Inscripció gratuita fins el dia 18 de novembre a escacs@cerap.cat