REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 12 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta de l’encontre de Segona Divisió Catalana de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips entre el  Sant Adrià B i el Gerunda, on el C.E. Gerunda demana que el Comitè de Competició estudiï el cas dels fets produïts en aquest matx, on els rellotges en un principi no efectuaven l’increment dels 30 segons i posteriorment van ser programats correctament.

ATÈS, el que diu la circular 10/2008

Quan s’hagi de reiniciar una partida per un problema de funcionament d’un rellotge digital, els jugadors implicats i els seus delegats s’hauran de posar d’acord en el temps que han de marcar cadascun dels rellotges en la reanudació de la partida. En cas que no es posin d’acord caldrà calcular el temps transcorregut i repartir-lo entre els dos jugadors de manera equitativa. Per calcular el temps transcorregut caldrà fer la següent operació...

Per la present resolució s’acorda: 

1.      Efectuar un avís al C.E. Sant Adrià de què els delegats han de conèixer els reglaments i per descomptat un tema tan important com la programació correcta dels rellotges. Per tant, en cas de reincidència podrien ser sancionats.

2.      Informar al C.E. Gerunda  que el fet de què un rellotge no funcioni correctament o no incrementi els segons reglamentaris no és per si sol motiu per sancionar l’equip local. Quan es detecta una irregularitat en els rellotges s’han de seguir les instruccions de la circular 10/2008, ja sigui repartint el temps o incrementant el temps acumulat en els rellotges que no efectuaven aquest increment. En el cas que ens ocupa, es van reprogramar els rellotges sense cap reclamació, ni joc subcondicione, dels jugadors d’amdós equips i per tant el resultat de les partides és totalment vàlid. 

El resultat final del matx és el següent:

Sant Adrià B 5 – Gerunda 5

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 12 de febrer de 2008