ALS CLUBS QUE HAN DE PRESENTAR EQUIPS

PER JUGAR CONTRA L’ATZUCAC.

Els encontres es jugaran a la  Presó de Puig de les Basses.   Disseminats 53 de Figueres

La forma de venir és o be la Autopista sortida 3 punt kilomètric 21, o be la Nacional II travessar  tot Figueres i encaminar-se cap a la frontera, més enllà del  trencant del castell de Sant Ferran seguir per la NII, fins a una corba on es desglossa la NII, a la zona dels Hostalets de Llers, el carril de la dreta agafa un turonet mentre que el carril de baixada de la frontera cap a Figueres passa per baix a l’esquerra, just en mig d’aquest tram, surt un trencant cap a Llers, s’agafa aquest trencant i es segueix en direcció Llers, es passa per sota de la Autopista AP7  i just desprès hi ha la primera rotonda, està indicat (cap a l’esquerra) l’accés al Centre Penitenciari.

La Generalitat dona aquestes informacions per anar al Centre Penitenciari de Puig de les Basses:


http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=Raval%20Disseminat,%2053%20(Crta.%20de%20Llers%20-%20GIP-5107)&XYADDRESS=494940:4682600&

http://justicia.gencat.cat/ca/departament/infraestructures/centres_penitenciaris/cp_puig_basses/

Cal que entreu per la porta de “Personal Autoritzat”, per tant en el control que hi ha abans de l’entrada (on haureu de deixar el cotxe) podeu demanar quina és la vostra porta d’accés, i que sou jugadors d’escacs.

Un cop entreu, el funcionari verificarà que estigueu a la llista d’autoritzats per aquell dia i os bescanviarà el DNI (o el carnet de conduir o el Passaport) per una acreditació com a “Visitant” numerada.

Sense documentació oficial (DNI- NIE- Passaport o carnet de conduir)  NO S’ENTRARÀ.

Os haureu d’esperar allà (al control d’entrada de dins del Centre) fins que vingui un funcionari a buscar-vos. Haureu de formar UN SOL GRUP, i os moureu per dins del recinte SEMPRE JUNTS, FORMANT UN SOL GRUP. 

NOTA IMPORTANT: Si algú te previst arribar més tard o haurà de marxar més d’hora, m’ho heu de fer saber ABANS DE QUE ES REDACTIN LES ORDRES D’ACCÉS,  per  conformar DOS grups.

Passareu tres controls, on cada funcionari verificarà la llista i les acreditacions com a Visitant. (Com que faran UNA SOLA LLISTA DE CADA GRUP, per això cal que sempre ANEU JUNTS, formant un sol grup).

Al darrer control hi ha un detector de objectes. Just abans d’aquest control hi ha guixetes per deixar tots els objectes que no es poden entrar (cal posar un euro, que desprès es retornat).

Des del moment de l’accés a l’arribada al local de joc es triguen uns 15 minuts ben bons (Depenent de factors del Centre, que en alguns moment no permet el trànsit de ningú aliè per determinades zones).

NO ES POT ENTRAR:

Ni Mòbils,  ni diners, ni res metàl·lic, (claus, monedes, piles, pens,  etc. etc.)  ni de vidre, ni que pugui ser perillós. Ni cap substancia (menjar, etc.),  ni droga (alcohol, etc)  Si algú porta begudes (que en cap cas poden ser alcohòliques, ni les 0,0), com ara aigua, exigiran que l’ampolla estigui tancada, i si el funcionari considera que és sospitosa poden no deixar-la entrar. Tabac es pot entrar però no es pot convidar a fumar als interns.

Rellotges de polsera si que es poden entrar i cinturons (si porten molt de metall, el cinturó, rellotge o les sabates, s’haurà de passar pel escàner).

Si algú porta alguna pròtesis que soni en els detectors de metalls, seria bo que portés el document acreditatiu de la pròtesis.

És a dir:  A les guixetes es deixa TOT el que es porti a les butxaques.

Un cop passat aquest control, el funcionari os acompanyarà al local de joc, que està ubicat en el mòdul educatiu. (Com deia, uns 15 – 20 minuts després d’haver accedir al Centre).

Com que formeu un SOL GRUP i hi ha una sola llista, no podreu marxar si no és en grup, per tant caldrà que tots hagueu acabat les partides per poder marxar.

Un funcionari os acompanyarà a fer el recorregut contrari fins a la sortida, on os bescanviaran l’acreditació de Visitant per la documentació entregada per entrar.

PERSONES QUE NO PODEN ENTRAR:

Ningú indocumentat, ni cap expresidiari, ni cap persona que tingui prohibida la entrada a centres penitenciaris....  ni ningú que estigui en recerca i captura, ni ningú que no consti a la llista d’AUTORITZATS.

Per tal de confegir aquesta llista d’Autoritzats cal que cada club em faciliti

NOM I COGNOMS (ES A DIR NOM SENCER TAL COM SURT AL DNI) 

NUMERO DEL DNI  (AMB LA LLETRA)  I  

DATA DE NAIXEMENT.

Aquesta informació l’hauríem de tenir amb una antelació superior a les TRES SETMANESA LA DATA DEL ENCONTRE.

No cal que la llista sigui NOMES dels que vindran, el consell és que confegiu les llistes amb un nombre superior de jugadors, que inclogui els que potser vindran.

Jugaran 6 persones a Segona Provincial (contra l’Atzucac A) i 4 persones a Tercera Provincial (contra l’Atzucac B),  però si feu la llista de més persones, no hi ha problema, amb vuit o deu..... però NOMES podran entrar els que estiguin a la llista i hagin estat autoritzats.

Si algú de la llista no és autoritzat, os avisaria tan aviat com pugui.

Jo os demanaria que els Clubs tant aviat com sàpiguen qui potser vindrà,em faciliti les dades, i així ja puc tramitar les autoritzacions.  Des d’ara mateix.

Pel cas de MENORS D’EDAT que vinguin a jugar, el que cal és el següent:

Per poder tenir accés al Centre hauran de complir amb els següents requisits:

1.- Portar el original del D.N.I. del menor al accedir al Centre Penitenciari el dia de joc.

2.- Haurà d’aportar, aquell dia, el Original del Llibre de Família, fotocopia del qual haurà d’haver estat enviat amb la documentació per tramitar les ordres d’accés.

3.- Haurà d’aportar original del document d’autorització dels DOS PROGENITORS, conforme autoritzen a que el seu fill/filla accedeixi al Centre Penitenciari de Puig de les Basses. A aquest document caldrà annexar fotocòpia dels dos D.N.I. del progenitors.

4.- Caldrà que vingui acompanyat per UN DELS PROGENITORS, que haurà d’haver acomplert amb els requisits per poder accedir al Centre.

5.- Haurà d’informar al Club d’Escacs Atzucac amb la màxima antelació possible, en el cas de la Fase regular mínim 15 dies abans del diumenge de joc, i en els cas de la Fase de Play-off o final de Catalunya, com a màxim el dimarts abans del diumenge de joc.

6.- En TOT MOMENT  haurà d’estar acompanyat del progenitor amb el que es personi.

Exemple de autorització:

Jo, en ....... (nom i dos cognoms del pare o mare).................., nascut/da a  .......(lloc de naixement)............el dia .... (data de naixement)........i amb D.N.I......   (número del DNI)......... en la meva qualitat de progenitor/a del/de la menor anomenat/da .............(nom i dos ¡cognoms del menor).........., ......, nascut/da a  .......(lloc de naixement)............el dia .... (data de naixement)........i amb D.N.I......   (número del DNI)........... per aquest document

AUTORITZO EXPRESSAMENT

Que el meu/va fill/a, anant acompanyat de ................. (nom i dos cognoms del progenitor que vindrà, encara que sigui el mateix que expedeix l’autorització).................., nascut/da a  .......(lloc de naixement)............el dia .... (data de naixement)........i amb D.N.I......   (número del DNI).........,  VAGI al Centre Penitenciari de Puig de les Basses, el dia...... (dia del encontre).......... a disputar el torneig d’escacs de la Lliga Catalana d’Escacs, que jugarà el nostre equip ............ (nom del equip, es a dir, Club i lletra).......... contra el Atzucac.

I perquè així consti, lliure i voluntàriament, expedeixo el present document d’ AUTORITZACIÓ a la ciutat de .............(ciutat on s’expedeix el document) ......, el dia ............ (data d’expedició de l’autorització)

Signat : ...........(Nom, i Signatura del autoritzant, que ha d’estar en color blau)...............

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Per qualsevol informació que calgui m’escriviu o em truqueu, el meu mail es eliasmuratet@gmail.com i el meu telèfon 656962625.

Qualsevol dubte m’ho feu saber.

Gràcies.

Elias Muratet.