A tots els clubs de la Delegació Territorial de Lleida de la FCE.

Es convoca una reunió, que es durà a terme el dissabte, 11 d’octubre, a les 10 hores del matí, per tal d'informar i parlar de diferents temes que afecten la Delegació.

La reunió tindrà lloc a les oficines de la Delegació d’escacs de Lleida (Av. Del Segre 7, de Lleida).

Convocatòria de la reunió     AMPLIACIÓ DE PROPOSTES