El 3 de setembre es faran els Tacats de partídes ràpides a Vilanova de Bellpuig

BASES