ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE CLUBS DEL 21 DE NOVEMBRE DE 2015

Barcelona, 21 de novembre de 2015
A la Seu Social de la Federació Catalana d’Escacs, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, després d'haver estat legalment convocada d'acord amb els actuals Estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, en segona convocatòria, s'ha celebrat la sessió corresponent a l'Assemblea General de Clubs, amb el contingut de la qual s'aixeca la següent acta.
Hora : 10,00 hores
Lloc : Seu Social de la Federació Catalana d’Escacs

Membres assistents: Jaume Grau (Cerdanyola del Vallès), Jordi Chalmeta (Sant Boi), David Vigo (Catalunya), Patricia Llaneza (Foment), Arturo Vidarte (Montcada), Pep Melendres (Peona i Peó), Félix Romero (Sant Andreu), Evarist Pérez i Ricard Llerins (Sant Martí), Joan Emili Cabello (Tres Peons), Jaume Bosch (ONCE), Frederic Andreu (Congrés), Carlos P. Fernández (Cadena), Albert Pueyo (Colònia Güell), Nicolàs Plaza (Cornellà), Guillem Mut (Espiga de les Corts), Manel Triquell (Sant Josep de Badalona), Marta Amigó (L’Espluga de Francolí), Ramon Caro (Mollet), Joan Barnet (Olesa), Josep Flores (Terrassa), Ferran Torta (Amposta), Manel Arellano (Escola d'Escacs de BCN), Joan Ant. Pérez (Llinars), Pere Alegre (Pallejà), Miquel Angel Murillo (Sant Joan Despí), Josep Rafols (Vilafranca), Joan Vivancos (Ateneu Igualadí), Miquel Fernandez-Diaz (Hospitalet), Carles Garcia (Mollerussa), Jordi Vidal (Santa Eugènia), Jorge Aguadero (Vila Olímpica), Javier Marquez (Viladecans), Garcia Riera (Lira).

Assistents membres de Junta Directiva de la Federació: Antoni Ayza, Pepo Viñas, Josep M. Camell, Josep Serra, Ramon Chalmeta, Marta Amigó, Jordi Capellades, Jaume Ribera, Ferran Torta, Davide Vega, Jordi Parayre com a Director Executiu i Antoni López com a Gerent.

ORDRE DEL DIA

INFORME DEL PRESIDENT

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.
1. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu corresponent al 2016.
2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2016.
3. Ratificació de nous membres de Junta Directiva.
4. Propostes de la Junta Directiva de modificacions reglamentàries.
5. Torn obert de paraula.

NOMENAMENT DE DOS INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA
Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea: Joan Emili Cabello Llopis i Ricard Llerins Bonet.


INFORME DEL PRESIDENT

Presidents i representants de clubs catalans benvinguts a l’assemblea de la Federació Catalana d’Escacs.
Estem acabant la temporada i ja podem fer una valoració de com ha anat.
Volem en primer lloc agrair la feina que heu fet tots els clubs, que ens ha permès assolir aquest any un nou rècord de llicències per sobre de les 7.630.
Aquest augment és un dels més importants dels darrers anys, amb un increment interanual d' aproximadament un 5%.
Estem segurs que la contenció en els preus de les llicències i la implantació dels escacs a les escoles, tant amb el programa 2Els escacs com a eina educativa", amb la Conselleria d’educació de la Generalitat de Catalunya i les Universitats de Girona i Lleida, com en la feina de molts clubs, monitors i empreses, d'oferir classes en extraescolar a les escoles, ens han ajudat a aconseguir aquest número de federats.

La llicència única entrarà en vigor el 1 de gener de 2016. La FCE ha fet i farà els canvis pertinents per a que en cas de no tenir un acord amb la FEDA puguem seguir amb el sistema actual de llicències. La llei no és clara i per tant és interpretable. Nosaltres creiem que amb la llei a la mà, no ens poden obligar a tramitar totes les llicències. Suposem que la FEDA pot pensar el contrari.
En el punt de preus de llicències ampliarem la informació que tenim a hores d’ara.
El Campionat d’Espanya d’edats es va celebrar un any més a Salobreña, l’expedició catalana es va allotjar a l’hotel oficial, gràcies a un acord directe amb l'hotel, que pràcticament ens va donar de forma gratuïta les places que reclamàvem a la FEDA.

Vull felicitar a la Joana Ros campiona d’Espanya sub-12 i al subcampions a sub-18 Pere Garriga i Gal·la García Castany.
Per tal de millorar el sistema de beques de la FCE i les competicions d’edats, vam realitzar una reunió oberta amb la participació de clubs i monitors per tal de fer una pluja d’idees i poder aconseguir propostes que ens permetin millorar en aquests camps. Les aportacions han estat publicades al web de la FCE i volem continuar treballant aquets temes per implementar mesures de millora el més aviat possible. Vull agrair la participació de tots els que veu estar presents en aquesta reunió, que crec que com les reunions dels directors del Circuit Català d’Oberts Internacionals, s’haurien de fer periòdicament.

S’han produït alguns canvis a la Junta Directiva de la FCE. Han deixat la Junta els dos vicepresidents: el Victor Pont i el Jordi Parayre, als que els hi agraïm la feina que han fet com a directius durant aquets darrers 12 anys. A la reorganització interna hem nomenat vicepresident primer el Josep Serra i vicepresident segon el Ramon Chalmeta. S’ha incorporat a la junta el GM Marc Narciso.
S’ha produït també el relleu del delegat a Lleida, David Monell, al que li agraïm la feina feta, i ha estat nomenat nou delegat de Lleida el Jaume Ribera.
Aquets nomenaments hauran de ser referendats per l’assemblea tal com marquen els Estatuts de la Federació.
La federació ha contractat a mitja jornada Jordi Parayre, com a Director executiu de la Federació. Hem cregut que en aquets moments, el personal de gestió de la Federació necessitava a algú que pilotés el dia a dia i així, poder donar una empenta al creixement de la Federació i millorar l’execució de les competicions. També l’hi hem encarregat que reorganitzi les tasques del personal de la Federació, per millorar la seva eficàcia.

Amb el programa els "Escacs com una eina educativa", aquest curs 2015-16 creixerem de les 141 escoles del curs passat a les mes de 208 que tindrem aquest any. Hem signat un conveni amb la Fundació Kasparov per col·laborar en les tasques de formació de professors i aprofitar la seva experiència en la formació massiva de professors, a partir de les seves experiències a la Universitat de Mèxic. Està previst al 2016 que aquesta col·laboració es plasmi en seminaris de formació a Catalunya.
En quant als resultats esportius volem felicitar als següents jugadors i clubs:

A Karen Grygorian: Campió del Circuit per segona vegada i a Marc Narciso primer català.

A la Societat Coral Colon de Sabadell: campió de Catalunya de Ràpides per Equips.

També volem agrair al Club d’Escacs Santa Pau i l'Ajuntament d’aquesta població per a la bona organització de la Festa Catalana.

Felicitar també l’Anna Matnadze, medalla de bronze al Femení d'Espanya.

Hem tingut rècord de participació al Campionat de Catalunya d'Edats a Lloret: felicitar els equips campions: La Paretana en sub-8 el SCC Sabadell en sub-10. En sub-12 el Foment Martinenc. El Llinars campió en sub-14 i el Peona i Peo en sub-16. El Vila Olímpica campió en sub-18.

El Circuit Català ha tingut unes molt bones xifres de participació després de la davallada de l’any passat. A la reunió de directors del Circuit vam analitzar el problema de la separació de llicències que va afectar al Circuit 2014 i es van fer propostes, que s’han mostrat eficients, de liberalització del format dels tornejos. Alguns tornejos han estat en xifres rècord i vull fer una menció especial a l'Obert Internacional de Sants que amb 742 jugadors reals s’ha situat com un dels tornejos del món amb més participants. Els propers dies convocarem la primera reunió de directors del Circuit 2016. Hem encarregat la direcció del circuit al OI Jordi Parayre.

Finalment felicitar al Emili Simón, Campió d'Espanya de Veterans majors de 65 anys, com a curiositat comentar que aquesta frase l’he pogut copiar del discurs de l'any passat i li dono les gràcies a l'Emili per facilitar-me la redacció del discurs.

Aquest any el Torneig Magistral Ciutat de Barcelona s’ha celebrat a la seu de la Federació Catalana amb una participació de luxe entre els que cal destacar al guanyador Alexandre Morozevich, paral·lelament s’han disputat dos tancats amb els sis millors sub-10 i sub-12 de Catalunya. Continuarem negociant amb l' Institut Barcelona Esports perquè s’incrementi el patrocini municipal i poder tornar a un format de 9 o 10 jugadors.

A aquesta assemblea presentem el projecte de pressupost 2016. Un pressupost que parteix de una situació econòmica de la Federació molt sanejada.

En quant al web de la Federació s'han anat estabilitzat tot el funcionament dels nous aplicatius i s'ha implementat la part d'àrbitres amb tornejos i informes que està en la darrera fase de proves i que serà posada en funcionament en breu temps. Un cop finalitzada aquesta part es posarà en marxa la darrera fase de millora de la navegabilitat del web.

No vull acabar sense agrair la feina que feu els directius dels clubs, una feina desinteressada, sense la que no s’entendria la gran implantació del nostre esport a Catalunya.
Gracies per la vostra atenció.

CALENDARI DE COMPETICIONS 2016

El president de la Federació, Toni Ayza va explicar breument el contingut del calendari de la temporada 2016 en el que les proves es dividien entre campionats oficials, que són els que classifiquen per accedir a les proves organitzades per la FEDA i la resta de proves són les tutelades.

El representant del Sant Boi, Jordi Chalmeta, va demanar que s'estudiés la possibilitat de no fer coincidir els Campionats Territorials i el Campionat de Catalunya d'Edats per Equips.
La proposta d'Arturo Vidarte del club Montcada de què els grups A dels Territorials valguin per elo FIDE queda posposada per a la propera assemblea de clubs.
David Vigo del club Catalunya va demanar que en aquests casos de coincidència de dues proves oficials s'apliqués mig punt de bye.

El calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2015 va ser aprovat per 29 vots a favor i una abstenció.
Josep Flores del club Terrassa va proposar que a les votacions es contessin tots els vots a favor o en contra, i així es va fer.


APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2016

El tresorer de la FCE, Josep M. Camell va fer un presentació del projecte de pressupost 2016 començant pel que deia la Llei reflectida en el BOE 15/2014 referent a la llicència única. La Federació proposa la creació de la llicència A, que és la que dóna dret a disputar proves organitzades per la Federació Catalana que no siguin vàlides per elo FEDA-FIDE i les llicències E que donen dret a disputar també els Campionats i Torneigs vàlids per a elo FEDA-FIDE.

La Federació Catalana està negociant amb la FEDA per arribar a un acord en les quantitats que hauria de pagar la Federació Catalana en concepte de llicències i quotes. El president de la FCE, Toni Ayza es va comprometre, si s'arribava a un acord amb la FEDA, a convocar una assemblea on explicaria tot el procés de la negociació i els clubs podrien votar si estaven d'acord.

El pressupost contempla una disminució de despesa de les subvencions al Circuit Català en un 25%, ja que es canvia el sistema d'adjudicació per a no vincular les subvencions de la Generalitat als ajuts proporcionats per la Federació. Els organitzadors de proves del Circuit no hauran de retornar les subvencions obtingudes de la Generalitat a partir del 2016.

Es produeix un increment de la partida de sous ja que inclou la contractació d'un Director Executiu. El pressupost queda quadrat amb uns ingressos extraordinaris que corresponen al retorn dels clubs de les subvencions obtingudes de la Generalitat del 2014 i 2015.

Per a la tramitació de llicències serà necessari que els jugadors tinguin DNI. En el cas dels menors de d'edat es recomana que treguin aquest document, tot i que la Federació acceptarà el número de DNI dels seus representants legals.


Els preus de les llicències per a la propera temporada 2016 seran el mateixos del 2015:

  • Llicència sènior 30 € 
  • Llicència veterans 65 anys 17,10 € 
  • Llicència sub-16 17,10 €
  • Llicència sub-14 6,30 €
  • Llicència sub-10 2,10 €
  • Quota de club 183,80 €
  • Quota d'àrbitre 33,40 €

Josep Flores del club Terrassa va preguntar com estava el compliment del pressupost del 2015 i també va dir que li sembla que la partida de personal havia crescut molt. El president de la FCE li contestà que encara no es podia saber, però que la previsió era que el resultat dels comptes del 2015 fos no deficitari.

Joan Anton Pérez va dir que el pressupost havia disminuït en les seves quantitats globals i que donava la sensació que havia minvat l'activitat.

El Tresorer va explicar que la manera de reflectir algunes partides del pressupost era posar la diferència entre les despeses i ingressos, que era el que realment li costava en diners a la Federació. També s'informà que s'havia canviat el sistema de pagament del Campionat de Catalunya d'Edats i que ara es feia a través d'una agència de viatges. En aquest sentit, la Marta Amigó explicà que ella va tenir la mateixa sensació de què no es reflectia tota l'activitat del seu departament de Formació de Tècnics per no veure als pressupostos tots els ingressos i depeses.

Jaume Grau del Club Cerdanyola del Vallés va preguntar com quedava el tema del pagament dels àrbitres als Torneigs d'Edats classificatoris per a les Finals de Catalunya, atès que el pressupost per l'any 2016 s'havia reduït en aquesta partida. El president de la FCE, Toni Ayza, li va contestar que s'havia encarregat a Jordi Capellades que mirés cas per cas qui organitzava aquesta competició, per negociar les despeses. També va dir que seria lògic que si l'organitzador cobra les inscripció també hagi de pagar les despeses arbitrals, perquè la Federació ja paga les places de la Final i aporta el material de joc.

La representat del Foment Martinenc, Patricia Llaneza, i Felix Romero del Sant Andreu van preguntar si el personal de la Federació havia recuperat les disminucions salarials que es van produir a l'any 2013 i el President de la FCE va contestar que sí, que ja va s'havia explicat en una assemblea anterior.

El projecte de pressupost del 2016 va ser aprovat per 23 vots a favor i 8 abstencions.

RATIFICACIÓ CÀRRECS DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ
Van ser ratificats els nous membres de Junta i la remodelació de càrrecs directius. Josep Serra passa a ser vicepresident primer, i Ramon Chalmeta és el nou vicepresident segon. S'incorporen a la Junta Directiva de la FCE, Jaume Ribera com a nou delegat Territorial de Lleida, en substitució de David Monell. També s'incorpora com a nou vocal, Marc Narciso. D'altra banda, Jordi Parayre i Victor Pont deixen la Junta Directiva.


PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Proposta de modificació reglamentària referent a la creació d’una nova llista d’ELO per torneigs a ritme ràpid i llampec. Capítol III del Reglament General i de Competicions de la FCE.

Motivació de la proposta
Els darrers anys hi ha hagut un augment significatiu de torneigs a ritme ràpid i llampec a Catalunya, els quals s’estan assentant com una modalitat interessant per molts federats tot i que el percentatge de proves homologades d’aquestes modalitat és encara baixa.
Creiem que un dels motius és la reticència que alguns jugadors mostren a participar amb el seu ELO estàndard, al considerar-ho més valuós que la possibilitat de jugar un torneig. Per una altra banda, l’homologació de torneigs és positiva en quant a que dota les proves d’una cobertura esportiva i legal en front a incidències.
Aquesta proposta es presenta amb la intenció d’incentivar la participació en torneigs de ritme ràpid i llampec, al mateix temps que facilitarà l’avaluació diferenciada de proves a modalitats diferents.
La nova llista d’ELO comptabilitzarà en el mateix sistema totes les partides homologades de ritme ràpid (amb una constant K), i les partides a ritme llampec (amb una constant K igual a la meitat de la constant del jugador).
El nou sistema funcionarà de forma similar a l’actual. No obstant, per els jugadors prèviament federats s’utilitzarà el seu ELO estàndard com a ELO inicial.
Aquest nou sistema entrarà en vigor a la temporada 2016 i tant bon punt l’aplicació informàtica ho permeti.
En relació a la proposta del nou reglament del elo de partides ràpides i d'escacs actius , Davide Vega, en representació de la Junta Directiva de la FCE, proposà una votació amb tres opcions:
a) Mantenir el sistema actual.
b) Crear el nou elo.
c) Treure l'avaluació de les partides ràpides i d'actius.

La votació va ser de 9 vots a favor de l'opció a), 19 a favor del l'opció b) i un vot a favor de l'opció c). Per tant va quedar aprovat el reglament del nou elo de ràpides i actius.


Proposta de modificació reglamentària referent a les obligacions dels equips de La Lliga Catalana d’Escacs a la categoria de Divisió d’Honor. Capítol VI – Secció 7. Article 11.9 del Reglament General i de Competicions de la FCE.
Proposta presentada amb el suport dels clubs de Divisió d’Honor que varen assistir a la reunió mantinguda el 06 de juny de 2015.
La Lliga Catalana d’Escacs és a totes les categories, però especialment a Divisió d’Honor, la competició més important del calendari oficial. Cada any milers de federats segueixen la retransmissió en directe de les partides de la màxima categoria.
Aquesta proposta pretén garantir la retransmissió d’aquells matxos que es considerin importants.
Nou article. Capítol VI – Secció 7. Article 11.9 (La Lliga Catalana):

11.9 Serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor garantir i facilitar la retransmissió d’aquells matxos designats, quan aquests siguin al seu local de joc, d’acord amb les instruccions de la federació i la circular corresponent. En cas d’incompliment, a més a més de les altres sancions disciplinaries que puguin derivar-se, la comissió esportiva de la Federació podrà decidir traslladar el matx a una altra seu de la seva decisió. Aquest fet haurà de comunicar-se als clubs afectats amb temps suficient.
La representant del Club Foment Martinenc, Patricia Llaneza, constata que alguns clubs poden tenir problemes logístics per cedir la sala i que només els clubs de Barcelona són els que habitualment han d'habilitar el seu local. Josep Flores del Terrassa també explica els problemes dels seu club per retransmetre.

Aquesta modificació reglamentaria va ser aprovada per 25 vots a favor, 2 abstencions i 2 en contra.


Proposta de modificació reglamentària referent a la renúncia fora de termini a la participació de La Lliga Catalana d’Escacs d’equips recentment ascendits.

Capítol VI – Secció 3. Article 3.5 del Reglament General i de Competicions de la FCE.
Capítol VII – Secció 2. Article 2.1 del Reglament General i de Competicions de la FCE.
Capítol VIII – Secció 1. Article 1 del Reglament General i de Competicions de la FCE.
El reglament específic de la Lliga Catalana d’Escacs defineix els procediments administratius i les sancions pertinents en cas de renúncia d’un equip, sempre i quan aquesta es realitzi dins del termini d’inscripcions. Els darrers anys, no obstant, diversos equips han renunciat a participar a la seva nova categoria una vegada exhaurit aquest termini.
Per norma, aquests equips son acceptats per participar a categories inferiors de la Lliga Catalana, obligant a reajustar tota la planificació dels quadres d’aparellament. Com a conseqüència:
1. Aquests equips perjudiquen, voluntària o involuntàriament, a altres equips que podrien haver pujat de categoria en lloc seu.
2. Aquests equips participen a la resta de competicions per equips de la mateixa temporada a categories inferiors, copsant les primeres places.
Aquesta proposta pretén legislar un mecanisme que freni aquesta pràctica.


Redactat Actual. Capítol VI – Secció 3. Article 3.5 (La Lliga Catalana):
3.1 En cas de renúncia d’un equip de categoria superior a Tercera s’ha de comunicar a la Federació mitjançant correu electrònic abans del termini de la inscripció dels equips. És obligatòria la inscripció de tots els equips presentats per cada club, aquesta s’haurà de fer a través de la web de la Federació (gestió administrativa) en els terminis i forma que indiqui la Federació.
3.2 Els equips que renuncien estan obligats a comunicar-ho per escrit a la FCE. L’escrit de la renúncia haurà d’estar en el local social de la FCE amb un mínim d’antelació de 48 hores abans del termini per a la inscripció dels equips.
3.3 En cas de renúncia d’un equip aquest descendirà a la categoria immediata inferior.
3.4 Un Equip de segona categoria que renúncia a aquesta categoria no podrà substituir-ho per dos equips de tercera categoria.
Proposta de nou redactat (afegit en groc). Capítol VI – Secció 3. Article 3.5 (La Lliga Catalana):
3.1 En cas de renúncia d’un equip de categoria superior a Tercera s’ha de comunicar a la Federació mitjançant correu electrònic abans del termini de la inscripció dels equips. És obligatòria la inscripció de tots els equips presentats per cada club, aquesta s’haurà de fer a través de la web de la Federació (gestió administrativa) en els terminis i forma que indiqui la Federació.
3.2 Els equips que renuncien estan obligats a comunicar-ho per escrit a la FCE. L’escrit de la renúncia haurà d’estar en el local social de la FCE amb un mínim d’antelació de 48 hores abans del termini per a la inscripció dels equips.
3.3 En cas de renúncia d’un equip abans que s’exhaureixi el termini d’inscripció, aquest descendirà a la categoria immediata inferior. Aquests equips podrien perdre el dret de pujar de categoria durant un període d’un any. Serà el Comitè de Competició de la F.C.d’E. qui dictamini si hi ha raons antiesportives que motivin la sanció.
3.4 En cas de renúncia d’un equip una vegada s’ha exhaurit el termini d’inscripcions aquest descendirà també a la categoria immediata inferior. Aquests equips no podran pujar de categoria durant un període mínim d’un (1) any fins a un màxim de tres (3). Serà el Comitè de Competició de la F.C.d’E. qui dictamini la duració de la sanció.
3.5 Tots els equips que hagin renunciat a una categoria seguiran participant a la resta de competicions oficials d’aquella temporada a la categoria que tenien abans de la renúncia.
3.6 Un Equip de segona categoria que renúncia a aquesta categoria no podrà substituir-ho per dos equips de tercera categoria.

Redactat Actual. Capítol VII – Secció 2. Article 2.1 (Copa Catalana):
2.1 Els equips participaran a la mateixa categoria que tenen a la Lliga Catalana (Campionat de Catalunya Equips) de la mateixa temporada esportiva.
Proposta de nou redactat. Capítol VII – Secció 2. Article 2.1 (Copa Catalana):
2.1 Els equips participaran a la mateixa categoria que tenen a la Lliga Catalana (Campionat de Catalunya Equips) de la mateixa temporada esportiva. En cas d’haver renunciat a la seva categoria, els equips participaran a la mateixa categoria que tenien abans que aquesta renúncia es produís.

Redactat Actual. Capítol VIII – Secció 2. Article 2 (Ràpides per Equips):
La categoria dels equips serà la mateixa de La Lliga Catalana d'Escacs d’aquella temporada.
Proposta de nou redactat. Capítol VII – Secció 2. Article 2 (Ràpides per Equips):
La categoria dels equips serà la mateixa de La Lliga Catalana d'Escacs d’aquella temporada. En cas d’haver renunciat a la seva categoria, els equips participaran a la mateixa categoria que tenien abans que aquesta es produís.

La taula presidencial va explicar que aquesta norma no tindrà caràcter retroactiu i que no afectarà els clubs que ja hagessin renunciat per aquesta propera lliga.

Aquesta proposta de modificació de reglaments va ser aprovada per unanimitat.

 

Proposta de modificació reglamentària referent a la alineació de jugadors a les Fases Finals Eliminatòries d’ascens les Finals Catalanes de la Lliga Catalana d’Escacs. Capítol VI – Secció 8. Article 12.1 del Reglament General i de Competicions de la FCE.

Proposta de la Junta Directiva presentada a petició del Club d’Escacs Congrés.
El reglament estableix com a condició perquè un jugador pugui ser alineat amb un equip a les Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals Catalanes, no haver estat alineat més rondes a un equip de categoria superior.
Tot i que la intenció de la norma es clara, el redactat actual pot donar lloc a interpretacions errònies quan un jugador ha participat en més d’un equip inferior o superior. Aquesta proposta pretén millorar el redactat actual sense modificar la norma.
Redactat Actual:
12.1 El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular. Malgrat això, un esportista titular d’un equip filial, per jugar les Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals Catalanes per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria amb aquest equip caldrà que compleixi el requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria de l’equip del qual és titular. Els jugadors titulars del primer equip (A) [...]
Proposta de redactat:
12.1 El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular.

"Malgrat això, un esportista, per jugar les Fases Eliminatòries d'ascens i les Finals Catalanes per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria amb un "equip X",  caldrà que el total de partides alineat amb equips de categoria superior a "l'Equip X" (durant la fase regular) no sigui superior al total de rondes que ha estat alineat aquella temporada durant la fase regular a "l'Equip X" més les que ha jugat en categories inferiors a l'equip X". Els jugadors titulars del primer equip (A) [...]

La proposta del canvi de redactat de l'alineació de jugadors a les Fases Finals i Fases Eliminatòries va ser aprovada per unanimitat.


TORN OBERT DE PARAULA

Ricard Llerins va proposar que el personal de la Federació disposés de dos dies de lliure disposició.
Miquel Fernandez-Diaz va preguntar per una reserva del Campionat d'Edats que no va poder ser atesa per que totes les habitacions de l'hotel oficial ja estaven ocupades.
Frederic Andreu demana que en el moment de fer les actes de la Lliga els jugadors estiguin ordenats per número de llista.
Un cop finalitzada l'assemblea es va efectuar el sorteig de Divisió d’Honor, Primera Divisió i Segona Divisió.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 13,45 hores.

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAODINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2015

En Joan Emili Cabello Llopis, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

En Ricard Llerins Bonet, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General de 21 de novembre de 2015 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

Joan Emili Cabello i Llopis Ricard Llerins i Bonet


Antoni Ayza i Casamitjana

PRESIDENT

Josep C. Viñas i Racionero

SECRETARI

 

Barcelona, 23 de novembre de 2015