Els clubs interessats en organitzar la Copa Catalana-Fase de Lleida 2013 poden enviar la seva proposta al correu electrònic federacio@escacs.cat abans del dia 9 de desembre de 2012, indicant el nom del club organitzador, el nom de la persona de contacte i el telèfon mòbil d’aquesta.

El campionat es disputarà el dia 13 de gener durant tot el dia.

Cal disposar d’un local suficientment gran per als equips inscrits, que estan al voltant de 35 equips.

També ha de disposar d’endolls per la connexió de l’ordinador i d’impressora.

La contraprestació econòmica per l’organització serà la marcada:

A – 60 euros per dia de competició (fins a 20 taulers)
B – 70 euros per dia de competició (de 21 a 40 taulers)
C – 80 euros per dia de competició (més de 40 taulers)