Informem que s'ha detectat un problema a la tramitació de les actes dels encontres de La Lliga Catalana on no es calcula els resultats d'avaluació de les partides disputades ni els resultats dels partits surten reflectits al calendari dels grups, ni dels calendaris de la ronda ni tampoc als quadres de classificació.

Els tècnics informàtics estan treballant per intentar solucionar el problema amb la major brevetat possible.