REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 12 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Segona de Tarragona de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips entre La Ràpita D i el Cambrils C, on el jugador 21 de la llista de la Ràpita, titular de l’Equip C es alineat de primer tauler. 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu arti. 8.4  

Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces.

I el que diu l’art. 8.6

 8.6  ...La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

Per la present resolució s’acorda: 

Donar per perdut el matx a l’Equip de la Ràpita per 4 a 0,  ja que es tracta d’una alineació indeguda. 

El resultat final del matx és el següent:

LA RAPITA D 0 – CAMBRILS C 4

Les partides comptabilitzaran per a elo amb el resultat real que es va produir.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 12 de febrer de 2008