REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 12 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  La reclamació de la Penya d’Escacs Cerdanyola del Vallès, referent al Campionat Territorial de Barcelona per edats, per un error administratiu,  on demana:

1) Que no compti per elo català la partida de Diego Artacho de la primera ronda de la Fase Territorial de Barcelona Comarques sub-12.

2) Atorgar un punt a Alvaro Artacho per la primera ronda, ja que per una errada de l’organització no va tenir dret a guanyar aquest punt.

ATÈS,  que es tracta d’un error administratiu on els jugadors afectats Diego Artacho i Alvaro Artacho no han tingut res a veure.

Per la present resolució s’acorda:

Acceptar la reclamació en tots els seus punts, ja que tant els jugadors com el club van actuar d’una manera reglamentària i s’han vist perjudicats per un error administratiu. Al jugador aparellat erròniament, Diego Artacho,  no li comptarà l’elo i al jugador Alvaro Artacho se li atorgarà el punt que no se li va donar l’oportunitat d’aconseguir a la primera ronda del Campionat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 12 de febrer de 2008