La FCE ha previst sol·licitar a l’Escola Catalana de l’Esport l’organització de cursos de tècnic de Nivell 1 d’Escacs per a l’any 2015.

L’obtenció d’aquest títol, el qual equival a nivell acadèmic a un cicle formatiu de grau mitjà, permet inscriure’s al Registre de Professionals de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Informació general dels diferents blocs que s’han de cursar per obtenir el títol de tècnic de nivell 1 en escacs:

BLOC

Preu

Qui l’imparteix

Bloc específic (65 h) i de pràctiques (150 h)

250,00 €

Federació Catalana d’Escacs

Bloc comú 80 h.

136,00 €

Escola Catalana de l’Esport

 

BLOC ESPECÍFIC D’ESCACS:

Consta de 65 hores i serà semipresencial (45 hores no presencials i 20 hores presencials).

Dates de les sessions presencials:

  • Classes: 16, 23 i 30 de maig, 6 de juny al matí (de 9:30h. a 13:30h.)
  • Exàmens: 4 de juliol de 9:30h. a 13:30h.

Lloc: està per determinar el lloc on es duran a terme les sessions presencials. Les delegacions o zones que disposin d’un mínim de 10 alumnes podran sol·licitar dur a terme un curs a la seva delegació/zona.

 

PRÀCTIQUES:

S’hauran de cursar unes pràctiques de 150h. de durada en total. La FCE elaborarà el pla de pràctiques de cada alumne i li assignarà un centre i un tutor de pràctiques.

Un cop aprovat l’examen del bloc específic es disposa de 12 mesos per dur a terme les pràctiques.

 

BLOC COMÚ a tots els esports:

Consta de 80 h. L’imparteixen professors de l’Escola Catalana de l’Esport i en fan diversos durant l’any, a diferents instituts. La FCE podrà sol·licitar cursos amb dates i seus concretes en els casos que es disposi d’un mínim de 10 alumnes interessats.

Les persones que ja disposin del títol de tècnic en algun altre esport podran convalidar aquest bloc.

 

PREINSCRIPCIÓ:

Per tal de planificar les seus dels cursos de monitor i poder sol·licitar-les a l’Escola Catalana de l’Esport per tal que autoritzi la seva convocatòria oficial, la FCE ha decidit obrir un període de preinscripció al bloc específic i de pràctiques, des d’avui fins el dia 6 de febrer amb la finalitat de fer una millor planificació dels cursos intentant apropar-los el màxim als interessats. Les dates de les sessions presencials del bloc específic seran les esmentades a l’inici del document.

Les persones que es preinscriguin (les quals hauran de ser majors de 16 anys en el moment de la inscripció oficial) hauran de fer un ingrés de 50 € en concepte de paga i senyal, els quals es restarien del preu del curs en el moment de la inscripció oficial. Aquests diners només es retornaran en el cas que el curs no s’acabés duent a terme per manca d’inscrits.

Les persones que hagin realitzat la preinscripció al curs tindran preferència sobre les que no l’hagin fet en el cas que la demanda de places superi el límit d’alumnes per grup en el moment de la matrícula oficial.

Instruccions per fer la preinscripció al BLOC ESPECÍFIC + PRÀCTIQUES (data límit: 6 de febrer de 2015):

-          Omplir el formulari de preinscripció amb les dades personals. 

-          Fer un ingrés de 50 € com a paga i senyal al número de compte de CAIXABANK: ES28 2100 0804 3002 0084 8216

Complir els requisits que es demanen:

-          Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent, o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior o bé la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

-          Ser esportista federat a la FEDA amb un ELO minin de 1600 punts. Aquesta puntuació s'ha de tenir en el moment de finalitzar el curs o haver-se obtingut en els dos anys anteriors a la celebració del mateix.

-          Enviar a federació@escacs.cat els següents documents escanejats: DNI i títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent, o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior o bé la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 

Un cop superat el període de preinscripció i determinades les seus, la FCE publicarà més informació respecte aquest tema.