DIES:

Els dissabtes, 25 d’abril i 2 de maig de 2015

HORARI:

De 10 a 14 hores

LLOC:

  • Dia 25 d’abril: C/Santa Eugènia 146, Girona. Centre cívic “Can Ninetes”.
  • Dia 2 de maig: C/Zaragoza 27, Girona. Biblioteca Ernest Lluch, centre cívic de Palau.

PREU:

El preu del curs serà de 50 euros. La inscripció al curs inclou:

  • Manual de Retransmissió de la FCE.
  • 8 hores lectives de curs.
  • Examen.
  • Pràctiques.

PROFESSOR DEL CURS

El tècnic en retransmissions Armand Reig.

INSCRIPCIÓ:

Per a jugadors federats majors de 16 anys.

Les inscripcions es podran fer mitjançant el formulari d’inscripció fins el dia 19 d’abril de 2015 o quan quedi complet el curs.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Les places del curs són limitades a 15, per tant la FCE només assegura la reserva de la plaça un cop fet el pagament del curs. Primer s’ha de fer la inscripció i, un cop confirmada la plaça, realitzar el pagament comunicant que aquest s’ha efectuat.

Si hi ha més demanda, s’estudiarà la possibilitat de fer un segon curs, en unes altres dates. Les places seran assignades en rigorós ordre d’inscripció.

El curs no s’efectuarà si no hi ha un mínim de 8 inscrits.

El pagament s’ha de fer mitjançant transferència o ingrés bancari al següent número de compte de La Caixa ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant RETRANS GNA + nom complet de la persona que farà el curs. La inscripció no es considerarà realitzada fins que no s’efectuï el pagament.

EXAMEN

L’examen constarà de dues parts, una teòrica i una pràctica que es faran el dia 2 de maig. Caldrà aprovar les dues parts per superar el curs. Els resultats seran publicats a la web de la Federació Catalana el dia 11 de maig de 2015.

DADES D’INTERÈS

Els aprovats, un cop superades les dues pràctiques obligatòries, rebran la llicència de tècnic de retransmissió de la FCE. 

Les pràctiques a superar han de ser un torneig d’escacs actius (de mínim 8 rondes) i fer el muntatge de la xarxa i assistir a 1 ronda d’un torneig tradicional. Aquestes pràctiques han d’estar supervisades per un tècnic/a titulat que emetrà un certificat conforme l’alumne ha superat la prova.

Nota: Els tècnics retransmissors que ja estan en possessió del títol podran assistir al curs com a oients de forma gratuïta prèvia comunicació a la FCE i sense dret a examen ni pràctiques.

Nota: La FCE estudiarà la possibilitat d’organitzar altres cursos com aquest a les diferents territorials si hi ha demanda. Agrairem per tant, que en el cas d’estar interessats us possessiu en contacte amb la FCE per les vies habituals.