El dia 10 de febrer NO ES JUGARÀ la Tercera categoria. Només a la Delegació de Tarragona. La ronda corresponent a aquest dia es jugarà al final de tot del torneig i no podran aliniar-se els jugadors que el 10 de febrer hagin jugat amb equips superiors.