COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Santpedor B contra Sant Joan de Vilatorrada de la ronda 5 a la Primera Categoria de Barcelona, de la Lliga Catalana 2019.

ANTECEDENTS

Segons indica l’acta: “El jugador F.L. de l’equip visitant ha reclamat que a les jugades 48-50-54 es produeixen taules fotogràfiques per repetició de tres posicions iguals. Els delegats li van dir que continués jugant i que comprovarien la reclamació al final del matx”. El jugador reclamant, en posició perduda, va tornar a reclamar les taules fotogràfiques.

Com annex a l’acta, l’equip local diu que es va reproduir la partida al final del matx, però que no es van posar d’acord en si eren taules o no i per això ho van enviar al Comitè de Competició.

El jugador reclamant va enviar un correu explicant la seva versió dels fets, on diu que va reclamar les taules de manera reglamentària i que va continuar jugat perquè el delegat local li va dir que continués i que ja mirarien la posició en acabar la partida. El jugador visitant diu que el delegat local el va distreure indicant-li que havia d’apuntar totes les jugades. El delegat no ho ha de reclamar sinó en tot cas el meu contrincant”.

FONAMENTS DE DRET

LES LLEIS DELS ESCACS DE LA FIDE

9.2.1. La partida és taules, per una correcta reclamació del jugador que està en joc, quan la mateixa posició, almenys per tercera vegada (no necessàriament per repetició de jugades): 9.2.1.1. es produirà, si el jugador primer anota la seva jugada en la seva planella, que no pot ser canviada, i declara a l’àrbitre la seva intenció de fer-la; o 9.2.1.2. acaba de produir-se, i el reclamant està en joc.

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS DE LA FCE

9.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera:
Aturar els rellotges.
Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.
Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.
Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

9.4 L'acta i els originals de les planelles de les partides jugades sub-condicione caldrà enviar-les amb caràcter d'urgència al Comitè de Competició de la FCE. Aquesta documentació haurà d'estar en mans del Comitè de Competició el primer dia laborable desprès de la data de l'incident abans de les 18 hores.

CONSIDERACIONS

Vistes les al·legacions de totes les parts es dedueix que el jugador reclamant de taules fotogràfiques F.L. té raó, ja que ho va fer en temps i forma i realment la posició es va repetir en tres ocasions.

La decisió de posposar la revisió de la partida, no va ser correcta, però això no pot perjudicar el jugador que va fer la reclamació. Quan es fa la relació els jugadors havien d’haver reconstruït la partida en un tauler a part.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

  1. Declarar l’empat com a resultat final de la partida objecte de reclamació i el resultat del matx Santpedor 3- Sant Joan 5.
  2. Avisar els delegats que han d’aplicar correctament tant les lleis dels escacs com la Reglamentació de la Federació Catalana.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 06 de març de 2019

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs