El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

VIST, la resolució del Comitè de Competició referent a aquest assumpte 23/2019.

VIST, les al·legacions del denunciant, on exposa que la fiança que li reclama el Comitè de Competició només té validesa quan fan referència en el procediment immediat i que per tant, no procedeix en el assumpte que ens ocupa.

Leer más...

El  Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres les següents decisions:

VIST,  la impugnació a la fiança requerida al denunciant V.D.L.C. pel Comitè de Competició de la FCE i les al·legacions aportades.

CONSIDERACIONS

La fiança a què fa referència l’article 56 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació correspon a tots els procediments jurisdiccionals, no només els que es refereixin a una competició. En cas contrari aquest Comitè deixaria de ser competent en casos de Disciplina Esportiva no relacionats amb una competició concreta i el reglament entraria en contradicció.

Leer más...

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

VIST, la resolució del Comitè de Competició referent a aquest assumpte.

VIST, les al·legacions dels dos jugadors implicats

ANTECEDENTS

Durant el Torneig Memorial Ezequiel matí es va produir uns incidents en la partida M.A. i A.P.R. on es va modificar el resultat de la partida i posteriorment l’entrega de diners per part de M.A a A.P.R.

Leer más...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Tribunal Català de l’Esport de data 14/03/2019, que insta al Comitè de Competició a obrir expedient informatiu, per la denúncia de J.M.C. per la modificació reglamentaria detectada relativa a l’Art. 12.7.

VIST, l’informe de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST, l’informe arbitral del Torneig Internacional de Mollet Memorial Ezequiel Martin, on consta la denuncia de la compra d’una partida.

 

VIST, que els jugadors denunciats no han respost als requeriments d’aquest Comitè de Competició en els terminis establerts.

Leer más...

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres les següents decisions:

VIST, la denúncia del Club d’Escacs Escola Salou.

VIST, l’informe arbitral i del Director del Torneig.

VIST, les al·legacions del jugador denunciat.

PRECEDENTS

L’Escola Salou denúncia que arran dels fets succeïts el passat 11 de maig de 2019, en l’Obert de Tarragona, memorial Calbet 2019, organitzat per la Federació Catalana d’Escacs – delegació de Tarragona, disputada a la localitat de Duesaigües (Baix Camp), el jugador J.C. va tenir un comportament inadequat durant la seva partida contra un jugador menor d’edat.

El jugador denunciat admet que es va aixecar diverses vegades per anar al bar i consumir begudes alcohòliques i demana disculpes si això va molestar el seu adversari.

Leer más...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Inici del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Tribunal Català de l’Esport de data 14/03/2019, que insta al Comitè de Competició a obrir expedient informatiu, per la denúncia de J.M.C. per la modificació reglamentaria detectada relativa a l’Art. 12.7. del Reglament General de Competicions de la FCE.

Leer más...

El  Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres les següents decisions:

VIST,  la reclamació de l’àrbitre C.G. en el sentit que no s’havien complert els terminis legals per presentar propostes de modificacions de reglaments a l’Assemblea d’Àrbitres del dia 27 d’abril de 2019.

VIST, la circular ARB 2/2019, de la convocatòria d’Assemblea d’Àrbitres.

VIST, el reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres i els Estatuts de la FCE.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la Lliga Catalana, entre els equips Barcelona C i Lloret DE LA FINAL DE PRIMERA PROVINCIAL 2019.

VIST, la reclamació del Lloret que al·leguen alineació indeguda del Barcelona C.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la Lliga Catalana, entre els equips de Mollet i Barcelona de la Divisió d’Honor darrera ronda del Campionat.

VIST, la denúncia del C.E. Mollet, amb motiu de què el Barcelona havia alineat diferents jugadors, no alineables.

VIST, les al·legacions del C.E. Barcelona.

Leer más...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona,  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences de les rondes 7,8 i 9 de la Lliga Catalana de la temporada 2019: Amistat de Premià C, Terrassa E, Penya Mollet C.

Leer más...