REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denuncia dels pares del jugador

VIST, l’informe arbitral

1. ANTECEDENTS DEL FET

Durant l’Obert de la Passió d’Esparraguera 2022, el jugador M.S. va demanar taules al seu adversari que se les va denegar. Posteriorment va demanar a l’àrbitre del Torneig abandonar la sala per anar al bar, l’àrbitre ho va autoritzar, però quan va tornar a la sala ja havia perdut per temps.

El seu adversari era un jugador menor d’edat i els seus pares van denunciar comportament inadequat del jugador.

Al jugador denunciat se li va demanar la seva versió dels fets sense rebre resposta.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE

Art. 3.- Són infraccions lleus:

  1. La lleu incorrecció amb el públic o altres competidors

3.- Corresponen a les infraccions lleus:

  1. L’amonestació pública.

3. CONSIDERACIONS

El jugador M.S. va sortir de la sala de joc, després de demanar taules al seu adversari, que se les va denegar. El fet de tornar a la sala de joc quan ja li havia caigut la bandera, és una falta de consideració vers el seu adversari i un comportament antiesportiu.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Amonestar el jugador M.S. per desconsideració vers el seu adversari. En cas de reincidència podria ser sancionat amb major gravetat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 28 de juny de 2022

Xarxes socials