REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12  hores del dia 16 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  L’acta del partit entre el Calaf B i el Santpedor C de la Segona Categoria a la Territorial de Barcelona on el jugador Guillem Bosch Ortega va ser alineat tot i haver faltat en dues rondes del Campionat de Catalunya per Equips.


ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips.

7.10 (Extret de l'article 9.5 del Reglament del Reglament General de Competicions i modificat per acord d'assemblea de 14 de novembre de 2009) Dues incompareixences d’un mateix jugador en el Campionat de Catalunya per Equips, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. A més de les sancions previstes a l’article 7.7, del Reglament de Campionat de Catalunya per Equips, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.

Per la present resolució s’acorda:

 

Donar per perdut el partit a l’equip B del C.E. Calaf per alineació indeguda del jugador Guillem Bosch Ortega, ja que havia faltat prèviament a dues rondes del Campionat de Catalunya per equips i, per tant, no podia ser alineat.

 

El resultat final del matx, per tant, serà:

 

Calaf B 0- Santpedor C 8

 

Els resultats per elo comptabilitzaran amb el resultat que es va produir realment a l’encontre. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 16 de març de 2011