ORGANITZACIÓ

Delegació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d’Escacs, amb la col·laboració del Club Escacs Sant Martí.

El Director del Torneig serà en Ivan Marina de la Torre.

PARTICIPANTS

Hi poden participar tots els esportistes amb llicència federativa vigent per algun club de la Territorial de Barcelona,  nascuts l’any 1973 i anteriors. 

Els participants es dividiran en dos grups:

Grup A: Majors de 50 anys, nascuts l'any 1973 o anteriors.

Grup B: Majors de 65 anys, nascuts l'any 1958 o anteriors.

DATES

Els dimarts del 28 de febrer al 2 de maig de 2023.

LOCALS DE JOC

Local del Sant Martí, Carrer de la Selva de Mar, 215, quarta planta (Barcelona).

SISTEMA DE JOC

Es jugarà pel sistema suís a 9 rondes mitjançant un programa informàtic d’aparellaments. En funció del nombre d’inscrits de cada categoria es faran dos o un grup.

El ritme de les partides serà de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada.

HORARI I RITME DE JOC

Les partides començaran a les 16:00h.

DESEMPATS

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà :

 • 1r  Resultat particular dels escaquistes empatats
 • 2n  Buchholz menys el pitjor resultat (aplicant ajustament FIDE).
 • 3r  Buchholz Total (aplicant ajustament FIDE).
 • 4t  Performance recursiva (54).
 • 5è  Sonneborn-Berger

Els tres primers desempats es sortejaran en acabar la darrera ronda.

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.07 Tie-Break Regulations – FIDE Handbook].

AVALUACIÓ

El Campionat s’homologarà per ELO Català i Fide.

ARBITRATGE

L’àrbitre està pendent de licitar-se. Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

INCOMPAREIXENCES

L'esportista que no assisteixi a dues rondes, sense causa justificada, serà retirat del campionat.

CALENDARI DE JOC

 • Ronda 1       28-02-2023
 • Ronda 2       07-03-2023
 • Ronda 3       14-03-2023
 • Ronda 4       21-03-2023
 • Ronda 5       28-03-2023
 • Ronda 6       11-04-2023
 • Ronda 7       18-04-2023
 • Ronda 8       25-04-2023
 • Ronda 9       02-05-2023

NOTA INFORMATIVA: El dia 4 d’abril serà dia de descans per Setmana Santa.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el següent formulari fins el 26 de febrer de 2023 a les 21:00 hores.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el formulari corresponent. 

El pagament de la inscripció es pot fer a través del compte de la Federació Catalana d’Escacs ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant el nom de l'esportista + VETBCN. El preu de les inscripcions són de 15 €. Les inscripcions es tancaran el 26 de febrer de 2023 a les 21:00h. Passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

PREMIS

 • Trofeu pels tres primers classificats de la Categoria +50.
 • Trofeu pels tres primers classificats de la Categoria +65.

Trams per als dos grups:

 • Trofeu al millor jugador 1850-2000
 • Trofeu al millor jugador fins a 1849

Els trofeus es repartiran el darrer dia de competició un cop finalitzat totes les partides.

Aquest torneig és classificatori tal com s’esmenta a la Circular CAT 02/2023. La final de Veterans de Catalunya tindrà lloc del 14 al 21 de maig de 2023.

INCOMPAREIXÈNCES:

Un esportista que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada, a criteri de l’àrbitre/director del torneig, serà retirat del torneig i pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final. Una segona incompareixença pot suposar la retirada del torneig.

Tot esportista eliminat/retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

RETARDS:

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l'inici establert de la ronda, excepte que l’àrbitre determini alguna altra cosa.

DESCANSOS

Si un esportista no vol ésser aparellat en un ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de l’aparellament de la següent ronda.

Un esportista pot demanar, com a màxim, 2 byes de 0 punts. En casos molt excepcionals (coincidència amb alguna competició oficial de la FCdE, FEDA o FIDE) el director del torneig pot donar byes de ½ punt que s'hauran de sol·licitar un dia abans de la publicació dels aparellaments a federacio@escacs.cat.

No es poden demanar descansos per les dues últimes rondes del torneig, excepte que l’àrbitre/director del torneig determini alguna altra cosa per causes excepcionals.

RÀNQUING, APARELLAMENTS I CLASSIFICACIONS: 

Els dimecres, a partir de les 20:00 hores, es publicarà el rànquing/classificació/aparellaments de la propera ronda a chess-results i, si no hi ha cap reclamació en el termini de 24 hores, es considerà definitiva la informació publicada a les 24:00 hores del dijous.

RECLAMACIONS:

Contra qualsevol decisió presa per l’àrbitre principal es podrà recórrer davant del Comitè de Competició de la FCE. No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin després de passada ½ (mitja) hora de la finalització de la partida. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al Director del Torneig o qui el substitueixi. Hi ha un full de reclamació a disposició dels jugadors.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment. La Federació Catalana d’Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.

ALTRES

- Les planelles en què s’utilitzi un sistema d’anotació diferent de l’algebraic, no podran ser utilitzades com a prova en casos en què la planella d’un esportista s’usa per a aquest fi. Un àrbitre que observi que un esportista utilitza un sistema d’anotació diferent de l’algebraic advertirà l'esportista sobre aquest requisit.

- No és permesa que els jugadors disposin de cap dispositiu electrònic obert a la sala de joc

- Els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat, així com les dades necessàries per fer les classificacions i aparellaments.

- La participació en aquesta competició implica per part dels esportistes l’acceptació d’aquestes bases.

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.

 

Vilanova i la Geltrú, a 31 de gener de 2023

Ivan Marina de la Torre

Delegació Territorial de Barcelona