REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 31 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i El Sr. Juan Dominguez s’inhibeix en aquest assumpte per estar implicat el seu club. 

VIST,  l’acta del partit Jake B – l’Espiga de la ronda 9 del Campionat de Catalunya per Equips de categoria Preferent, on l’equip de l’Espiga reclama el mal funcionament d’un rellotge en el moment que marcava 0:00 i signe negatiu. La partida Isern-Jimenez es continua sub-condicone i la guanya el jugador de l’Espiga.

 

VIST, l’art. 6.11 a. de les Lleis dels Escacs de la FIDE que diu:

 

Tota indicació proporcionada pels rellotges es considera concloent en absència d’algun defecte evident...

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Donar per perduda la partida al jugador Jiménez de l’Espiga ja que es considera que va perdre per temps tot i que després a la continuació sub-condicione guanyés la partida.

 

El resultat del matx queda:

 

Jake B 5,5 – L’Espiga 4,5

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 1 d’abril de 2009