Els criteris de classificació, que venen donats per les classificacions del passat Campionat de Catalunya d’edats 2016, es poden consultar a la circular CAT/EBA 12/2016.

La llista dels esportistes que formen part de l’expedició Oficial de la FCE es pot consultar a l’enllaç. Aquests esportistes podran gaudir del suport tècnic dels entrenadors i no és obligatori que s’inscriguin acompanyats d’un major d’edat. En cas que algun esportista no vagi acompanyat d’un adult i estigui sota la responsabilitat del delegat/da de la competició, aquest haurà de comprar el mateix bitllet del medi de transport que el delegat. En cas contrari el delegat/da només es farà càrrec un cop arribi l’esportista a l’hotel.

MOLT IMPORTANT: cal que tots els esportistes omplin el corresponent formulari d'inscripció per acreditar que volen participar en aquesta competició.

EXPEDICIÓ CATALANA

La Federació Catalana d’Escacs coordinarà l’apartat d’allotjament i d’inscripció de les diverses expedicions que es desplaçaran a Salobreña (Andalusia) a l'Hotel Best Western Hotel Salobreña Ctra. Màlaga-Almeria Km 323. 18680 Salobreña (Granada). La FCE mantindrà durant totes les competicions dels Campionats d’Espanya d’edats un o dos entrenadors i un/a delegat/da. L’entrenador atendrà prioritàriament la preparació escaquística i tècnica dels  esportistes seleccionats que apareixen a l’enllaç i els/les delegats/des seran els o les responsables logístics de l'expedició, marcaran el règim disciplinari de l’expedició i a tots els efectes vetllaran pel benestar dels esportistes que formin part de l'expedició de la FCE des de l’arribada a l’hotel.

Entrenadors:                  

                                      sub-8    MC Daniel Leiro

                                      sub-10  MC Daniel Leiro

                                      sub-12  MI Michael Rahal

                                      sub-14  MI Michael Rahal

                                      sub-16  GMI Jordi Magem

                                      sub-18  GMI Jordi Magem 

 

Hi ha la possibilitat d’augmentar a un segon depenent de la inscripció.

La FCE no es farà càrrec del desplaçament dels esportistes i les seves famílies. El delegat i entrenadors de la FCE faran el seu desplaçament en avió (o en tren) i es comunicaran els horaris. Des de l’aeroport o estació, es desplaçaran a SALOBREÑA en un mitjà de transport encara a determinar.

 

AGENDA DE LA COMPETICIÓ

Campionat

Sub-8

Sub-10

Sub-12

Sub-14

Sub-16

Sub-18

Data arribada de participants

22/23-06

26-06

03-07

10-07

17-07

24-07

Primera ronda

23-06

27-06

04-07

11-07

18-07

25-07

Darrera ronda

26-06

02-07

09-07

16-07

23-07

30-07

Data de sortida

26-06

02-07

09-07

16-07

23-07

30-07

 

Els delegats i entrenadors estaran allotjats durant els dies de la competició del Campionat d’Espanya de la categoria (ritme clàssic). Aquestes persones marxaran el dia estipulat de sortida indicat en el quadre anterior i no es faran responsables de cap esportista que vulgui participar en el Campionat d’escacs ràpids.    

 

DELEGACIÓ DE LA FCE

Només podran participar en els campionats d’Espanya individual Sub-8 a Sub-18 els esportistes que hagin participat al Campionat de Catalunya d'edats.

Els esportistes de l’expedició de la Delegació de la FCE, és a dir, becats i classificats, han de confirmar la seva participació abans del dia 15 de maig a les 19 hores.

Tots els esportistes i acompanyants interessats han de confirmar la reserva d’hotel abans del dia 15 de maig de 2016. A partir d’aquesta data la FCE tramitarà inscripcions al campionat, però no garanteix reserva de l’hotel.

La Federació Catalana d’Escacs només admetrà la inscripció en modalitat oberta (acompanyat d'un adult) amb les despeses al seu càrrec per participar en els campionats d’Espanya individual Sub-8 a Sub-18 dels esportistes que acompleixin algun del següents criteris: 

 

1. A la categoria sub-8 i sub-10: haver participat en la Final de Catalunya d’edats.

2. A les categories Sub-12, Sub-14, Sub-16 i Sub-18: haver participat en la Final de Catalunya d’edats i haver assolit:

 

Nois

5,5 punts

Noies

5 punts (4,5 per a la categoria SUB-18)

 

3. El jugador que estigui dins els quinze primers d’elo català de la llista de l'1 de març de l'any en vigor de la categoria i la jugadora que estigui dins les cinc primeres noies d’elo català de la llista de l'1 de març de l'any en vigor de la categoria.

4. Haver quedat entre els vint primers classificats del Campionat d’Espanya Sub-12 a Sub-18 de l’edició anterior.

5. Els esportistes becats que no hagin assolit la puntuació mínima en la Final de Catalunya d’edats i que estiguin entre els 25 primers del llistat general de les beques.

6. Els esportistes que assoleixin mèrits esportius reconeguts per la FCE.

7. En casos excepcionals, com germans de participants i no haver aconseguit els punts mínims requerits, es podrà sol·licitar, sempre i quan vagin com a mínim acompanyats per un dels dos pares al Campionat d'Espanya. La Comissió d'Escacs de Base estudiarà la petició i comunicarà la decisió.

8. En cap cas es podrà jugar el Campionat d'Espanya en una categoria superior sense haver jugat la de l'edat corresponent.  

 

RESPONSABILITATS

Caldrà que tots els participants en el Campionat d’Espanya per edats facin arribar a la FCE abans del 15 de maig una carta signada pels seus responsables legals declinant responsabilitats segons el model que s’adjunta amb aquesta circular.

 

ALLOTJAMENT

Per als que estiguin interessats, la Federació Catalana d’Escacs coordinarà l’apartat d’allotjament per als esportistes i les famílies a l’hotel Best Western Hotel Salobreña; Ctra. Màlaga-Almeria Km 323. 18680 Salobreña (Granada). La subvenció del 100% o al 50% dels esportistes només serà en concepte d’allotjament. En cap cas es tindrà cap ajuda en concepte de desplaçament ni d’inscripció.

Taula de preus

 

DATA MÀXIMA CONFORMITAT

Tots els esportistes hauran de confirmar la seva participació o renúncia abans del dia 15/05/2016, amb l'imprès d'inscripció. El termini per realitzar la reserva dels esportistes i acompanyants és fins el dia 15/05/2016. A partir d’aquesta data la Federació farà la gestió de la inscripció i no garanteix reserva a l’hotel. 

 

PAGAMENT I DADES D’INSCRIPCIÓ

Per considerar la inscripció completament realitzada dels participants, estiguin classificats o no, hauran d’abonar els  imports de 32 € per a la categoria Sub-8 o de 48 € per a la resta de categories (quota d'inscripció de la Feda) al compte corrent de la Federació Catalana d’Escacs a la Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084 8216

El pagament s’ha de fer amb data límit del 15 de maig. 

Els campions de la general de cada categoria estan exempts de fer el pagament de la inscripció de la seva categoria.

FORMULARI

A més, s’haurà d’indicar: Nom Complet Jugador + Ct. Espanya. Tots els esportistes hauran de portar en el campionat: Autorització signada pels pares o tutors de l’esportista (Model d’autorització), Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i targeta sanitària, Original del DNI i 2 fotos de carnet.

 

ESPORTISTES QUE NOMÉS VULGUIN TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ

Els esportistes que només tramitin la seva inscripció hauran de fer-ho seguint les indicacions de la taula adjunta:  

 

Campionat

Sub-8

Sub-10

Sub-12

Sub-14

Sub-16

Sub-18

Data límit d’inscripció

16-05

20-05

27-05

03-06

10-06

17-06

 

Per considerar la inscripció completament realitzada, s’haurà d’abonar 32 € per a la categoria Sub-8 o de 48 € per a la resta de categories al compte corrent de la Federació Catalana d’Escacs a la Caixa ES28 2100 0804 3002 0084 8216. A més s’haurà d’indicar: Nom complet esportista + Ct. Espanya.