Benvolgut/da company/a:

Em dirigeixo a tu per a oferir-te la possibilitat d’arbitrar la següent prova oficial de la FCE:

Competició:

Campionat de Catalunya Actius d’Edats – Memorial Garcia Ilundain

Lloc:

Espai Josep Bota C/ de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona

Dates:

10 de desembre de 2023

Format

Suís

Places

1 Àrbitre Principal

1 Àrbitre Adjunt

5 Àrbitres Auxiliars (depenent de les inscripcions)

300€

175€

125€

Observacions

Es pagarà el quilometratge a 0,26 €/quilòmetre per als no residents la localitat de celebració de la competició. S’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

Es pagarà només els desplaçaments dins de territori català.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Vàlid per a Elo FIDE i FCE ràpid..

Termini de licitació

5 d’octubre de 2023.


Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, a tot estirar 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Per necessitats organitzatives i/o de la dinámica del torneig, un àrbitre auxiliar podrà actuar com a àrbitre adjunt, permetent-se el canvi en l’informe del torneig.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a l’àrbitre designats, un rebut i, si escau, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE, abans de la data de termini.

Esparreguera, 28 de setembre de 2023

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.