REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 20 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i


VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Divisió d’Honor de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips entre la UGA i el C.E. Montcada, on l’equip visitant reclama que la UGA va disputar el matx amb tres estrangers. La UGA per la seva part al.lega que el jugador Pelletier és jugador comunitari ja que te passaport francès.

 

ATÈS, el que diu el Reglament General de Competicions de la FCE

5.3   Es considerarà jugador COMUNITARI tots aquells que tenen nacionalitat dels països de la Unió Europea.

Per la present resolució s’acorda:

 

No admetre la reclamació del Club Escacs Montcada ja que la UGA només va alinear  dos jugadors estrangers, la qual cosa està permesa per la reglamentació vigent.

El jugador Y. Pelletier tot i tenir bandera suïssa a la FIDE  té passaport francès i la nacionalitat d’un jugador no la determina la bandera de la FIDE sota la qual juga. El fet de tenir dues nacionalitats tampoc li treu el dret que adquireix en tenir passaport comunitari.

 

El resultat final del matx que no es modifica és el següent:

 

UGA 4 –Montcada 6

 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 12 de febrer de 2008