Aquestes son les classificacions fins el torneig de Caldes: