La Delegació Territorial de Barcelona licita el muntatge i desmuntatge del Campionat de Barcelona Individual d’edats Actius de sub8 a sub20 del 2023 previst pel 18 de març.

El club licitant haurà de fer el muntatge (taules, peces, taulers i rellotges) el divendres 17 de març a la tarda i el desmuntatge el dissabte 18 de març un cop finalitzat el torneig. A canvi, es rebrà una ajuda estipulada per la Circular BAR 01/2023 Subvencions per organització.

El local de joc serà l’institut ubicat davant de la seu de la Federació Catalana d’Escacs, carrer Sant Adrià, 20, de Barcelona.

Els clubs interessats han d'enviar un correu a imarina@escacs.cat fent la petició no més tard del dia 12 de febrer de 2023.

Si dos clubs es posen d’acord per fer-ho conjuntament, la subvenció serà repartida proporcionalment.  

 

Vilanova i la Geltrú, a 31 de gener de 2023

Ivan Marina de la Torre

Delegació Territorial de Barcelona