Acta d’Assemblea General Ordinària, celebrada a la localitat de Barcelona, al local social de la Federació Catalana d'Escacs al carrer Sant Adria, 20 de Barcelona, el dia 23 de maig de 2015, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria.

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT

 1. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.
 2. Aprovació, si s’escau, de la memòria esportiva corresponent al 2014.
 3. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2014.
 4. Modificació del calendari esportiu (Festa Catalana).
 5. Propostes de la Junta Directiva
 6. Torn obert de paraula.

Membres assistents: Òscar Companys (Barberà), Eduard Arilla (Sant Martí), Joan Emili Cabello (Tres Peons), Josep Chalmeta (Sant Boi), Félix Romero (Sant Andreu), Ramon Caro (Mollet), Jaume Grau (Cerdanyola Vallès) Joan Barnet (Olesa), Marta Amigó (Espluga de Francolí), Jordi Parayre (Colònia Güell), Jorge Aguadero (Vila Olímpica), Imma Montoliu (Vallfogona), Sergio de las Heras (Prat), Xavier Vilasaró (Ripollet), Carlos Carulla (Viladecans).
Membres assistents de Junta Directiva de la FCE:  Antoni Ayza, Víctor Pont, Jordi Parayre, Josep M. Camell, Pepo Viñas, Marta Amigó, Ramon Chalmeta, Imma Montoliu, David Monell, Jordi Capellades i Antoni López, com a Gerent.     

INFORME DEL PRESIDENT

Presidents i representants dels clubs catalans, benvinguts a l’assemblea de la Federació Catalana.
En nom de la Junta Directiva vull començar  felicitant els guanyadors dels darrers tornejos disputats. Al Barcelona UGA  campió de Catalunya 2015, que suma un nou títol al seu extens palmarès i a tots els equips guanyadors de les altres categories, així com a tots els equips que han aconseguit l’ascens aquesta temporada. A l’Escola d’Escacs de Barcelona guanyador de la Copa Catalana, i a Hipólito Asis campió absolut de Catalunya.
Volem felicitar especialment a l'Elisabeth Riera campiona femenina que ha revalidat el títol aconseguit en l’anterior edició , i al Pere Garriga  campió juvenil de Catalunya, i també a tots els altres guanyadors dels campionats d’edats disputats a l’Ametlla de Mar.
Felicitar també al Peona i Peó campió d’Espanya sots-16 per clubs al Campionat celebrat a Benidorm.
Com l’any passat hem presentat a aquesta assemblea una bateria d’indicadors per fer un seguiment de la salut del nostre esport.
Ens agradaria destacar dues dades, una bona i una dolenta. La dolenta és la baixada de participació en el Circuit Català, ens sembla clar, que en gran part aquesta davallada és un efecte col·lateral de la separació de llicències. A la reunió de valoració del Circuit amb els directors dels diferents tornejos, ja vam proposar canvis cara a l’edició d’enguany per tal de pal·liar aquest efecte, liberalitzant el disseny dels grups i donant llibertat als tornejos per decidir el seu format. Creiem que amb aquestes mesures podrem remuntar la participació en l’edició 2015.
La bona noticia és el creixement de federats amb un nou record anual amb 7.389 jugadors i jugadores. Un record que durarà poc, perquè a les xifres que estem en aquets moments, és previsible que acabarem l’any per sobre dels 7.500 federats.
Referent a la separació de llicencies, hem mantingut contactes amb la FEDA per tal d'arribar a un acord de tarifa plana, fins al moment no ens hem posat d’acord per una diferència econòmica important. De totes maneres ens hem emplaçat a continuar negociant abans de l’assemblea de novembre, per veure si podem acostar posicions.
El proper any s’implantarà a Espanya, la mal anomenada llicència única.  La FCE no tenim cap voluntat, sinó arribem a un acord econòmic amb la FEDA, de canviar el sistema de tramitació de llicències. Creiem que hi ha suficients elements a la pròpia normativa, com per a que podem continuar com fins ara.
Aquest any la delegació catalana al Campionat d’Espanya d’edats s’allotjarà al Hotel oficial de Salobreña. Malgrat que la FEDA continua sense donar cap plaça als jugadors catalans, hem fet un acord directe amb els organitzadors, que cobreixen quasi pràcticament la totalitat de les places que reclamàvem a la FEDA.
També aquest any participarem al Campionat de la Joventut per seleccions. Malgrat que no han canviat les condicions de participació, hem atès la sol·licitud del departament d’escacs base, que ens va demanar que reconsideréssim la decisió que vam prendre l’any passat de no participar. També hem tingut en compte la bona marxa econòmica de la FCE per prendre la decisió.
Vam celebrar el Magistral Ciutat de Barcelona amb la incorporació de dos tancats d’edats, aquest any repetirem la formula que ens va semblar molt satisfactòria. Malgrat la retirada del Casino de Barcelona com a patrocinador s’ha pogut mantenir un torneig que crec que ja forma part del patrimoni dels escacs a Catalunya.
Volem agrair la col·laboració que hem tingut de diferents clubs per organitzar les nostres proves. Al Balaguer i a la delegació de Lleida per l’organització de la final de l'Absolut amb unes magnifiques condicions per als participants. També volem agrair al Santa Eugenia la seva col·laboració en l’organització del Campionat femení i la final de Copa, on també va col·laborar la delegació de Girona i el club Santa Pau.
A l’Assemblea de avui presentarem els comptes del 2014 per la vostra consideració. L’execució del pressupost presenta un superàvit de mes de 13.700 euros que passaran a engronsar el fons social de la FCE. El tresorer en el punt de l’ordre del dia previst per aquest apartat, us podrà donar més explicacions.
A les properes setmanes convocarem una reunió dels equips de DH per avaluar com a anat la nova normativa del 17+1, i altres aspectes de la competició i veure si s’han d’ajustar. Els canvis reglamentaris que puguin sortir d’aquesta reunió es presentaran com a proposta a l’assemblea de novembre.
La Generalitat ens ha comunicat ja la subvenció per aquest any, eés la mateixa que la de l’any passat, 89.500 euros.
Una bona noticia per als clubs és que finalment el Govern d’Espanya ha rectificat i el límit per a que les entitats sense ànim de lucre estiguin exemptes de declarar s’ha tornat a fixar en els 100.000 euros, el que fa a la pràctica que quasi tots els clubs d’escacs estiguin exempts. La UFEC, amb el suport de totes les federacions catalanes ha estat capdavantera en la reclamació d’aquesta reivindicació.
També amb el suport de la UFEC hem adquirit 14 nous taulells de retransmissions, quatre dels quals són amb tecnologia wifi.
Hem adquirit un taulell gegant per donar suport a activitats de promoció, que també estarà a disposició dels clubs.
Presentarem a la vostra consideració, dues propostes de canvis de reglaments, com ja es habitual, per afinar més la seva redacció.
La nova reglamentació d'elo de ràpides i actius, la presentarem a la propera assemblea, ja que abans volem fer consultes amb alguns organitzadors de proves, per veure amb quina fórmula podem integrar la participació de jugadors no federats que habitualment juguen proves de ràpides.
Hem implementat el nou software de gestió de la Federació, que integra i millora tots els serveis que presta per Internet la federació catalana, aquest nou software integrarà també el nou programa de gestió de l'elo que aplica el reglament que vam aprovar en assemblea. En una segona fase es millorarà la navegació de la web de la Federació i s’implementaran millores per a la gestió d’informes arbitrals, així com per les licitacions, tant d’àrbitresm com de retransmissors.
Hem creat a la web, d’acord amb la llei de transparència, un apartat on agrupem tota la documentació que demana que es publiqui la nova normativa. Deixeu-me que aquí tregui una mica de pit, perquè la gran majoria de la documentació que demana la normativa, auditories, balanços, pressupostos, subvencions rebudes  etc ... nosaltres ja fa anys que la tenim publicada a la web i a disposició de clubs i jugadors.
El Comitè tècnic d’àrbitres ha fet un curs d’àrbitres i un curs d’àrbitres de suport. També han fet dos seminaris de reciclatge i tenen previst fer-ne dos mes.
Vull comunicar que hem creat un comitè anticheating, que està començant a treballar. La idea és que estudiïn quins canvis reglamentaris hem d’introduir, per evitar tot tipus de trampes, des de les ajudes electròniques, fins els preacords de resultats o la manipulació de l'elo per entrar a trams inferiors.
El CTA està revisant tot el reglament de disciplina esportiva per clarificar, tipificar y fer més complet el reglament i el règim administratiu.
S’estan preparant diversos cursos de monitors a diferents indrets de Catalunya i estem molt atents a la reglamentació de la resolució del Parlament de Catalunya per establir un nou termini transitori d'homologació dels títols federatius. En quant tinguem tota la informació la facilitarem als monitors catalans.
Us informem que la festa catalana es celebrarà enguany a Santa Pau organitzada conjuntament amb el club d’aquesta població i la delegació de Girona.
La Federació esta participant cada vegada més en accions de promoció del nostre esport amb col·laboració en diferents entitats, en aquets moments estem en tractes amb l’associació de comerciants de BarnaCentre i amb la Federació d'Associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya FAPAC, així com altres accions a la resta del territori com la que recentment es va celebrar a Reus.
Es voluntat de la FCE aprofitar el tiró mediàtic que tenen els escacs en aquest moment, per fer difusió del nostre esport fora del mon federatiu.
Haig d’informar que el president del club de Lleida, ADEJO, ens ha posat un denuncia davant de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya  per, segons ell, irregularitats en la licitació de proves i contractes a la delegació de Lleida i per l'adjudicació de les beques de formació. Lamento molt la seva decisió perquè, en primer lloc, no te cap raó, ja que la FCE com a entitat privada no té cap obligació de licitar ni les proves, ni les contractacions d'entrenadors, en segon lloc, perquè la FCE va licitar les proves i les contractacions, en el cas del Campionat d’edats es va limitar la licitació als clubs de l'única comarca on tenim conveni amb el Consell esportiu i van ser seus els tres clubs de la comarca. I en tercer lloc perquè el denunciant ha estat contractat per aquesta federació sense licitació diverses vegades i mai s’ha queixat, de fet en aquets moments continua contractat per a fer les classes de la delegació de Tarragona. En quant a les adjudicacions de les beques s’han seguit escrupolosament les criteris preestablerts.
Aquesta Assemblea General és l'òrgan superior de govern i representació de la Federació Catalana d’Escacs i com a President de la Junta Directiva tinc de donar comptes explicant les actuacions preses. El president del  club de Lleida ADEJO no ha assistit mai a cap assemblea per fer palès el seu desacord amb les decisions preses per la JD o qualsevol dels seus membres
Lamento aquesta acció perquè encara que estem segurs que la Secretaria General de l’Esport ens donarà la raó, sempre és molest i no dóna bona imatge de la Federació rebre denúncies dels clubs afiliats.
Sempre hem estat una junta dialogant que hem atès les reclamacions. i la pròpia Federació té els seus òrgans independents de disciplina si algú creu que s’ha fet alguna cosa malament.
Però no m’agradaria tancar el meu informe a  l’assemblea amb aquest desagradable i anecdòtic fet, si no amb el desig  de tota la junta de què continuem avançant per millorar dia a dia la gestió del nostre esport, crec que gràcies a la feina que feu la  majoria dels clubs de Catalunya estem en un dels millors moments de la Federació i que amb la progressiva implantació dels escacs a les escoles tenim un futur encara millor.
Gracies per la vostra atenció.
El Sr. Eduard Arilla, representant del club Sant Martí ha preguntat sobre la llicència única i se li ha contestat que aquest tema afectava a totes les federacions i que es faria una estratègia conjunta amb l'assessorament de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
També ha pregunta sobre l'escassa participació de les dones al Campionat Femení de Catalunya. Se li ha contestat que s'están intentant fer estratègies per promocionar els escacs entren les dones, però que no es un tema fàcil. Enguany el club organitzador del Campionat Femení de Catalunya, el Santa Eugenia va fer dues activitats de promoció. En cap cas la Federació es planteja suprimir un campionat històric com és el Femení de Catalunya.
El representant del Club Escacs Ripollet, Xavier Vilasaró, després del discurs del president va intervenir per protestar pel cost que suposava als pares del nens classificats per als Campionats d'Espanya i demanava un major esforç econòmic per part de la Federació.
Des de la Junta Directiva se li va contestar que hi ha una partida destinada a les despeses dels Campionats d'Espanya i per augmentar aquesta partida s'hauria de disminuir d'una altra. Però que es tindria en compte la petició. També es va dir que els premis sempre han de ser per als esportistes que s'ho han guanyat i en cap cas pot servir per pagar l'estada d'un acompanyant.

NOMENAMENT DE DOS INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Joan Emili Cabello Llopis i Ricard Llerins Bonet.

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

El Vicepresident primer de la FCE, Sr. Victor Pont, va fer els següents comentaris sobre la memòria esportiva:

 1. Va felicitar els campions de cada campionat oficial de la FCE.
 2. Va destacar que la Lliga Catalana a la màxima categoria, Divisió d'Honor, s'havia avaluat per elo FIDE.
 3. Va recordar,el premi als campions de les fases prèvies de la Copa Catalana, que tindran pagat el dinar a la Festa Catalana.
 4. Va explicar que el Magistral Ciutat de Barcelona havia afegit dos campionats de promoció sub10 i sub12 i que els comentaris en directe que havien estat un èxit.
 5. El Memorial David Garcia Ilundain va canviar de seu, el de menors a Sitges i el de seniors al recinte Fabra i Coats, fusionat amb el Torneig Dau.

Es modifica  un error de transcripció de la memòria esportiva, a petició del president del Cerdanyola del Vallés, Jaume Grau. El Campió d'Equips per edats Sub-18 posava Cerdanyola del Vallés Sabadell i sobrava el nom de Sabadell.
La Memòria esportiva i de gestió, va ser aprovada per unanimitat.  

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC

El Tresorer de la FCE, Josep Maria Camell va comentar els següents punts Estats Comptables:

 1. La partida que figura en el Balanç amb el nom d'Inversions Immobiliàries correspon a l'import de compra del local propietat de la Federació a la Gran Via. Distinció que cal fer perquè el local està llogat.
 2. S'ha produït un superàvit al compte de resultats 2014 de 13.789,54€.
 3. El compliment del pressupost ha estat bastant ajustat amb petites desviacions amb superàvit o dèficit. La partida de l'Escola Municipal, hi ha una part imputada al 2015 ja que el curs escolar agafa dues temporades esportives que van per anys naturals.
 4. Ha aclarit la diferència entre el cost del personal reflectit a la Memòria Econòmica ( administratiu, maquetador butlleti i monitors ) de la partida de personal administratiu del compliment del pressupost que són els treballadors que estan  a la Federació.
 5. L'informe de l'auditoria ha estat positiva, sense cap salvetat.
 6. El lloguer del pis de Gran Via ha estat un ingrés extra, ja que no estava pressupostat.
 7. El tresorer de la FCE ha ofert la possibilitat que qualsevol president que ho sol·liciti pugui veure el detall de qualsevol estat comptable de la Federació.
 8. La Generalitat ens ha confirmat que la subvenció pel 2015 serà de 89.500,- euros

El Ricard Llerins ha preguntat els saldo als bancs en 31 de desembre i ha demanat que es tinguessin en compte els sous dels treballadors que van ser baixats i es podrien tornar amb pujar amb la millora econòmica.  
El Sr. Jordi Chalmeta, ha preguntat per què el Torneig Garcia Ilundain estava a la comptabilitat de la delegació de Barcelona i no a la general de la FCE, i el president de la FCE li ha dit  que havia una subvenció de l'Ajuntament de Barcelona i per això figurava en aquesta partida.
El Sr. Ramon Caro pregunta sobre la morositat dels clubs. Se li contesta que sempre hi ha clubs amb deute, però la Federació estableix dues dates per liquidar que és amb la renovació de les llicències al més de novembre i quan s'ha de tramitar l'ordre de forces de la Lliga. Els clubs poden demanar ajornar el deute per motius justificats. El Tresorer va comentar que sempre es concedeix, però en cas d'incompliment per part del club no es torna a concedir aquest ajornament.
Els estats comptables de la FCE a l’any 2014 van ser aprovats per unanimitat.

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU

La modificació només afecta a la Festa Catalana que canvia de data al 4 d'octubre per no coincidir el dia 27 de setembre amb les possibles eleccions al Parlament de Catalunya.
El canvi de calendari s’ha aprovat per unanimitat.

COMENTARIS ALS INDICADORS
EVOLUCIÓ DE LES LLICÈNCIES

Hem batut un nou record de llicències al 2014 amb 7389 i tot fa pensar que enguany se superarà aquesta xifra. L'evolució és petita per constant.

JUGADORS A DIVISIÓ D'HONOR

Enguany s'ha introduït una nova dada que ha estat el nombre de jugadors utilitzats pels equips de Divisió d'Honor. Aquesta xifra ha oscil·lat entre 15 i 19. El nombre de jugadors amb titulació internacional ha estat molt similar, 110 jugadors titulats al 2015 i 117 al 2014.

NOMBRE DE PARTIDES AVALUADES

Hi ha una petita disminució no significativa. Hem passat de 58.396 al 2014 a 58.296 al 2015.

NOMBRE DE CLUBS FEDERATS

El nombre de clubs afiliats a la FCE al 2015 ha experimentat un augment de 9 clubs, bàsicament a la Territorial de Barcelona. La Delegació de Girona és la que ha crescut més en els darrers cinc anys i la resta de delegacions es mantenen estables.

PARAMETRES DEL CIRCUIT

Es detecta una baixada significativa del nombre de jugadors participants del Circuit Català d’Oberts Internacionals 2014, segurament per l'efecte llicencia FEDA-FIDE

PARTICIPACIÓ A LES FINALS CATALANES INDIVIDUALS

No hi ha diferències significatives respecte a anys anteriors.

PARTICIPACIÓ A LA FESTA CATALANA

Es confirma que el nombre d'equips participants varia en funció de la llunyania a Barcelona. A Calaf, però, va haver una bona inscripció amb 57 participants. La xifra màxima va ser a Cornellà a l'any 2011 amb  85 equips.

PARTICIPACIÓ A LA COPA CATALANA

Hi ha un significatiu augment de la participació a les fases prèvies de la Copa Catalana on hem arribat a la xifra de 195 equips a tot Catalunya. La Delegació que més creix és Barcelona amb 119 participants, Girona, Tarragona i Lleida es mantenen amb xifres estables.

PARTICIPACIÓ D'EQUIPS PER EDATS

S'ha introduït un  nou indicador que ha estat el nombre d'equips en el Campionat d'Edats de Catalunya. Comprovem que és una dada molt estable al llarg dels anys amb una mitjana d'uns 65 equips

PARTICIPACIÓ ALS CAMPIONATS D'ESPANYA D'EDATS

Es manté la xifra al voltant de 75 participants.

MITJANA D'AVALUACIÓ SEGONS EL TOP CATALÀ

Hi ha un petit augment a les dones i els Sub-18 i es manté estable als Top 100 amb 2494 punts d'elo.

ELO CATALÀ DELS PARTICIPANTS A L'ABSOLUT

L'elo català dels participants a l'Absolut de Catalunya s'incrementa lleugerament a l'any 2015 amb 2455 punts.

NOMBRE DE TORNEIGS HOMOLOGATS

Es mantenen els mateixos 84 de l'any anterior.

MITJANA D'ELO FIDE DELS JUGADORS DEL CIUTAT DE BARCELONA

S'incrementa la mitjana d'elo per arribar a 2602 aquesta darrera edició.

NOMBRE D'ÀRBITRES

No ha hagut un canvi significatiu en relació a la temporada anterior. En tenim 44 catalans, 10 Nacionals, 11 Internacionals, 7 FIDE i 3 de suport. S'acaba de fer un curs que farà incrementar l'estadística de cara a l'any vinent.

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GENERAL
Capítol II. Reglament de Competicions de la FCE
Secció 10. Superposició de calendaris esportius

REDACTAT ACTUAL
12.6 Si un jugador representa Catalunya en una prova de la FEDA o la FIDE que se superposa amb una prova oficial de la FCE, la Comissió Esportiva de la FCE estarà facultada per decidir, si s’ajorna o avança la partida, si es concedeix un bye de mig punt (en cas de proves pel sistema suís) o si es troba una altra solució factible i regulada pels reglaments.

PROPOSTA DE REDACTAT NOU
12.6 En el cas que se superposin dues proves del calendari de la FCE, organitzades per la pròpia Federació, o bé un jugador representi Catalunya en una prova oficial d'àmbit superior al català,  la Comissió Esportiva de la FCE estarà facultada per decidir, si s'ajorna o avança una partida, si es concedeix un bye de mig punt o si es troba una altra solució factible i regulada pels reglaments.

MOTIVACIÓ DEL CANVI DE REDACTAT
 El redactat actual només fa referència a proves FEDA o FIDE, però no contempla la possibilitat de coincidència de dues proves organitzades per la pròpia Federació.
 La proposta va ser aprovada per unanimitat.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GENERAL
Capítol V. Normativa per als torneigs homologats
Secció 2. Registre de torneigs

REDACTAT ACTUAL
4.1 No s’acceptarà el registre de nous torneigs oberts vàlids per elo FIDE que coincideixin amb competicions del calendari oficial organitzats per la pròpia Federació Catalana o altres torneigs homologats de caire internacional, que no respecti la distància d’un radi inferior a 30 Kms.

PROPOSTA DE REDACTAT NOU
La Comissió Esportiva decidirà en cada cas si s'ha de registrar i homologar o no un nou torneig que coincideixi en dates amb una altre ja existent. Es tindrà en compte, entre d'altres factors: la distància, l'antiguitat,l'àrea d'influència, etc.

MOTIVACIÓ DEL CANVI DE REDACTAT
La protecció d'un torneig ja existent no es pot mesurar només per què hagin més o menys de 30 km de distancia, poden haver-hi altres factors difícils de mesurar en un reglament i per això creiem que s'ha d'aplicar el sentit comú en cada cas en concret i que decideixi una comissió federativa.
La proposta va ser modificada de la següent manera:
La potestat per homologar proves esportives d'escacs és de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Escacs a proposta de la Comissió Esportiva. La Federació decidirà en cada cas si s'ha de registrar i homologar o no un nou torneig que coincideixi en dates amb una altre ja existent. Es tindrà en compte, entre d'altres factors: la distància, l'antiguitat,l'àrea d'influència, etc.
Aquesta proposta es va aprovar per 12 vots a favor i dues abstencions.

TORN OBERT DE PARAULA
El representant del Club Escacs Viladecans, Sr. Carulla, va demanar que es modifiques el ritme de joc de la Lliga Catalana ja que actualment era molt ràpid.
Se li va contestar que aquest tema ja havia passat per assemblea diverses vegades i sempre guanyava el ritme de joc actual de 90 minuts més 30 segons d'increment per jugada.
El Sr. Jaume Grau va demanar que es tingui en compte la possibilitat d'homologar torneigs amb major proporció de participació de jugadors d'un mateix club.
Se li va contestar que es tindria en compte per una possible modificació reglamentaria en properes assemblees.
El Sr. Ramon Caro va demanar que s'avanci al mes de setembre el sorteig de la  Divisió d'Honor per poder planificar millor la temporada.
Se li va contestar que es consultaria a la resta d'equips de Divisió d'Honor.
Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 18,15 hores.

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 23 DE MAIG DE 2015

Joan Emili Cabello Llopis, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor,
Ricard Llerins Bonet, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor,
Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 23 de maig de 2015 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President Antoni Ayza Casamitjana i el Secretari de la Federació, José Claudio Viñas Racionero.

Joan Emili Cabello Llopis 

Ricard Llerins Bonet

Antoni Ayza Casamitjana                                                
President  

José Claudio Viñas Racionero       

Secretari                                                                   

Barcelona, 23 de maig de 2015