec no estan allotjats a cap establiment, aquest no cal que s'allotgi.

Els participants majors d’edat, no caldrà que tinguin un delegat/da assignat, però hauran d’acceptar el règim disciplinari i horaris d’aquest campionat durant i fora de la competició.

 

ACOMPANYANTS

No es permetrà l'allotjament dels acompanyants per menys de les nits estipulades en el quadre. En cas de voler fer alguna altra estada, la persona interessada haurà d'enviar un correu electrònic a federacio@escacs.cat i es posarà en llista d'espera.

Per a tots aquells esportistes, delegats o acompanyants que efectuïn reserva passat el dia 26 de març, en cas d’haver habitacions disponibles, tindran un recàrrec de 15% per persona. Igualment, a qualsevol canvi que es realitzi d’una reserva abans de 48 hores de l’entrada o es faci un canvi directament els dies de torneig tindrà un recàrrec de 15 % per persona.

IMPORTANT: Els delegats i tots els esportistes han d'omplir el formulari d'inscripció que trobaran en el mateix portal de les reserves.

 

PAGAMENTS

El pagament de la inscripció s’haurà de fer a la Federació i es podrà fer de la següent forma: 

 • A la seu social de la Federació Catalana d’Escacs   
 • Per transferència bancària al compte de Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant el nom i cognoms del participant + la categoria.  

NOTA: El participant que no hagi fet el pagament abans del tancament de la inscripció no apareixerà a la llista d’inscrits.  

El pagament de l’allotjament s’haurà de fer a l'agència Viatges Tarraco per transferència bancària al compte de Caixabank ES55 2100 0668 85 0200196018 indicant el número de reserva de l’allotjament durant els 5 dies següents de rebre la confirmació de la reserva.

La reserva quedarà acceptada en el moment de fer el pagament. 

En el cas que l’habitació canviï de número de persones durant l'estada, s’ha de comunicar per correu a  catalunyaedats@escacs.cat indicant el número de reserva i el número de persones d'una estada i l'altra.

 

ELO

La prova serà avaluada per ELO Català i ELO FIDE de les categories de sub-10 a sub-18. La categoria sub-8 només serà vàlida per a ELO FCE.

De les categories sub-8 a sub-12 el torneig serà avaluat per K 6.

 

DELEGATS 

És imprescindible que el Delegat/da s’acrediti a la reunió de Delegats que tindrà lloc el dissabte, 8 d'abril, a l’Hotel**** Palas Pineda a les 12:00 hores, on se li atorgarà una credencial que haurà de portar visible durant la ronda de joc.  

Nombre màxim d'acreditacions que es repartiran per club (categories SUB-10 a SUB-18), segons nombre d'esportistes participants.

 

NÚMERO D'ESPORTISTES

DELEGATS

1-5

1

6-10

2

11-15

3

16-20

4

 

Al jugar en una sala diferent, per a la categoria SUB-8 es donarà una acreditació per club participant i que només serà vàlida a la sala de joc de SUB-8.

L’organització de la competició es reserva el dret d’acceptar la inscripció d’un Delegat/da en aquesta competició. 

 

ACTIVITATS DE LLEURE 

Trobareu més informació a la pàgina web de la Federació Catalana d'Escacs.

 

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR. 

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes, l’acceptació d’aquesta Circular. 

L’organització de la competició es reserva el dret de publicar fotografies i/o vídeos dels participants, , delegats i acompanyants en els mitjans de comunicació.  

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.