Inici del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, els escrits de J.M.S.L., de data 11/11/2022 i el posterior de data 24/11/2022, el primer com a contestació al desistiment de V.Z., de la demanda conjunta contra V.D.L.C., de la qual vostè forma part, i el següent, fruit del requeriment d'aquest Comitè de data 23/11/2022.

Analitzats aquests escrits, observem que el seu contingut constitueixen expressions insultants i difamatòries, que no han estat prou reparadores, havent-se-li donat ocasió perquè rectifiqués. Per tot això, i a l'empara del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs i especialment dels articles reguladors dels fets que constitueixen infraccions comeses i la penalització de les sancions resultants. En concret:

Leer más...

Inici del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia presentada de manera conjunta contra l’àrbitre V.D.L.C., per la presumpta doble tasca durant el Campionat Absolut de Catalunya, com àrbitre principal i supervisor de l’examen d’àrbitre de la Federació Espanyola d’Escacs (FEDA).

S’acorda:

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club d’Escacs Gramenet.

VIST, l’informe de l’àrbitre principal

Leer más...

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del jugador Sr. Marc Capellades Subirana.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 14/2022.

VIST, l’escrit d’apel·lació del jugador Sr. Marc Capellades Subirana

VIST, el Reglament General de Competicions

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE). per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del president del C.E.E. Espluguenc.

VIST, la resposta de la Comissió Esportiva.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE). per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denuncia del Delegat Territorial de Barcelona de la FCE.

VIST, que el jugador A.P.V. del Tres Peons no ha donat resposta al requeriment del Comitè de Competició de la FCE

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del jugador Marc Capellades.

VIST, la resposta de la Comissió Esportiva al jugador reclamant.

Leer más...

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club d’Escacs Sant Andreu i l'acta del  partit.

VIST, l’escrit d’apel·lació del Club d’Escacs Sant Andreu.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 12/2022.

Leer más...

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club d’Escacs Foment Martinenc i l'acta del partit.

VIST, l’escrit d’apel·lació del Club d’Escacs Foment Martinenc.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 11/2022.

Leer más...