ORGANITZA:

Federació Catalana d’Escacs

LOCAL DE JOC:

Davant d’un dispositiu amb connexió a Internet, a l’habitatge on estigui confinat l’esportista.

La plataforma online utilitzada serà www.lichess.org

DIES DE JOC:

Cada dilluns i cada dijous, mentre duri el confinament.

HORA D’INICI:

El campionat sub10, l’inici de les partides serà a les 11:00h, i tindrà una durada d’una (1) hora.

El campionat sub12, l’inici de les partides serà a les 12:00h, i tindrà una durada d’una (1) hora.

El campionat sub18, l’inici de les partides serà a les 16:30h, i tindrà una durada d’una (1) hora.

L’enllaç es publicarà com a mínim una hora abans a la web de la Federació Catalana d’Escacs, en l’apartat de noticies. També es publicarà a les xarxes socials.

La clau d’accés o contrasenya es facilitarà via correu electrònic a l’e-mail que l’esportista faci constar al formulari d’inscripció.

CATEGORIES:

  • Sub.10 - Jugadors federats de la categoria sub10 o inferior
  • Sub-12 - Jugadors federats de la categoria sub12 o inferior
  • Sub-18 - Jugadors federats de la categoria sub18 o inferior

La Federació es reserva el dret de fer altres categories en funció de la participació.

PARTICIPANTS:

El torneig és obert a tots els esportistes inclosos en les franges d'edat mencionades al punt anterior que tinguin llicència de la FCd’E en vigor per a l’any 2020.

INSCRIPCIÓ:

Cada jugador s’haurà de crear, si no el té, un usuari a LiChess.org. El nick o nom d’usuari s’haurà d’indicar al formulari d’inscripció.

La inscripció s'ha de realitzar mitjançant el FORMULARI ELECTRÒNIC corresponent, especificant el seu codi FCdE i un correu electrònic de contacte on s’enviarà la clau d’accés al torneig.

No hi ha data límit d’inscripció.

El torneig és gratuït.

RITME DE JOC:

Per a la categoria Sub10, el ritme de joc serà de 5 minuts més un increment de 2 segons per jugada feta, per a cada esportista.

Per a les categories Sub12 i Sub18, el ritme de joc serà de 3 minuts més un increment de 2 segons per jugada feta, per a cada esportista.

PUNTUACIONS:

La puntuació per partida serà la que estableix la plataforma online lichess.org:

Una victòria té una base de 2 punts, un empat d’ 1 punt, i una pèrdua de cap.

Si guanyes dos jocs consecutius començaràs una sèrie de doble puntuació, representada per una flama.

Els següents jocs tindran doble puntuació fins que no guanyis un joc.

Així doncs una victòria valdrà 4 punts, un empat 2 punts, i res una derrota.

Per exemple, dos victòries seguides d’un empat valdrà 6 punts: 2 + 2 + (2 x 1)

Serà vàlid el mode berserk:

Quan un jugador marca el botó de berserk al principi d’una partida, perd la meitat del seu temps, però la victòria val un punt addicional.

En controls de temps que tenen increment, l’opció berserk també cancel·la l’increment (1+2 és una excepció, ja que només es cancel·la l’increment, però no es parteix el temps a la meitat, resultant en 1+0).

El mode berserk només proporciona un punt addicional per cada victòria si jugues al menys 7 moviments en la partida.

PREMIS:

El vencedor de cada categoria podrà optar a un premi.

Si un jugador ja ha guanyat un premi, el premi es sortejarà entre els 10 primers classificats. 

Els premis podran ser:

  • Llibres d’escacs
  • Subscripcions a plataformes online d’escacs
  • Inscripcions a torneigs
  • Material d’escacs

DIRECTOR DEL TORNEIG:

GM Jordi Magem Badals

ALTRES:

Aquest torneig NO serà vàlid per a ELO.

Tant en la competició com en el xat del torneigs, els jugadors hauran de mantenir un codi de conducta afí a les Lleis dels Escacs de la FIDE i de respecte als altres participants.

La Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret a modificar les bases a mesura que es desenvolupa el torneig per adaptar-lo a la demanda de participants i a les particularitats que puguin sorgir durant la competició.

La inscripció i participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases.