REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  el dia 23 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de la ronda 8 del Campionat de Catalunya per Equips, a la Primera Categoria de Barcelona entre el club Sant Josep de Badalona i el Llavaneres, on diu que l’equip del Llavaneres que alineava un jugador amb cadira de rodes, es va negar a disputar el partit perquè el local del Sant Josep de Badalona no estava adaptat per persones amb mobilitat reduïda.

 

VIST, el comunicat, mitjançant e-mail a la Federació, del president del C.E. Sant Josep de Badalona  on deia que el local estava adaptat.

 

ATÈS, el que diu la circular 06/2011

LOCALS ADAPTATS PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Els clubs locals que hagin de rebre un equip amb un jugador amb problemes de mobilitat rebrà una comunicació de la Federació. En cas que el club no tingui el local adaptat haurà de buscar un local alternatiu adaptat, o bé disputar la ronda en el local de l’adversari. Si juga al local de l’adversari continuarà essent equip local i el seu primer tauler jugarà amb blanques.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips, en el seu ANNEX 1, que diu

ANNEX 1 

JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

(Text de la proposta presentada i aprovada per unanimitat a la Assemblea general de clubs del dia 26 d'abril de 2003)

Amb la inscripció al Campionat de Catalunya per equips, es sol·licitarà als clubs la següent informació: 

1)  Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2)  Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya.)

3)  En cas negatiu, seria factible trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participi els jugadors/es indicats.

4)  En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça.

A)  Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals de joc adaptats.

B)  En cas de què tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, la Federació determinarà el local de joc,  tenint en compte la proximitat amb la seu de l’equip local.

C) L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades.

Per la present resolució s’acorda:

 

Admetre la reclamació del C.E. Llavaneres  i donar per guanyat el partit per 8 a 0, pels següents motius: 

  1. El Club Sant Josep de Badalona va informar per escrit a la Federació de què el seu local de joc estava adaptat per persones amb mobilitat reduïda.

  2. El reglament i circulars federatives indiquen que si el local habitual de joc no està adaptat i l’equip visitant té una persona amb mobilitat reduïda és obligació de l’equip local buscar un local alternatiu que estigui adaptat.

  3. Totes les partides d’un matx  per Equips s’han disputar en un mateix local

  4. Que el C.E. Llavaneres estava en el seu dret a negar-se a disputar les partides sub-condicione en un local no adaptat.

 

Per tant, el resultat del matx queda de la següent manera:

 

Sant Josep B 0 – Llavaneres 8 

L’elo no comptarà per als jugadors del Sant Josep.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 23 de març de 2011