1. La Federació oferirà una beca d’alt rendiment, aquells esportistes que tinguin, segons la seva edat, el següent ELO FIDE (segons la llista d’1 d’octubre de 2013).

CATEGORIA

(a l’1-1-2013)

ELO MÍNIM

ABSOLUT

FEMENÍ

SUB-14 (1er any)

2050

1840

SUB-14 (2n any)

2100

1900

SUB-16 (1er any)

2180

1980

SUB-16 (2n any)

2260

2060

SUB-18 (1er any)

2340

2140

SUB-18 (2n any)

2400

2200

 

2. Aquells esportistes que estiguin a menys de 100 punts de l’ELO mínim segons la seva edat, també podran entrar a les beques d’alt rendiment si la comissió d’escacs de base i els entrenadors de la Federació així ho creuen convenient.

BEQUES DE TECNIFICACIÓ

La FCE oferirà unes beques de tecnificació per als esportistes de les categories Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 i Sub-18, que obtinguin una determinada puntuació segons els criteris que a continuació es determinen.

Els criteris segons els quals es confeccionarà la llista de tecnificació seran els següents:

A.- ELO

A.1.- ELO CATALÀ:

Es farà la mitjana de la puntuació de la llista de l’1-6-2013 i la de l’1-10-2013 i s’aplicaran els punts segons la taula del punt següent.

A.2.- ELO FIDE:

Computarà la llista de l’1 de setembre de 2013 i s’aplicaran els punts segons la taula següent:

 

ELO

FIDE

 

ELO

FCE / FIDE

 

ELO

FCE / FIDE

 

ELO

FCE / FIDE

 

ELO

FCE / FIDE

<1505

5

 

1700

30

 

1900

70

 

2100

130

 

2300

170

1505

6

 

1705

31

 

1905

71

 

2105

131

 

2305

171

1510

7

 

1710

32

 

1910

72

 

2110

132

 

2310

172

1515

8

 

1715

33

 

1915

73

 

2115

133

 

2315

173

1520

9

 

1720

34

 

1920

74

 

2120

134

 

2320

174

1525

10

 

1725

35

 

1925

75

 

2125

135

 

2325

175

1530

11

 

1730

36

 

1930

76

 

2130

136

 

2330

176

1535

12

 

1735

37

 

1935

77

 

2135

137

 

2335

177

1540

13

 

1740

38

 

1940

78

 

2140

138

 

2340

178

1545

14

 

1745

39

 

1945

79

 

2145

139

 

2345

179

1550

15

 

1750

40

 

1950

80

 

2150

140

 

2350

180

1555

15

 

1755

41

 

1955

81

 

2155

141

 

2355

181

1560

16

 

1760

42

 

1960

82

 

2160

142

 

2360

182

1565

16

 

1765

43

 

1965

83

 

2165

143

 

2365

183

1570

17

 

1770

44

 

1970

84

 

2170

144

 

2370

184

1575

17

 

1775

45

 

1975

85

 

2175

145

 

2375

185

1580

18

 

1780

46

 

1980

86

 

2180

146

 

2380

186

1585

18

 

1785

47

 

1985

87

 

2185

147

 

2385

187

1590

19

 

1790

48

 

1990

88

 

2190

148

 

2390

188

1595

19

 

1795

49

 

1995

89

 

2195

149

 

2395

189

1600

20

 

1800

50

 

2000

90

 

2200

150

 

2400

190

1605

20

 

1805

51

 

2005

91

 

2205

151

 

2405

191

1610

21

 

1810

52

 

2010

92

 

2210

152

 

2410

192

1615

21

 

1815

53

 

2015

93

 

2215

153

 

2415

193

1620

22

 

1820

54

 

2020

94

 

2220

154

 

2420

194

1625

22

 

1825

55

 

2025

95

 

2225

155

 

2425

195

1630

23

 

1830

56

 

2030

96

 

2230

156

 

2430

196

1635

23

 

1835

57

 

2035

97

 

2235

157

 

2435

197

1640

24

 

1840

58

 

2040

98

 

2240

158

 

2440

198

1645

24

 

1845

59

 

2045

99

 

2245

159

 

2445

199

1650

25

 

1850

60

 

2050

100

 

2250

160

 

2450

200

1655

25

 

1855

61

 

2055

101

 

2255

161

 

2455

201

1660

26

 

1860

62

 

2060

102

 

2260

162

 

2460

202

1665

26

 

1865

63

 

2065

103

 

2265

163

 

2465

203

1670

27

 

1870

64

 

2070

104

 

2270

164

 

2470

204

1675

27

 

1875

65

 

2075

105

 

2275

165

 

2475

205

1680

28

 

1880

66

 

2080

106

 

2280

166

 

2480

206

1685

28

 

1885

67

 

2085

107

 

2285

167

 

2485

207

1690

29

 

1890

68

 

2090

108

 

2290

168

 

2490

208

1695

29

 

1895

69

 

2095

109

 

2295

169

 

2495

209

B.- PARTIDES COMPUTADES

B1.- VÀLIDES PER A ELO CATALÀ:

S`obtindrà el número de partides jugades durant els darrers 12 mesos.

Es puntuarà 0,5 punts per partida amb un màxim de 20 punts.

B2.- VÀLIDES PER A ELO FIDE:

S`obtindrà el número de partides jugades durant els darrers 12 mesos.

Es puntuarà 0,5 punts per partida amb un màxim de 30 punts.

Perquè aquestes partides puguin ser avaluables, el/la jugador/a, a través del seu Club, haurà d'introduir el codi FIDE a la seva fitxa federativa telemàtica.

C.- CLASSIFICACIÓ EN ELS CAMPIONATS D’EDATS:

C.1.- CAMPIONATS DE CATALUNYA i ESPANYA.

Hi ha dues possibilitats per obtenir punts dins d’aquest apartat: per la classificació absoluta i per les medalles obtingudes.

A).- Per classificació absoluta:

En cas que un esportista participi en més d’un campionat dins l'àmbit català o dins de l’espanyol, només puntuarà la millor classificació obtinguda en cada un dels barems (Catalunya o Espanya). Es puntuarà més o menys esportistes en funció de la participació.

 

Catalunya

Espanya

 

Classif.

Punts

Punts

 

1

150

200

 

2

140

190

 

3

130

180

 

4

120

170

 

5

110

160

 

6

100

150

 

7

90

140

 

8

80

130

 

9

70

120

 

10

60

110

Fins a 30 participants

11

55

105

 

12

50

100

 

13

45

95

 

14

40

90

 

15

35

85

Fins a 50 participants

16

30

80

 

17

25

75

 

18

20

70

 

19

15

65

 

20

10

60

Fins a 75 participants

21

---

55

 

22

---

50

 

23

---

45

 

24

---

40

 

25

---

35

 

26

---

30

 

27

---

25

 

28

---

20

 

29

---

15

 

30

---

10

 

B).- Per medalles:

Tant en un Campionat com en un altre es donaran els següents punts:

 

FINAL CATALANA

FINAL ESPANYOLA

 

Classif. Absoluta

Classif. Absoluta

Classif. Femenina

OR

75 punts

150 punts

90 punts

PLATA

50 punts

100 punts

60 punts

BRONZE

25 punts

50 punts

30 punts

Els punts per medalles s’acumularan.

C.2.- CAMPIONATS INTERNACIONALS.

En els Campionats Europeus i Mundials, s’estableix una puntuació per classificació i uns punts per medalles.  

Classif.

Punts

Medalla

Punts

1

250

   

2

235

OR:

150

3

220

   

4

205

PLATA:

125

5

190

   

6

175

BRONZE:

100

7

160

   

8

145

   

9

130

   

10

115

   

D.- CIRCUIT CATALÀ D’OBERTS INTERNACIONALS

Es sumaran els punts obtinguts en les classificacions del circuit segons els següents barems:

Classificació de catalans seleccionable:

es multiplicaran els punts per 2

Classificació del TRAM de 2300 a 2399:

es multiplicaran els punts per 1

Classificació del TRAM de 2150 a 2299:

es multiplicaran els punts per 1

Classificació del TRAM de 2000 a 2149:

es multiplicaran els punts per 1

Classificació del TRAM de 1850 a 1999:

es multiplicaran els punts per 0,5

Classificació del TRAM de 1700 a 1849:

es multiplicaran els punts per 0,5

Classificació del TRAM fins a 1699:

es multiplicaran els punts per 0,5

 

 

 

E.- NORMES I TÍTOLS INTERNACIONALS

Es puntuaran les normes i títols internacionals. Es faran tres grups, donant punts per norma (en un màxim de 3) a cada grup. Quan el títol apareix a les llistes FIDE es canvien els punts de les normes pels punts del títol.

WMI:

10 punts per norma i 50 pel títol

WGM / MI:

20 punts per norma i 100 pel títol

GM:

30 punts per norma i 150 pel títol

F.- EDAT i SEXE

La categoria de l’esportista que es comptabilitzarà serà amb la que s’inicia la temporada (a partir del mes de gener).

Categoria

Masculí

Femení

SUB-18

15

45

SUB-16

35

65

SUB-14

55

85

SUB-12

80

100

SUB-10

110

120

SUB-08

120

130

BEQUES DE TECNIFICACIÓ

La FCE oferirà una beca de tecnificació als 25 primers esportistes de la llista. Aquesta es publicarà dintre de la primera quinzena d’octubre per poder incloure la classificació final del Circuit Català d’Oberts Internacionals.

Els grups es podran ampliar amb altres esportistes segons criteri de la Comissió d’escacs de base i els entrenadors de la Federació.

Com ja es va publicar l’any passat, la Federació garanteix la beca per a dos anys, que es pot anar ampliant si els becats estan situats entre els 25 primers de la llista. La FCE es reserva el dret de retirar la beca de l’esportista que no participi en els campionats esmentats anteriorment, o bé d’aquells que tinguin un mal informe d’actitud i compromís envers les classes en els informes trimestrals que es realitzaran. Així doncs, serà obligatori entregar els exercicis que manin els entrenadors en la data fixada per ells.

Per als grups de Sub-12 a sub-18 s’organitzaran clases on-line que s’iniciaran la setmana del 14 d’octubre en els horaris que es publiquen a continuació:

SUB-12: (Si es fessin dos grups) Dimecres de 18:00 a 19:30 hores i de 19:30 a 21 hores.

SUB-14: (Si es fessin dos grups) Dilluns de 18:00 a 19:30 hores i de 19:30 a 21 hores.

SUB-16 : Dijous de 18:30 a 20:00 hores

SUB-18: Dijous de 20:00 a 21:30 hores

En el cas que el grup de sub-16 i sub-18 no tinguessin un número mínim de 5 alumnes cadascun, aquests grups s’unificaran en un de sol adequant l’horari.

Respecte a les concentracions de les categories de sub-8 i sub-10 ampliarem la circular un cop tinguem el llistat dels esportistes amb beca. Així mateix, comunicarem les quantitats que hauran d'assumir les famílies per a totes les beques.

NOTA:

Els pares/mares, tutors/tutores dels esportistes menors d’edat i els propis esportistes majors d’edat, que acceptin rebre una beca de formació (ja sigui d’alt rendiment o de tecnificació) s’han de comprometre per escrit que l’esportista participarà en el Campionat de Catalunya d’edats 2014 de la seva categoria.

No s’obligarà participar en els Campionats d’Espanya d’edats, tot i que es tindrà molt en compte. Així mateix estarà obligat a jugar amb la selecció i a participar en les concentracions on siguin convocats.

NOTA IMPORTANT

La FCE es reserva el dret de modificar els criteris, si existeixen modificacions, a l'Assemblea de Novembre de 2013.

Aquestes beques estan condicionades als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades de la Generalitat de Catalunya.